Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-LXXI
Zniszczenie/zgubienie/kradzież tablic rejestracyjnych i wymiana na tablice z nowym numerem rejestracyjnym

Podstawa prawna: art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.). § 12 ust. 1, 2, 3 i 5 oraz § 43 rozporządzenia MI z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1038).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1."Wniosek o wydanie tablic (-y) rejestracyjnych (-ej) z nowym numerem rejestracyjnym z tytułu zniszczenia/zgubienia/kradzieży" (BOI-34).
 

2.Załączniki:
◦ dowód rejestracyjny,
◦ karta pojazdu - jeśli była wydana,
◦ złożenie przez właściciela stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań - w przypadku zgubienia,
◦ zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic rejestracyjnych, w przypadku kradzieży,
◦ zwrot tablicy (tablic) przy składaniu wniosku lub przy odbiorze wtórnika - w przypadku ich zniszczenia, wymiany.
 

3.Do wglądu:
◦ polisa OC,
◦ pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.
 

II. OPŁATY:

1.Opłata skarbowa:
◦ za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.

2.Opłata administracyjna:
◦ za tablice rejestracyjne:
- na samochód - 80,00 zł (2 tablice),
- na przyczepę - 40,00 zł (1 tablica),
- na motocykl - 40,00 zł.(1 tablica),
- na motorower - 30,00 zł (1 tablica) ,
 

◦ tablice indywidualne - 1 000,00 zł,
 

◦ tablice zabytkowe:
- samochodowe - 100,00 zł,
- motocyklowe - 50,00 zł,
 

◦ za blankiet dowodu rejestracyjnego - 54,00 zł,
◦ za blankiet pozwolenia czasowego - 18,50 zł (na wniosek),
◦ komplet nalepek legalizacyjnych - 12,50 zł,
◦ nalepka kontrolna - 18,50 zł (dla pojazdów samochodowych z wyjątkiem motocykli).
 

3.Opłata ewidencyjna:
◦ za dowód rejestracyjny - 0,50 zł,
◦ za pozwolenie czasowe - 0,50 zł,
◦ za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 0,50 zł,
◦ za nalepkę kontrolną - 0,50 zł.
 

Opłaty można uiścić w kasie Urzędu, kartą płatniczą - przy okienku (podczas załatwiania sprawy) lub przelewem (dowody wpłat/przelewów z wpisanym w tytule wpłaty/przelewu rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym należy załączyć do wniosku) na prowadzone w Banku PKO BP S.A. rachunki bankowe Gminy Miasto Szczecin:

a) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
b) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
c) opłata ewidencyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9402 0277 8520


III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 

Od ręki. Czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy - do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
 

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1.Na okres konieczny do wykonania tablic indywidualnych i zabytkowych wydawane są tablice tymczasowe i pozwolenie czasowe.
W tym przypadku opłaty administracyjne są następujące:
◦ za blankiet pozwolenia czasowego - 13,50 zł (z urzędu), 18,50 zł (na wniosek),
◦ za tablice rejestracyjne:
- na samochód - 30,00 zł (2 tablice),
- na przyczepę - 15,00 zł (1 tablica),
- na motocykl - 12,00 zł (1 tablica),
- na motorower - 12,00 zł (1 tablica),
◦ nalepki na tablice tymczasowe - 12,50 zł.
 

Opłata ewidencyjna:
◦ za pozwolenie czasowe - 0,50 zł,
◦ za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 0,50 zł.
 

2.Wszelkie dokumenty załączane do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, załącza się w ORYGINALE.
3.Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.
4.Pojazd oznacza się tylko jedną nalepką kontrolną, którą właściciel pojazdu umieszcza wewnątrz pojazdu w prawym dolnym rogu przedniej szyby.
 


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/09/29, odpowiedzialny/a: Lidia Matlak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2017/06/28 10:39:09
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2017/06/28 10:39:09  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 09:11:01  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/09/06 09:00:59  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/05/25 09:24:50  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/09/29 09:56:07  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/09/29 09:22:07  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk