Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Biuro Obsługi Interesantów

Numer Tytuł procedury
BOI-XXXVI Wpis lub zmiana zakresu wpisu osoby do ewidencji instruktorów/wykładowców i wydanie legitymacji instruktora/zaświadczenia
BOI-L Kontrola krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
BOI-LI Kontrola krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
BOI-LII Kontrola prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim
BOI-LIII Kontrola przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy taksówką
BOI-LXXVII Wpis lub rozszerzenie zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
BOI-LXXVIII Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
BOI-LXXIX Wydawanie lub zmiana uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów
BOI-LXXXVII Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
BOI-LXXXVIII Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
BOI-LXXXIX Wgląd w akta
BOI-XC Wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
BOI-XCI Udostępnienie danych zgromadzonych w archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecin
BOI-XCII Wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
BOI-XCIII Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Szczecina
BOI-XCIV Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Szczecina
BOI-XCV Krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Gminy Miasto Szczecin
BOI-XCVI Krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
BOI-XCVII Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
BOI-XCVIII Zaświadczenie na przewóz drogowy na potrzeby własne
BOI-XCIX Wydanie wtórnika uprawnienia do wykonywania transportu drogowego
BOI-C Wygaszenie uprawnienia do wykonywania transportu drogowego
BOI-CII Zgłoszenie zmian dotyczących uprawnień do wykonywania transportu drogowego
BOI-CIII Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
BOI-CIV Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Obsługi Interesantów
BOI-CV Wydawanie zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
BOI-CVI Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
BOI-CVII Informacja o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
BOI-CVIII Zmiana w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Szczecin
BOI-CX Zgłoszenie rezygnacji
BOI-CXI Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę na terenie miasta Szczecin
BOI-CXIII Szczecińska Karta Rodzinna
BOI-CXV Zawieszenie wykonywania transportu drogowego
BOI-CXVI Zgłoszenie zmiany adresu do korespondencji
BOI-CXVII Kontrola przedsiębiorcy wykonującego krajowy transport drogowy
BOI-CXVIII Kontrola zaświadczenia na przewóz drogowy na potrzeby własne
BOI-CXIX Kontrola przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
BOI-CXXIII Szczecińska Karta Seniora
BOI-CXXIV Kontrola spełnienia przez przedsiębiorcę warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w zakresie prowadzenia Stacji Kontroli Pojazdów
BOI-CXXV Weryfikacja licencji w zakresie przewozu osób taksówką, samochodem osobowym oraz 7-9
BOI-CXXVI Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
BOI-CXXVIII Zaświadczenie o liczbie pojazdów - dla GITD
BOI-CXXIX Krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
BOI-CXXX Wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
BOI-CXXXI Procedura kontroli przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców
BOI-CXXXII Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
BOI-CXXXIII Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (niepowodująca rozszerzenia zakresu działalności regulowanej)
BOI-CXXXIV Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań dla przedsiębiorcy wpisanego do rejestru ośrodków szkolenia kierowców
BOI-CXXXV Wydanie wtórnika legitymacji instruktora
BOI-CXXXVI Przedłużenie ważności legitymacji instruktora
BOI-CXXXVII Wymiana legitymacji instruktora i jej przedłużenie (w przypadku zmiany danych zawartych w legitymacji i/lub braku miejsca na przedłużenie jej ważności)