przejdź do treści

Filia UM


Lp. Nazwa stanowiska Realizowany
bilet
Liczba
oczekujących
1.  A: Rejestracja pojazdów     * patrz opis poniżej A019 
2.  B: Rejestracja - sprawy inne   B00- 
3.  C: Odbiór dowodu za tymczasowy  C031 
4.  D: Prawa jazdy - wnioski  D007 
5.  E: Prawa jazdy - odbiór  E006 
6.  G: Meldunki  G019 
7.  H: Dowody osobiste - wnioski  H046 
8.  I: Dowody osobiste - odbiór  I034 
9.  K: Działalność gospodarcza  K008 
10.  L: Rejestracja zgonu  L00- 
11.  L: Rejestracja urodzenia  L00- 
12.  O: Odpisy / Zaświadczenia   O016 
13.  P: Zmiana imienia i nazwiska  P00- 
14.  P: Akty zagraniczne   P004 
15.  P: Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego  P006 
16.  T: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  T009 
17.  V: Księgowość  V023 
18.  W: Zaświadczenie o stanie cywilnym  W003 
19.  W: Rozwód za granicą  W00- 
20.  X: Zawieranie małżeństw  X00- 
21.  Z: Miejski rzecznik konsumentów  Z00- 

Ostatnia aktualizacja: 2017-11-21 12:36:42


Bilety A - Rejestracja pojazdów - wnioski obsługiwane są zgodnie z umówioną wizytą na konkretną godzinę. Sprawdź czy można się umówić tel. 91 4627172 lub 91 4628473.
Kolor czerwony oznacza brak biletów - zapraszamy do umówienia się na termin http://rezerwacjaboi.um.szczecin.pl

Wydruk