przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-XXXVI
Wgląd i wydanie kserokopii dokumentów dotyczących aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Podstawa prawna: art. 156 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Zarządzenie Nr 227/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wgląd i wydanie kserokopii dokumentów dotyczących aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego” (WZiON-21).

II.OPŁATY:

1. Wysokość opłat za nośniki na których udostępniana jest informacja w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:
    1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
       a) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka,
       b) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
    2) koszt kserokopii/wydruku:
       a) kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka,
       b) kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;
   3) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
   4) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.
2. Opłaty pobierane za kserokopię wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
wytworzono:
2017/01/10
odpowiedzialny/a:
Przemysław Taraciński
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2022/11/29 08:59:08
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2022/11/29 08:59:08 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/11/29 08:33:17 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/11/29 08:28:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/04/20 13:49:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/23 13:23:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/16 11:01:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/02/22 13:06:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/13 11:37:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/02/07 07:51:43 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/11 11:05:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/10 09:19:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/10 09:18:20 nowa pozycja