Filia UM


Lp. Nazwa stanowiska Realizowany
bilet
Liczba
oczekujących
1.  A: Rejestracja pojazdów  A022 
2.  C: Odbiór dowodu rejestracyjnego / Zbycie pojazdu  C023 
3.  D: Prawa jazdy - wnioski  D005 
4.  E: Prawa jazdy - odbiór  E003 
5.  G: Meldunki  G004 
6.  H: Dowody osobiste - wnioski  H002 
7.  I: Dowody osobiste - odbiór  I002 
8.  K: Działalność gospodarcza  K003 
9.  O: Odpisy / Zaświadczenia   O003 
10.  P: Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego  P00- 
11.  P: Zmiana imienia i nazwiska  P00- 
12.  P: Akty zagraniczne   P00- 
13.  T: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  T003 
14.  V: Księgowość  V007 
15.  W: Zaświadczenie o stanie cywilnym  W00- 
16.  Z: Miejski rzecznik konsumentów  Z00- 

Ostatnia aktualizacja: 2018-12-12 10:17:16


Informacja: tel. 91 4627172 lub 91 4628473.
Kolor czerwony oznacza brak biletów - zapraszamy do umówienia się na termin http://rezerwacjaboi.um.szczecin.pl

Wydruk