przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 363, fax +48 91 42 45 408
    wpiol@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WPiOL-XIX
Wniosek w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwał Rady Miasta Szczecin

Podstawa prawna: Uchwały Rady Miasta Szczecin stanowiące programy pomocowe zwalniające nieruchomości od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej lub pomocy de minimis.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Zgłoszenie o zamiarze korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie odpowiedniej Uchwały Rady Miasta Szczecin
2. Załączniki - wzory dostępne w BIP pod adresem: http:/bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11788.asp
3. W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika dodatkowo:
• pełnomocnictwo wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2330).

II. OPŁATY:

1. Nie pobiera się opłat za złożenie wniosku.
2. Opłata skarbowa:
• za złożenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę której dotyczy.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (WPiOL).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) pod adresem: http:/bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11788.asp (strona główna → inne → inwestycje – obsługa inwestorów → pomoc publiczna dla przedsiębiorców → prawo lokalne dotyczące pomocy publicznej dla przedsiębiorców → uchwały z załącznikami).

udostępnił:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
wytworzono:
2016/05/11
odpowiedzialny/a:
Dorota Brzozowska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2016/07/08 11:38:26
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2016/07/08 11:38:26 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/11 12:15:36 nowa pozycja