przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXXIX
Wtórnik nalepki legalizacyjnej i nalepki na tablice tymczasowe

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę - druk upoważnienia dostępny poniżej jako załącznik.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony wniosek: „Wniosek o wydanie wtórnika” (WSO-31).
2. Zabierz ze sobą
• dokument tożsamości,
• pisemne upoważnienie od właścicieli pojazdu lub jeśli jesteś jednym ze współwłaścicieli pojazdu zamiast pełnomocnictwa możesz złożyć oświadczenie, że działasz za zgodą większości współwłaścicieli,
• polisa OC.
3. Do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów
• oświadczenie właściciela pojazdu, że nalepka legalizacyjna (lub nalepka na tablice tymczasowe) została utracona lub zniszczona,
• dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe,
• tablice rejestracyjne lub tymczasowe tablice rejestracyjne.

ILE ZAPŁACISZ

1. Opłata skarbowa:
• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł. (nie musisz płacić za upoważnienie jeśli upoważniłeś do załatwienia sprawy małżonka, rodzica, dziadka, pradziadka, wnuka, prawnuka, pełnoletnie dziecko, rodzeństwo).
2. Opłata administracyjna:
• za komplet znaków legalizacyjnych – 12,50 zł.

Możesz zapłacić kartą płatniczą przy okienku podczas załatwiania sprawy lub w kasach Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewu z wpisanym rodzajem czynności, numerem VIN i numerem rejestracyjnym pokaż przy składaniu wniosku).

a) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
b) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki.

PODSTAWA PRAWNA

• § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 100).

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2015/11/03
odpowiedzialny/a:
Andrzej Żbikowski
wprowadził/a:
Krzysztof Klusek
dnia:
2023/06/30 11:40:21
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Klusek 2023/06/30 11:40:21 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/05 10:46:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/13 13:35:51 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 17:39:01 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/06/28 10:31:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 09:27:01 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/09/06 09:05:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/25 09:27:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/03 08:05:32 nowa pozycja