przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BDO-XXIII
Wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Podstawa prawna: art. 29 ust. 1 pkt. 3, art. 31, art. 36 – 39, art. 40b ust. 1 pkt. 6) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2261 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych” (BDO-20)
2. Załączniki do wniosku:
• sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji, zawierające informacje o podjętych działaniach w ramach likwidacji m.in. o zaspokojeniu wszelkich zobowiązań stowarzyszenia, o bilansie na dzień otwarcia i zamknięcia likwidacji,
• dowody na upublicznienie wiadomości o likwidacji stowarzyszenia zwykłego.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub do 14 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia braków we wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Dialogu Obywatelskiego
wytworzono:
2016/05/23
odpowiedzialny/a:
Magdalena Błaszczyk
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2021/10/14 08:17:36
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/10/14 08:17:36 modyfikacja wartości
Agnieszka Maksymowicz 2018/06/05 10:41:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/01 14:51:57 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/01 11:41:28 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/02/01 10:16:35 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/08/24 14:46:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/23 10:06:46 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/23 10:04:03 nowa pozycja