Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXV
Wymiana dowodu rejestracyjnego (zniszczonego)

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę – druk upoważnienia dostępny poniżej jako załącznik.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony „Wniosek o wydanie wtórnika" (WSO-31)

2. Zabierz ze sobą
• dowód osobisty
• pisemne upoważnienie od właścicieli pojazdu lub jeśli jesteś jednym ze współwłaścicieli pojazdu zamiast pełnomocnictwa możesz złożyć oświadczenie, że działasz za zgodą większości współwłaścicieli.
• polisa OC (do wglądu)

3. Do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów
• dowód rejestracyjny,
• aktualne zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z określonym terminem następnego badania technicznego (zbędne, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym widnieje informacja o ważnym badaniu technicznym lub jeśli w centralnej ewidencji pojazdów widnieje informacja o terminie następnego badania).

ILE ZAPŁACISZ

1. Opłata skarbowa:
• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł. (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniasz małżonka, rodzica, dziadków, pradziadków, rodzeństwo oraz pełnoletnie dziecko, wnuków lub prawnuków)
2. Opłata administracyjna:
• za blankiet dowodu rejestracyjnego - 54,00 zł,
• za blankiet pozwolenia czasowego - 18,50 zł (wydanie pozwolenia czasowego nie jest obowiązkowe- wydajemy je na wniosek).
3. Opłata ewidencyjna
• za dowód rejestracyjny - 0,50 zł,
• za pozwolenie czasowe - 0,50 zł.

Możesz zapłacić kartą płatniczą przy okienku podczas załatwiania sprawy lub w kasach Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewu z wpisanym rodzajem czynności, numerem VIN i numerem rejestracyjnym pokaż przy składaniu wniosku).
a) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
b) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
c) opłata ewidencyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9402 0277 8520

CZAS OCZEKIWANIA

W dniu złożenia wniosku zostanie wysłane zamówienie na wyprodukowanie nowego dowodu rejestracyjnego. Jeśli dowód rejestracyjny będzie gotowy do odbioru otrzymasz SMS na numer telefonu podany przez Ciebie na wniosku. Możesz również sam sprawdzić stan realizacji produkcji dowodu rejestracyjnego na stronie: www.info-car.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 988 z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 04 sierpnia 2022r. w sprawie wysokości opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych (tablicy) i ich wtórników (Dz. U. z 2022r., poz. 1848).
 

Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Obywatelskich, wytworzono: 2015/09/04, odpowiedzialny/a: Maciej Łabuń, wprowadził/a: Konrad Batogowski, dnia: 2022/09/13 10:14:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2022/09/13 10:14:09 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/13 10:13:41 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/05 09:08:01 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/21 11:27:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/21 10:08:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/21 10:08:14 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 17:07:18 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/12/05 12:10:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 09:03:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/09/06 08:59:01 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/25 08:26:41 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/09/04 09:17:30 nowa pozycja

Wydruk