przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-LXXVIII
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Podstawa prawna: art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek przedsiębiorcy o wpis /zmianę zakresu wpisu/ do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów” (BOI-42)

2. Do wglądu:
• uprawnienia diagnostów (nie dotyczy uprawnień wydanych przez Prezydenta Miasta Szczecin)

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej – 412,00 zł,
• za zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej – 206,00 zł.
Opłatę można uiścić gotówką w kasie Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewu należy załączyć do wniosku) na prowadzony w Banku PKO BP S.A. rachunek bankowy Gminy Miasto Szczecin: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

7 dni od dnia wpływu wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii na sali 62). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

1. Przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru jest wydawane zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.
2. Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.
3. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2015/11/03
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/02/07 09:01:20
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/02/07 09:01:20 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/10/27 12:05:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 09:42:49 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/06/11 13:23:26 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/09 10:17:42 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:25:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 09:26:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/09/22 12:17:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/03 08:00:44 nowa pozycja