przejdź do treści

Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Numer Tytuł procedury
BOP-I Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
BOP-II Wpis jednostki terenowej stowarzyszenia do bazy danych prowadzonej przez Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
BOP-III Wpis fundacji do bazy danych prowadzonej przez Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
BOP-IV Realizacja zadania publicznego - Mała dotacja do 10.000 zł
BOP-V Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
BOP-VI Wydanie wyciągu z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
BOP-VII Wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych
BOP-VIII Wpis stowarzyszenia do bazy danych prowadzonej przez Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
BOP-IX Likwidacja stowarzyszenia
BOP-X Ankieta weryfikacyjna
BOP-XI Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
BOP-XII Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
BOP-XIII Wydanie opinii Prezydenta Miasta dotyczącej organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego
BOP-XIV Realizacja zadania publicznego - składanie wniosku z inicjatywy organizacji
BOP-XV Realizacja zadania publicznego - składanie oferty na otwarty konkurs ofert
BOP-XVI Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
BOP-XVII Wpis innej organizacji do bazy danych prowadzonej przez Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
BOP-XVIII Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych istniejących przed 20 maja 2016 roku
BOP-XIX Wydanie wyciągu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych
BOP-XX Wpis zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych
BOP-XXI Wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych
BOP-XXIII Wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych
BOP-XXVI Postępowanie wyjaśniające w ramach nadzoru nad stowarzyszeniami
BOP-XXVII Postępowanie wyjaśniające w ramach nadzoru nad fundacjami
BOP-XXVIII Udostępnienie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
BOP-XXIX Aneksowanie zawartej umowy
BOP-XXX Wpis zmian w ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
BOP-XXXI Wpis zmian zarządu/komisji rewizyjnej do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
BOP-XXXV Wykreślenie z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
BOP-XXXVI Opiniowanie lokali, nieruchomości, sal i pomieszczeń na preferencyjnych warunkach w celu prowadzenia działalności pożytku publicznego dla organizacji pozarządowych
BOP-XXXVII Roczne sprawozdanie z działalności prowadzonej w lokalu
BOP-XXXVIII Wpis zmian w ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Wydruk