Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CX
Rezygnacja/wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna: art. 18 ust. 12 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Zgłoszenie rezygnacji” (BOI-64).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

1. Odbiór decyzji osobiście z dowodem osobistym, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
3. Zgłoszenie organowi zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu następuje w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.
4. W przypadku wygaśnięcia zezwolenia z powodu:
• likwidacji punktu sprzedaży,
• zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
• zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży - należy złożyć „Zgłoszenie rezygnacji” (BOI-64).


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/11/03, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/03/23 11:31:06
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2019/03/23 11:31:06  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/01/07 09:54:46  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2018/11/20 12:34:01  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/07/20 14:02:59  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/07/20 13:56:36  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 09:57:30  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/05/19 09:07:31  modyfikacja wartości 
Konrad Batogowski  2015/12/29 10:47:55  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/11/03 12:18:13  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk