Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Urząd Stanu Cywilnego
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 260
  usc@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


USC-XIX
Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym

Podstawa prawna: art. 8 § 1, 2, 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2082). Art. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064) w powiązaniu z art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Załączniki:

 • doręczenie przez duchownego przed upływem 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa wyznaniowego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydanego przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 • za sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym - 84,00 zł, wnoszona w chwili składania dokumentów o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki po doręczeniu zaświadczenia przez duchownego (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej nadesłanego po terminie, Urząd Stanu Cywilnego niezwłocznie powiadamia osoby zainteresowane o przyczynach odmowy. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC, mogą wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania tej czynności.

VI. UWAGI:

Po odbiór odpisów skróconych aktu małżeństwa należy zgłosić się z dowodem osobistym. Sprawy załatwiane są w pokoju 213, 214, tel. (91) 42 45 277 lub Urząd Stanu Cywilnego – Filia ul. Rydla 39/40, pok. 21, tel. 91 462 95 55 lub 91 463 74 17

udostępnił: Urząd Stanu Cywilnego, wytworzono: 2016/04/06, odpowiedzialny/a: Karol Lipiński, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2017/10/25 11:50:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2017/10/25 11:50:02 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/09/11 11:54:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/03/02 10:25:25 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/03/02 09:15:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/28 08:56:11 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/27 09:09:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/10/13 08:55:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 10:32:01 nowa pozycja

Wydruk