przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXVIII
Kontrola zaświadczenia na przewóz drogowy na potrzeby własne

SCHEMAT KONTROLI

• otrzymasz zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli,
• przygotowujesz dokumenty do kontroli,
• wybierasz miejsce kontroli (Urząd Miasta, biuro rachunkowe, siedziba lub miejsce wykonywania działalności), poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
• rozpoczęcie kontroli następuje po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,
• po zakończeniu otrzymasz protokół z kontroli,
• kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat.

PRZYGOTUJ

1. Oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawowych.
2. Wykaz pojazdów.
3. Umowę spółki cywilnej, jeżeli dotyczy.
4. Książkę kontroli przedsiębiorcy.

OPŁATY

Nie pobiera się.
Za złożony dokument pełnomocnictwa zapłacisz 17 zł, zwolnione z opłaty są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu lub zstępnemu lub rodzeństwu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

SPRZECIW OD CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

W terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli lub , wystąpienia przesłanki do wniesienia sprzeciwu bądź (np. przekroczenia limitu określonego w ustawie czasu trwania kontroli), przysługuje przedsiębiorcy prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na podjęcie i wykonywanie czynności kontrolnych z naruszeniem stosownych przepisów ustawy Prawo Przedsiębiorców do organu kontrolującego. Sprzeciw wymaga uzasadnienia i jest wnoszony się na piśmie. O wniesieniu sprzeciwu przedsiębiorca zawiadamia na piśmie kontrolującego. Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie 3 dni jest równoznaczne z odstąpieniem od czynności kontrolnych

PODSTAWA PRAWNA

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz.U.2024.236), ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz.U.2022.2201 ze zm.).

udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2015/11/04
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/05/08 08:43:57
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/05/08 08:43:57 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2024/02/14 11:28:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/03/09 11:06:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/10/13 10:04:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/10/11 13:18:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/07 14:53:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 10:00:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/07/31 11:16:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/05/07 10:07:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:32:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/21 11:54:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/09/18 10:55:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/09/18 10:38:57 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2017/07/11 15:08:43 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 10:15:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/04 08:11:12 nowa pozycja