Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Urząd Stanu Cywilnego
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 260
  usc@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


USC-IX
Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą

Podstawa prawna: art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu urodzenia sporządzonego za granicą" (USC-6u)* lub

"Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa sporządzonego za granicą" (USC-6m)* lub

"Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu zgonu sporządzonego za granicą" (USC-6z)*.

* niepotrzebne skreślić

2. Załączniki:
• odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego - w przypadku, gdy odpis zagraniczny jest wydany na druku wielojęzycznym zgodnie z konwencją podpisaną w Wiedniu 8 września 1976 r. tłumaczenie nie jest wymagane;
• w przypadku, gdy zagraniczny akt nie posiada wszystkich danych, zawartych w polskim dokumencie, niezbędne są:
                 • w przypadku małżeństwa – oświadczenie od obywatela polskiego o noszonym nazwisku po zawarciu związku małżeńskiego, jeżeli akt zagraniczny nie określa tego nazwiska, poświadczone przez konsula, jeżeli osoba nie składa wniosku osobiście,

3. Do wglądu:
• dokumenty stwierdzające tożsamość 

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji – 50,00 zł,
• za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu sprostowania – 39,00 zł,
• za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu uzupełnienia – 39,00 zł,

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Sprawy załatwia się w:
• USC Szczecin w pokoju 211, tel. (91) 42 45 264,
• Urząd Stanu Cywilnego – Filia ul. Rydla 39/40, pok. 21, tel. 91 462 95 55 lub 91 463 74 17.

Wnioskodawcą w niniejszej sprawie może być:

 • osoba, której akt dotyczy,
 • inne osoby, które wykażą interes prawny lub faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.
udostępnił: Urząd Stanu Cywilnego, wytworzono: 2016/04/06, odpowiedzialny/a: Karol Lipiński, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2021/05/27 10:08:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/05/27 10:08:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/11/02 09:05:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/25 11:43:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/09/11 11:44:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/03/02 09:05:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/28 08:49:25 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/27 09:04:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/10/13 09:01:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 09:29:39 nowa pozycja

Wydruk