przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-XCIV
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Szczecina

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Biurze Obsługi Interesantów w kancelarii w sali 62 lub w filii UM sala 20.
Odebrać zezwolenie będziesz mógł:
• osobiście z dowodem osobistym,
• przez pełnomocnika,
• za pośrednictwem poczty po uprzednim dokonaniu opłat.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony „Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Szczecin” (BOI-45).
2. Do wniosku dołącz:
• kopię stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Gminę Miasto Szczecin).
• w przypadku ustanowienia pełnomocnika dołącz stosowne pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

ILE ZAPŁACISZ

1. Wnosisz opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
43,75 zł - za zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa,
43,75 zł - za zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
175 zł - za zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 18% alkoholu.

O terminie i numerze konta, na które wpłacisz opłatę poinformujemy Cię przed wydaniem zezwolenia.

2. Za złożony dokument pełnomocnictwa zapłacisz 17 zł.
Tą opłatę możesz zapłacić w kasach Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.
Pokaż urzędnikowi potwierdzenie przelewu podczas składania wniosku.
Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa:
• poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
• udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

CZAS OCZEKIWANIA

Do 30 dni.

WAŻNE INFORMACJE

Przedsiębiorco:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów zostaniesz wezwany do ich uzupełnienia.
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być wydane przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Zezwolenie wydawane jest na 2 dni.

Wnioski należy składać minimum 2 tygodnie przed datą imprezy.

Zezwolenia jednorazowe wydaje się oddzielnie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) oraz sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (handel detaliczny).

Jeżeli chcesz sprzedawać alkohol detalicznie ze spożyciem poza miejscem sprzedaży oraz jako punkt gastronomiczny ze spożyciem w miejscu sprzedaży w tym samym terminie - złóż oddzielne wnioski.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 572), Art. 18 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 2151), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 2111).

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2015/11/03
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/05/20 12:37:42
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/05/20 12:37:42 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/11/14 09:58:57 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/11/10 09:06:44 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/01/25 10:27:03 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2021/08/10 14:37:09 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2021/08/10 14:12:24 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/13 11:56:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/20 13:59:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/20 13:59:00 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/20 12:23:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 09:47:45 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:27:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/07 09:50:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/11/20 12:29:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 09:42:35 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/19 08:59:09 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2015/12/29 10:21:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/03 10:25:08 nowa pozycja