Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-XXXIII
Zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek o wydanie/przedłużenie zezwolenia możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w pok. 23, 24 lub w Sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony „Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne” (WSO-81).

2. Dowód osobisty lub paszport.

3. Do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów:
A - w przypadku wydania zezwolenia:
• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców,
• orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
• zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi (w przypadku Ochotniczej Straży Pożarnej wystarczy zaświadczenie, że osoba jest zatrudniona w OSP).

B – w przypadku przedłużenia ważności zezwolenia:
• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców,
• orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym.

ILE ZAPŁACISZ

1. Opłata administracyjna:
• za wydanie zezwolenia – 50,00 zł.
2. Opłata skarbowa:
• za ewentualne upoważnienie  17,00 zł.

Możesz to zrobić:
• gotówką w kasie urzędu
• przelewem internetowym przez Blue Media
• przelewem na konto

Opłata administracyjna:
Bank PKO BP S.A. rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
Opłata skarbowa:
Bank PKO BP S.A. rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Potwierdzenie zapłaty musisz dostarczyć do urzędu.

CZAS OCZEKIWANIA

Do 3 dni

WAŻNE INFORMACJE

1. Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne oraz ewidencję lekarzy uprawnionych do badań kierowców prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego:

- rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne

- ewidencja lekarzy uprawnionych do badań kierowców

2. Zezwolenie może otrzymać osoba, która ukończyła 21 lat oraz posiada odpowiednie kategorie prawa jazdy

PODSTAWA PRAWNA

• art. 106, 109, 110 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 t. j. z późn. zm.),
• rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r. (Dz. U. z 2017 r. poz.140 t.j. z późn. zm.) w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

udostępnił: Wydział Spraw Obywatelskich, wytworzono: 2015/06/19, odpowiedzialny/a: Lidia Matlak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2020/01/21 08:23:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2020/01/21 08:23:40 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/20 10:49:11 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/23 12:59:49 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 15:43:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/09 10:08:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/09 10:00:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/09 10:00:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 08:32:09 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/09/01 10:40:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/20 14:11:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/06/19 14:17:40 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/06/19 13:57:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/06/19 08:19:01 nowa pozycja

Wydruk