przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXXXVI
Czasowe wycofanie i przywrócenie pojazdu do ruchu

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek o rejestrację pojazdu możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę - druk upoważnienia dostępny poniżej jako załącznik.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony wniosek: „Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu” (WSO-37)

2. Zabierz ze sobą:
• dowód osobisty
• pisemne upoważnienie od właścicieli pojazdu
• polisa OC

3. Do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów:
• dowód rejestracyjny pojazdu
• tablice rejestracyjne
• dokument własności pojazdu, jeśli pojazd nie jest na Ciebie zarejestrowany

ILE ZAPŁACISZ

1. Opłata skarbowa:
- za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł (nie musisz płacić za upoważnienie jeśli upoważniłeś do załatwienia sprawy małżonka, rodzica, dziadka, pradziadka, wnuka, prawnuka, pełnoletnie dziecko, rodzeństwo).

2. Opłata administracyjna za wycofanie pojazdu z ruchu:
• na okres 2 miesięcy – 80,00 zł,
dodatkowe opłaty w przypadku wycofania pojazdu na okres dłuższy niż 2 miesiące:
• od 3 do 12 miesiąca – 4,00 zł (za każdy miesiąc),
• od 13 do 24 miesiąca – 2,00 zł (za każdy miesiąc),
• od 25 do 48 miesiąca – 0,25 zł (za każdy miesiąc).

Możesz zapłacić kartą płatniczą przy okienku podczas załatwiana sprawy lub w kasach Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewów z wpisanym w tytule rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym pokaż przy składaniu wniosku).

- opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
- opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki.

WAŻNE INFORMACJE

1. Pojazd możesz wycofać czasowo z ruchu tylko w tym urzędzie, w którym jest zarejestrowany.
2. Na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu tablice i dowód rejestracyjny przechowywane są w depozycie.
3. Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
- samochody osobowe,
- samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
- ciągniki samochodowe,
- pojazdy specjalne,
- autobusy.
4. Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.
5. Jeśli chcesz przedłużyć okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu musisz złożyć wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (WSO-37), do którego dołącz:
- decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
6. Jeśli upłynie termin czasowego wycofania pojazdu z ruchu na Twój wniosek (do którego dołączasz decyzję o czasowym wycofaniu z ruchu) zwracamy dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne.
7. Jeśli w trakcie wycofania czasowego z ruchu pojazdu ( innego niż samochód osobowy) upłynął termin badania technicznego to musisz okazać zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.
8. Samochód osobowy podlega wycofaniu w przypadku gdy w trakcie badania technicznego stwierdzono, że uszkodzeniu uległy elementy nośne lub pojazd uczestniczył w wypadku drogowym w którym uszkodzone zostały elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu lub w przypadku wystąpienia szkody istotnej.
9. Samochód osobowy może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu, nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu.
10. Warunkiem dopuszczenia samochodu osobowego do ruchu jest wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu. Badanie to musi być wprowadzone do Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów – w przypadku braku takiej informacji w CEPiK-u musisz okazać zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu.

PODSTAWA PRAWNA

• art. 78a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 87).

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2015/11/03
odpowiedzialny/a:
Andrzej Żbikowski
wprowadził/a:
Krzysztof Klusek
dnia:
2023/06/30 12:14:09
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Klusek 2023/06/30 12:14:09 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/05 11:39:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/01/28 11:54:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/10 08:51:41 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2019/06/25 11:54:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 17:51:51 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/12/05 11:14:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/06/28 10:24:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 09:31:40 modyfikacja wartości
Agnieszka Klimek 2017/02/10 14:05:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/25 09:33:43 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/03 09:12:14 nowa pozycja