przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 528, fax +48 91 42 45 548
  wmir@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WMiRSPN-XXI
Przydział lokalu użytkowego dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Uchwała Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (ze zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o przydział lokalu użytkowego dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego” (WMiRSPN-16).

2. Załączniki:

 • statut,
 • informacja o działalności (opis podejmowanych i zrealizowanych działań),
 • sprawozdanie finansowe za ostatni okres sprawozdawczy,
 • pisemne oświadczenie osoby upoważnionej/osób upoważnionych dotyczące terminowego uiszczania opłat wynikających z umowy najmu komunalnego lokalu użytkowego,
 • pisemne oświadczenie osoby upoważnionej/osób upoważnionych o nie prowadzeniu przeciwko organizacji/podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie lokalu, egzekucji na podstawie przepisów prawa cywilnego,
 • pisemne oświadczenie osoby upoważnionej/osób upoważnionych, że organizacja/podmiot nie jest dłużnikiem Gminy Miasto Szczecin,
 • pisemne oświadczenie osoby upoważnionej/osób upoważnionych, o gotowości poniesienia kosztów związanych z remontem lokalu użytkowego, w celu przystosowania go do planowanej działalności.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości (WMiRSPN).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

Załączniki:

udostępnił:
WMiRSPN
wytworzono:
2015/10/30
odpowiedzialny/a:
Małgorzata Waszak
wprowadził/a:
Krzysztof Klusek
dnia:
2024/01/22 10:28:23
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Klusek 2024/01/22 10:28:23 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/12/06 08:24:53 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/03/23 08:29:56 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/02/13 09:22:35 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/06/12 10:09:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/04/17 13:18:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/02 12:42:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/10/30 10:47:00 nowa pozycja