przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 528, fax +48 91 42 45 548
    wmir@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WMiRSPN-XXI
Przydział lokalu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o przydział lokalu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego” (WMiRSPN-16).

2. Załączniki:
• aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia),
• sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za ostatni rok,
• pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o nie prowadzeniu przeciwko podmiotowi ubiegającemu się o przydzielenie lokalu egzekucji na podstawie przepisów prawa cywilnego,
• pisemne oświadczenie, że organizacja nie jest dłużnikiem Gminy Miasto Szczecin.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości (WMiRSPN).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

udostępnił: WMiRSPN, wytworzono: 2015/10/30, odpowiedzialny/a: Małgorzata Waszak, wprowadził/a: Konrad Batogowski, dnia: 2023/03/23 08:29:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/03/23 08:29:56 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/02/13 09:22:35 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/06/12 10:09:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/04/17 13:18:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/02 12:42:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/10/30 10:47:00 nowa pozycja