Urząd Miasta Szczecin – pl. Armii Krajowej 1


Lp. Nazwa stanowiska Realizowany
bilet
Liczba
oczekujących
1.  A: Rejestracja pojazdów  A099  30 
2.  C: Odbiór dowodu rejestracyjnego / Zbycie pojazdu  C096  15 
3.  D: Prawa jazdy - wnioski  D025 
4.  E: Prawa jazdy - odbiór  E020 
5.  F: Podatki i opłaty lokalne  F016 
6.  G: Meldunki  G065 
7.  H: Dowody osobiste - wnioski  H098 
8.  I: Dowody osobiste - odbiór  I060 
9.  J: Informacja adresowa  J014 
10.  K: Działalność gospodarcza  K032 
11.  L: Szczecińska Karta Rodzinna  
12.  L: Szczecińska Karta Seniora  L008 
13.  M: Sprawy Osób Niepełnosprawnych  M001 
14.  N: Zasób i obrót nieruchomościami  N015 
15.  R: Urbanistyka i administracja budowlana  R028 
16.  S: Mieszkalnictwo i regulacja stanów prawnych  S011 
17.  T: Ochrona środowiska  T008 

Ostatnia aktualizacja: 2019-06-19 10:47:04


Informacja: tel. 91 4245 000.

Wydruk