przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Platforma podatkowa ONLINE

Miasto zachęca mieszkańców do skorzystania z platformy Przyjazne Deklaracje, dzięki której wypełnienie obowiązku podatkowego jest proste jak nigdy dotąd. Właściciele nieruchomości, roli, lasów oraz środków transportowych powyżej 3,5 t mogą przygotować deklaracje lub informacje online:

  • na podatek od środków transportowych,
  • na podatek od nieruchomości,
  • na podatek rolny,
  • na podatek leśny.

Platforma pomoże w wypełnieniu deklaracji lub informacji, wyjaśni trudne urzędowe pojęcia prostym i zrozumiałem językiem dla mieszkańca, automatycznie dobierze stawki, wygeneruje deklaracje wraz z załącznikami do PDF. Możesz wydrukować dokumenty podpisać odręcznie, wysłać pocztą lub doręczyć osobiście. Istnieje również możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną podpisując je Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ze względu na wspólne bezpieczeństwo i oszczędność Twojego czasu jest to rekomendowana forma złożenia dokumentów do Urzędu.

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Numer Tytuł procedury
WPiOL-I Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)
WPiOL-II Podatek rolny od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)
WPiOL-III Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)
WPiOL-IV Podatek leśny od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)
WPiOL-V Odwołania i zażalenia w trybie postępowania
WPiOL-VI Wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie
WPiOL-VII Wznowienie postępowania
WPiOL-VIII Zmiana decyzji ostatecznej
WPiOL-IX Stwierdzenie nadpłaty podatku
WPiOL-X Wgląd w akta
WPiOL-XI Opłata skarbowa Wnioski w sprawie zwrotu opłaty skarbowej
WPiOL-XII Opłata skarbowa Wnioski w sprawie stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty skarbowej
WPiOL-XIII Zmiana danych osobowych
WPiOL-XV Ulga (odroczenie, raty, umorzenie) dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w podatku od: nieruchomości/środków transportowych/rolnego i leśnego, łącznym zobowiązaniu pieniężnym, opłatach od: posiadania psa/targowej/skarbowej/za gospodarowanie odpadami komunalnymi
WPiOL-XVI Ulga (odroczenie, raty, umorzenie) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w podatku od: nieruchomości/środków transportowych/rolnego i leśnego, łącznym zobowiązaniu pieniężnym, opłatach: skarbowej/targowej/za gospodarowanie odpadami komunalnymi
WPiOL-XVII Ulga (odroczenie, raty, umorzenie) dla osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej w podatku od: nieruchomości/środków transportowych/rolnego i leśnego, łącznym zobowiązaniu pieniężnym, opłatach: skarbowej/targowej/za gospodarowanie odpadami komunalnymi
WPiOL-XVIII Ulga (odroczenie, raty, umorzenie) w podatkach stanowiących dochód gminy, a pobieranych przez urzędy skarbowe: podatek od spadków i darowizn/od czynności cywilnoprawnych/od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej
WPiOL-XIX Wniosek w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwał Rady Miasta Szczecin
WPiOL-XX Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
WPiOL-XXI Podatki i opłaty lokalne: od nieruchomości/ rolny/ leśny/ od środków transportowych/ za gospodarowanie odpadami komunalnymi.* Wnioski o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/ niefigurowaniu* w ewidencji.
WPiOL-XXIII Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego (dochodowość)
WPiOL-XXIV Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania na wezwanie organu podatkowego (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)
WPiOL-XXVI Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WPiOL-XXXI Wydawanie kopii / uwierzytelnionych kopii / uwierzytelnionych odpisów dokumentów w trybie ordynacji podatkowej
WPiOL-XXXIII Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych) - WPiOL-VII
WPiOL-XXXIV Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych) - WPiOL-VII
WPiOL-XXXV Podatek rolny od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych) - WPiOL-VII
WPiOL-XXXVI Podatek leśny od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych) - WPiOL-VII
WPiOL-XXXVII Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania na wezwanie organu podatkowego (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)
WPiOL-XXXVIII Podatek rolny od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania na wezwanie organu podatkowego (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)
WPiOL-XXXIX Podatek leśny od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania na wezwanie organu podatkowego (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)