Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Urząd Stanu Cywilnego
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 260
  usc@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


USC-XVII
Sprowadzenie dokumentu stanu cywilnego z zagranicy

Podstawa prawna: Konwencja Wiedeńska o stosunkach Konsularnych podpisana w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r. (Dz.U. z 1982 r. Nr 13, poz. 98). Konwencje Konsularne zawierane przez Polskę z poszczególnymi państwami. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 1995 r. w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokości (Dz.U. z 1995 r. Nr 17, poz. 83 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o sprowadzenie aktu stanu cywilnego z zagranicy" (USC-10).
 2. Załączniki:
  • wypełniony "Formularz w sprawie sprowadzenia dokumentu stanu cywilnego z zagranicy" (USC-11) w 2 egzemplarzach.
 3. Do wglądu:
  • dokument stwierdzający tożsamość.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 • za sprowadzony dokument stanu cywilnego - wysokość opłat ustala Konsulat RP po nadesłaniu dokumentu stanu cywilnego (jeżeli opłata podana jest w walucie obcej, stosuje się przelicznik wg kursu Narodowego Banku Polskiego).

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Sprawy załatwia się w pokoju 213 – złożenie wniosku, w pokoju 214 – odbiór dokumentu, tel. (91) 42 45 258, (91) 42 45 277.
 2. O dokumenty stanu cywilnego może ubiegać się osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy oraz każdy kto wykaże w tym interes prawny.

Załączniki:

udostępnił: Urząd Stanu Cywilnego, wytworzono: 2016/04/06, odpowiedzialny/a: Karol Lipiński, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2017/10/25 11:48:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2017/10/25 11:48:47 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/03/02 09:14:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 10:15:54 nowa pozycja

Wydruk