Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 528, fax +48 91 42 45 548
    wmir@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WMiRSPN-XX
Sprzedaż garażu na rzecz jego dotychczasowego najemcy

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 716). Rozdział III Działu II ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121, poz. 50, poz. 650).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o sprzedaż garażu na rzecz jego dotychczasowego najemcy” (WMiRSPN-15).
2. Mapka sytuacyjna z oznaczonym garażem, o którego nabycie występuje wnioskodawca.
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego garażu.

II.OPŁATY:

Procedura sprzedaży wykonywana jest bezpłatnie. Wnioskodawca uiszcza całkowite opłaty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności wykupowanego garażu.

Wnioskodawca uiszcza zaliczkę związaną z wyceną garażu oraz dokumentacją z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wpłacona kwota zostaje zaliczona na poczet ceny wykupowanego garażu. W przypadku odstąpienia przez najemcę/-ów od wykupu garażu w terminie wskazanym przez Gminę Miasto Szczecin, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 2 lat, okres ten liczy się od daty wpływu wniosku do Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji i Stanów Prawnych Nieruchomościami tut. Urzędu (jest to termin wszczęcia procedury).

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomościami (WMiRSPN).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. O bezprzetargową sprzedaż garażu może ubiegać się właściciel lokalu mieszkalnego bądź użytkowego, położonego na tej posesji lub w tym budynku, będący najemcą tego garażu.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany
do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.
3. W wypadku, gdy dla nieruchomości brak jest założonej księgi wieczystej, bądź trwa regulacja stanu prawnego nieruchomości, w której położony jest dany garaż, Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomościami pisemnie informuje nabywcę, iż sprawa sprzedaży garażu będzie załatwiona w późniejszym terminie niż ten wskazany w punkcie III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk