przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury dla osób z wadą słuchu

WYDAWANIE ODPISÓW I ZAŚWIADCZEŃ Z KSIĄG STANU CYWILNEGO

Każda osoba może otrzymać odpis swojego aktu stanu cywilnego i zaświadczenie. Dokumenty te mogą otrzymać też jej rodzice, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo, opiekun prawny i osoba, która udowodni interes prawny do otrzymania dokumentu.


Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

• dowód osobisty. Jeżeli nie masz dowodu osobistego, to paszport lub prawo jazdy.

Gdzie załatwisz sprawę?

Sprawę załatwisz w Urzędzie Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, w Urzędzie Stanu Cywilnego – (prawe skrzydło budynku), II piętro - w pokoju nr 213. W godzinach od 7.30 do 15.30. Z biletomatu pobieramy bilet z literą „W”.

Jakie druki musisz wypełnić i gdzie je znajdziesz?

Wypełniasz wniosek o wydanie odpisu lub zaświadczenia.
Dostaniesz wniosek w Centralnej Informacji Urzędu Miasta BOI przed salą nr 62, w USC przed pokojem nr 213, w internecie na stronie Urzędu Miasta Szczecin eurzad.szczecin.pl

Kto może udzielić pomocy przy wypełnianiu druków?

W USC są urzędnicy, którzy znają język migowy.

Kolejne kroki w Urzędzie

Wniosek składasz osobiście w Urzędzie Miasta Szczecin - w Urzędzie Stanu Cywilnego w pokoju nr 213. Tu również odbierasz akt stanu cywilnego i zaświadczenie lub w pokoju 214. Jeżeli nie możesz przyjść do Urzędu można udzielić pełnomocnictwa. Za pełnomocnictwo pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł jak pełnomocnikiem jest osoba dla nas obca. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, dzieciom, rodzicom i rodzeństwu są zwolnione z opłaty.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Sprawa zostanie załatwiona w terminie do 7-10 dni roboczych.

Jaki dokument otrzymasz?/ Jaką otrzymasz odpowiedź?

1. odpis skrócony aktu stanu cywilnego
2. odpis wielojęzyczny aktu stanu cywilnego
3. odpis zupełny aktu stanu cywilnego
4. zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku.
5. zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

Ważne!

W odpisie zupełnym są wpisane wszystkie zmiany danych osobowych.
W odpisie skróconym są wpisane tylko aktualne dane (informacje) osobowe.

Czy od tej odpowiedzi można się odwołać?

Zażalenie na postanowienie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Czy musisz płacić za załatwienie tej sprawy?

Opłaty:
1. za odpis skrócony aktu stanu cywilnego - 22 zł
2. za odpis wielojęzyczny aktu stanu cywilnego - 22 zł
3. za odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 33 zł
4. za zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku - 24 zł
5. za zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 24 zł

Można zapłacić w kartą płatniczą w pokoju 213 lub na konto bankowe Urzędu przez internet, albo w banku.

Uwaga!

Sprawy można również załatwić w Filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 w pokoju nr 12 w godzinach od 7.30 do 15.30. Sprawę załatwisz tak samo jak w Urzędzie Miasta Szczecin.