Urząd Miasta Szczecin – pl. Armii Krajowej 1


Lp. Nazwa stanowiska Realizowany
bilet
Liczba
oczekujących
1.  A: Rejestracja pojazdów 
2.  B: Rejestracja - sprawy inne  
3.  C: Odbiór dowodu rejestracyjnego / Zbycie pojazdu 
4.  D: Prawa jazdy - wnioski 
5.  E: Prawa jazdy - odbiór 
6.  F: Podatki i opłaty lokalne 
7.  G: Meldunki 
8.  H: Dowody osobiste - wnioski 
9.  I: Dowody osobiste - odbiór 
10.  J: Informacja adresowa 
11.  K: Działalność gospodarcza 
12.  L: Szczecińska Karta Seniora 
13.  L: Szczecińska Karta Rodzinna  
14.  M: Sprawy wyborcze 
15.  N: Zasób i obrót nieruchomościami 
16.  R: Urbanistyka i administracja budowlana 
17.  S: Mieszkalnictwo i regulacja stanów prawnych 

Ostatnia aktualizacja: 2020-01-22 17:35:36


Informacja: tel. 91 4245 000.

Wydruk