przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-XV
Bezprzetargowe nabycie dzierżawionej nieruchomości gruntowej, która została zabudowana

Podstawa prawna: art. 37 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o nabycie dzierżawionej nieruchomości gruntowej, która została zabudowana” (WZiON-14).
2. Załączniki:
• dwa aktualne egzemplarze mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z naniesioną ołówkiem lokalizacją gruntu (mapę można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie ul. Odrowąża 1),
• kopia decyzji pozwolenia na budowę i kopia decyzji na użytkowanie obiektu budowlanego (oryginał do wglądu)
• kopia umowy/umów dzierżawy zawarta na okres co najmniej 10 lat (oryginał/y do wglądu),
• dokument potwierdzający nabycie prawa do nakładów poniesionych na wybudowanie budynku na dzierżawionym gruncie (wykazanie kolejnych podmiotów uprzednio uprawnionych do nakładów).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 315 dni*

* ulega przedłużeniu w przypadku kiedy wnioskowana nieruchomość wymaga dokonania podziału geodezyjnego. Podział geodezyjny wykonywany jest przez uprawnionego geodetę, który wyłaniany jest w przetargu w trybie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
* może ulec przedłużeniu z uwagi na zlecanie wycen nieruchomości rzeczoznawcy majątkowemu wyłanianemu w przetargu w trybie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze Wydziału.

Załączniki:

udostępnił:
WZiON
wytworzono:
2015/10/30
odpowiedzialny/a:
Przemysław Taraciński
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2022/11/28 08:25:11
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2022/11/28 08:25:11 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/04/21 09:00:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/23 13:00:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/16 10:27:14 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/02/22 12:54:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/11/27 15:03:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/13 11:10:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/09/06 14:04:51 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/02/06 14:46:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/10 11:40:50 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2016/02/12 11:28:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/02 12:38:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/10/30 14:26:05 nowa pozycja