przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CV
Wydawanie zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Biurze Obsługi Interesantów w kancelarii w sali 62 lub w filii UM sala 20.

Odebrać zaświadczenie będziesz mógł:
• osobiście z dowodem osobistym,
• przez pełnomocnika,
• za pośrednictwem poczty po uprzednim dokonaniu opłaty.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony „Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych” (BOI-59).
• w przypadku ustanowienia pełnomocnika dołącz stosowne pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty

ILE ZAPŁACISZ

1. Zapłacisz opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia - 17 zł
Tą opłatę możesz zapłacić w kasach Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.
Pokaż urzędnikowi potwierdzenie przelewu podczas składania wniosku.

2. Za złożony dokument pełnomocnictwa zapłacisz - 17 zł
Tą opłatę możesz zapłacić w kasach Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.
Pokaż urzędnikowi potwierdzenie przelewu podczas składania wniosku.
Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa:
• poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
• udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

CZAS OCZEKIWANIA

Do 7 dni.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 572), Art. 18 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 2151), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 2111).
 

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2015/11/03
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/05/20 12:51:57
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/05/20 12:51:57 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/11/14 09:59:49 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/11/10 09:10:54 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/01/25 08:39:34 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2021/08/10 14:39:26 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2021/08/10 14:13:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/13 11:57:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/20 14:33:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 09:54:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:30:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/07 09:52:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/11/20 12:31:26 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/09/18 10:10:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 09:52:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/05 13:16:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/19 09:02:38 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2015/12/29 10:35:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/03 11:46:25 nowa pozycja