przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 528, fax +48 91 42 45 548
    wmir@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WMiRSPN-XXIV
Ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych

Podstawa prawna: art. 23 ust 1., art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, art. 145, 285-289 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz art. 4 ust. 1 pkt 2) lit. a) Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych" (WMiRSPN-18).

2. Załączniki:
• 2 egz. aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej z geodezyjnym opracowaniem przebiegu drogi służebnej wraz z podaniem jej powierzchni,
• odpis KRS w przypadku jednostek organizacyjnych.

II.OPŁATY:

Wycena wartości służebności gruntownej przez rzeczoznawcę, zlecana w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Koszty wyceny, notarialne i sądowe ustanowienia służebności ponosi wnioskodawca.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 120 dni, od daty złożenia kompletu dokumentów. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów prawnych Nieruchomości (WMIRSPN).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
wytworzono:
2015/10/30
odpowiedzialny/a:
Małgorzata Waszak
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/03/24 12:40:50
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/03/24 12:40:50 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/03/16 08:51:25 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/02/27 09:01:49 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/07/08 12:51:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/25 13:19:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/16 13:56:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/06 11:24:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/06/12 10:11:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/05/25 11:21:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/06 13:34:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/06 12:54:57 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/21 10:13:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/01 10:52:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/04 11:40:21 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/02 14:40:18 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/10/30 10:51:34 nowa pozycja