przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXXXI
Zmiana rodzaju pojazdu

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę – druk upoważnienia dostępny poniżej jako załącznik.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony „Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z tytułu zmiany" (WSO-32)

2. Zabierz ze sobą
• dowód osobisty
• pisemne upoważnienie od właścicieli pojazdu
• polisa OC

3. Do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów:
• dowód rejestracyjny
• dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie
• zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów

ILE ZAPŁACISZ

1. Opłata skarbowa
• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł. (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniasz małżonka, rodzica, dziadków, pradziadków, rodzeństwo oraz pełnoletnie dziecko, wnuków lub prawnuków)
2. Opłata administracyjna
• za blankiet dowodu rejestracyjnego - 54,00 zł,
• za blankiet pozwolenia czasowego - 18,50 zł (wydanie pozwolenia czasowego nie jest obowiązkowe- wydajemy je na wniosek).

Możesz zapłacić kartą płatniczą przy okienku podczas załatwiania sprawy lub w kasach Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewu z wpisanym rodzajem czynności, numerem VIN i numerem rejestracyjnym pokaż przy składaniu wniosku).

a) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
b) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

CZAS OCZEKIWANIA

W dniu złożenia wniosku zostanie wysłane zamówienie na wyprodukowanie nowego dowodu rejestracyjnego. Jeśli dowód rejestracyjny będzie gotowy do odbioru otrzymasz SMS na numer telefonu podany przez Ciebie na wniosku. Możesz również sam sprawdzić stan realizacji produkcji dowodu rejestracyjnego na stronie: www.info-car.pl

WAŻNE INFORMACJE

1. Jeśli sprowadziłeś pojazd z zagranicy i jeszcze go nie zarejestrowałeś w Polsce przed dokonaniem zmian należy przeprowadzić badanie techniczne pojazdu.
2. Jeśli posiadasz pojazd nowy, dla którego wydano świadectwo homologacji zmiany rodzaju pojazdu możesz dokonać dopiero po zakończeniu procesu rejestracji pojazdu tj. gdy otrzymasz decyzję o rejestracji stałej pojazdu i dowodu rejestracyjnego.
3. Jeśli pojazd nie ma aktualnych badań technicznych musisz złożyć w depozycie dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne a następnie pobrać tablice tymczasowe w celu przejazdu na badania techniczne.
4. Wszelkie dokumenty załączane do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, musisz załączyć w ORYGINALE.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 78 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 66 ust. 4 pkt 6 oraz art. 81 ust. 11 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.),
• § 16 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1847),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych (tablicy) i ich wtórników (Dz. U. z 2022 r. poz. 1848).
 

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2015/11/03
odpowiedzialny/a:
Andrzej Żbikowski
wprowadził/a:
Krzysztof Klusek
dnia:
2023/06/30 11:56:31
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Klusek 2023/06/30 11:56:31 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/13 11:21:14 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/05 11:22:57 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/21 10:40:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 17:43:18 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/12/05 11:37:11 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/06/28 10:28:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 09:28:43 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/09/06 09:16:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/08/31 13:08:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/03 08:24:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/03 08:22:03 nowa pozycja