przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-CXXI
Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy

GDZIE ZAŁATWISZ:

Wydział Spraw Obywatelskich Pokój 54A (prawe skrzydło Urzędu).

PRZYGOTUJ:

Dowód osobisty lub paszport do wglądu.

ILE ZAPŁACISZ:

Brak opłaty.

CZAS OCZEKIWANIA:

Od ręki.

WAŻNE INFORMACJE:

1. Jeśli znalazłeś:
- rzecz i nie znasz jego właściciela ani miejsca jego pobytu niezwłocznie zawiadom właściwy urząd (ten, gdzie mieszkasz lub ten, gdzie znalazłeś rzecz),

- cudzy dowód osobisty, przekaż go od razu do dowolnego urzędu gminy, Policji lub do innego organu administracji publicznej lub Konsula Rzeczypospolitej Polskiej,

- cudzy paszport, przekaż go od razu do najbliższego organu paszportowego, Policji lub do innego organu administracji publicznej;

- pieniądze i nie znasz ich właściciela - do wartości 100 zł (włącznie) nie musisz oddawać,

- pieniądze o wartości powyżej 100 zł, papiery wartościowe, kosztowności lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej przekaż od razu do właściwego urzędu (ten, gdzie mieszkasz lub ten, gdzie znalazłeś rzecz).

2. Urząd może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 zł, chyba, że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.

3. Znalazca może żądać znaleźnego w wysokości 1/10 wartości rzeczy, pod warunkiem, że spełnił swój obowiązek* oraz jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru.

4. Rzecz znaleziona, nieodebrana przez osobę uprawioną:
- w ciągu 1 roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru,
- a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu 2 lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli spełnił swój obowiązek*.

UWAGI:

* Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania, przechowywania, wydawania rzeczy znalezionych oraz obowiązków znalazcy, w tym o znaleźnym/nagrodzie, znajdziesz na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin:
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11071.asp?soid=99EB26B45821417B9BA9A4BC0725AEF1

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2019 r. poz. 908).

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2015/11/04
odpowiedzialny/a:
Maciej Łabuń
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2021/12/21 11:19:42
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/12/21 11:19:42 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/09/15 10:22:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 18:16:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/18 11:22:02 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 10:19:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/04 08:30:30 nowa pozycja