Filia UM


Lp. Nazwa stanowiska Realizowany
bilet
Liczba
oczekujących
1.  A: Rejestracja pojazdów  A00- 
2.  B: Rejestracja - sprawy inne   B00- 
3.  C: Odbiór dowodu rejestracyjnego / Zbycie pojazdu  C00- 
4.  D: Prawa jazdy - wnioski  D00- 
5.  E: Prawa jazdy - odbiór  E00- 
6.  G: Meldunki  G00- 
7.  H: Dowody osobiste - wnioski  H00- 
8.  I: Dowody osobiste - odbiór  I00- 
9.  K: Działalność gospodarcza  K00- 
10.  L: Rejestracja zgonu  L00- 
11.  L: Rejestracja urodzenia  L00- 
12.  O: Odpisy / Zaświadczenia   O00- 
13.  P: Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego  P00- 
14.  P: Zmiana imienia i nazwiska  P00- 
15.  P: Akty zagraniczne   P00- 
16.  T: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  T00- 
17.  V: Księgowość  V00- 
18.  W: Zaświadczenie o stanie cywilnym  W00- 
19.  W: Rozwód za granicą  W00- 
20.  X: Zawieranie małżeństw  X00- 
21.  Z: Miejski rzecznik konsumentów  Z00- 

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-18 07:59:13


Informacja: tel. 91 4627172 lub 91 4628473.
Kolor czerwony oznacza brak biletów - zapraszamy do umówienia się na termin http://rezerwacjaboi.um.szczecin.pl

Wydruk