Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-XXI
Postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego

GDZIE ZAŁATWISZ:

Wniosek możesz złożyć w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin – w Kancelarii albo na stanowiskach meldunkowych lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20.

PRZYGOTUJ:

1. „Wniosek (odrębny dla każdej osoby) o uchylenie czynności meldunkowej” (WSO-3),
2. Jeśli jesteś właścicielem lokalu lub innym podmiotem dysponującym tytułem prawnym do lokalu do wniosku dołącz tytuł prawny do lokalu *.
3. Jeśli sprawę załatwiasz przez pełnomocnika, to pełnomocnik musi dołączyć do wniosku pisemne upoważnienie do reprezentowania Ciebie w sprawie uchylenia wymeldowania oraz przedłożyć do wglądu swój dowód osobisty lub paszport.

ILE ZAPŁACISZ:

Opłata skarbowa:
• za wydanie decyzji administracyjnej – 10,00 zł,
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł.
Uwaga: jeśli pełnomocnikiem jest Twój ojciec, matka, brat, siostra, babcia, dziadek, syn, córka, wnuk, wnuczka, mąż lub żona nie musisz płacić za pełnomocnictwo.

Możesz zapłacić:
a) kartą płatniczą na stanowisku meldunkowym,
b) kartą płatniczą lub gotówką w kasie Urzędu,
c) kartą płatniczą lub gotówką w opłatomacie w sali 62,
d) przelewem na numer rachunku bankowego - 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
SWIFT CODE (dla osób wpłacających z zagranicy) BPKOPLPW
Do wniosku dołącz potwierdzenie dokonania zapłaty.

CZAS OCZEKIWANIA:

Do 2 miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku.
Uwaga: W przypadku spraw skomplikowanych termin może ulec przedłużeniu.

WAŻNE INFORMACJE:

1. Wniosek składasz w przypadku, gdy:
- zostałeś wymeldowany z lokalu, ale nadal w nim mieszkasz,
- jesteś właścicielem lokalu lub innym podmiotem dysponującym tytułem prawnym do lokalu i chcesz anulować wymeldowanie innej osoby, która została wymeldowana, ale nie opuściła lokalu.
2. Sprawa kończy się wydaniem decyzji administracyjnej po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Od decyzji możesz się odwołać do Wojewody Zachodniopomorskiego za naszym pośrednictwem.
3. Wniosek możesz również przesłać pocztą lub złożyć elektronicznie (wymagany podpis zaufany, osobisty lub kwalifikowany).

*Tytułem prawnym do lokalu może być: umowa cywilno – prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej (zamiast wypisu z księgi wieczystej możesz wpisać na wniosku numer księgi wieczystej – wówczas urząd potwierdzi właściciela lokalu we własnym zakresie).

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510 ze zm.).

Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Obywatelskich, wytworzono: 2017/12/29, odpowiedzialny/a: Maciej Łabuń, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2021/12/13 11:59:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/12/13 11:59:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 13:56:41 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/12/29 08:01:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/12/29 07:53:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/12/29 07:40:07 nowa pozycja

Wydruk