Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Urząd Stanu Cywilnego
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 260
  usc@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


USC-XXV
Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009 r. z kraju spoza Unii Europejskiej

Podstawa prawna: art. 1145-1148 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 101 z późniejszymi zmianami) oraz art. 108 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego" (USC-15).
 2. Oryginał orzeczenia rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności (sentencja wyroku) -
  w przypadku, gdy orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy czyli zapadł wyrok zaoczny, należy przestawić dokument (zaświadczenie) stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie rozwodowe zostało mu doręczone. Uwierzytelnione przekłady orzeczenia rozwodowego i ew. zaświadczenia z sądu orzekającego o doręczeniu pisma wszczynającego postępowanie rozwodowe na język polski winny być sporządzone przez tłumacza przysięgłego w Polsce (wykonane za granicą podlegają akceptacji konsula).

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 • za inne czynności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – 11,00 zł,
 • za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Sprawy załatwia się w pokoju 218A, tel. (91) 423 12 40.
 2. Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie składa się osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika zamieszkałego w Polsce do prowadzenia sprawy. Pełnomocnikiem zgodnie z art. 87 k.p.c. może być adwokat lub radca prawny, jak również osoby z pierwszej linii pokrewieństwa (rodzice, rodzeństwo lub zstępni np. pełnoletnie dzieci oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia).
 3. Osoba działająca z upoważnienia – spoza pierwszej linii pokrewieństwa winna posiadać pisemne upoważnienie ze podaniem jej danych osobowych: imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości i za to pełnomocnictwo będzie pobrana opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
 4. Orzeczenia o rozwodzie wydane przez sąd zagraniczny, które uprawomocniły się przed 1 lipca 2009 r. uznaje sąd polski wg miejsca zamieszkania strony:
  1. osoba mieszkająca za granicą składa wniosek w:
   Sądzie Okręgowym w Warszawie
   VII Wydział Cywilny Rejestrowy
   ul. Płocka 9
   01-231 Warszawa
  2. osoba mieszkająca w Szczecinie składa wniosek w:
   Sądzie Okręgowym w Szczecinie
   I Wydział Cywilny
   ul. Piotra Skargi 19

Załączniki:

udostępnił: Urząd Stanu Cywilnego, wytworzono: 2016/04/06, odpowiedzialny/a: Karol Lipiński, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2017/10/25 11:54:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2017/10/25 11:54:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/03/02 09:20:11 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/28 08:57:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/27 09:10:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/09/27 12:04:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 11:18:55 nowa pozycja

Wydruk