przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 528, fax +48 91 42 45 548
    wmir@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WMiRSPN-XIII
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Podstawa prawna: art. 209 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Art. 2 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki Majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres nie dłuższy niż trzy lata.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami” (WMiRSPN-8) podpisany przez wszystkich właścicieli lokali położonych w danej nieruchomości lub uchwała wspólnoty mieszkaniowej w sprawie nabycia gruntu w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami z załączoną imienną listą wszystkich właścicieli lokali.
2. Załączniki:
• dwa aktualne egzemplarze mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500,
• aktualny odpis z KRS (gdy wnioskodawcą jest osoba prawna).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 2 lat.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości (WMiRSPN).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Wniosek o sprzedaż lub nabycie w użytkowanie wieczyste gruntu przynależnego powinni złożyć wszyscy właściciele lokali położonych w danej nieruchomości.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia pod rygorem nierozpatrzenia wniosku.
3. Koszty operatu szacunkowego ponoszą wnioskodawcy.

Załączniki:

udostępnił:
WMiRSPN
wytworzono:
2015/11/02
odpowiedzialny/a:
Małgorzata Waszak
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/03/27 10:47:37
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/03/27 10:47:37 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/02/28 12:50:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/18 08:51:21 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/06 13:00:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/06/12 10:05:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/06 13:07:42 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/21 09:54:25 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/01 10:57:23 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2015/11/06 07:43:53 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2015/11/05 14:46:13 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2015/11/05 14:10:00 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/02 10:47:44 nowa pozycja