przejdź do treści

Formularze deklaracji elektronicznej (e-Deklaracja)

UWAGA: Za pomocą generatora można wypełnić wyłącznie deklaracje obowiązujące od 25 listopada 2015 r. W przeciwnym wypadku należy przejść do archiwum formularzy deklaracji, wydrukować odpowiedni formularz, wypełnić, podpisać i przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta.

W celu pobrania pozostałych druków należy przejść do archiwum formularzy deklaracji, wydrukować odpowiedni formularz, wypełnić, podpisać i przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta.

Generator deklaracji  dostępny dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Zawiera on dwie opcje, pierwsza dla zabudowy jednorodzinnej (DOP - 1*) i druga dla zabudowy wielorodzinnej (DOP-2*).

Generator prowadzi "za rękę" wypełniającego i weryfikuje dane. Po wypełnieniu deklaracji można ją wydrukować, następnie podpisać i wysłać pocztą lub zanieść do Urzędu Miasta.
Właściciele nieruchomości* posiadający kwalifikowany podpis elektroniczny lub Profil Zaufany E-PUAP  po wypełnieniu deklaracji będą mogli ją wysłać przez Internet i tym samym wypełnić ciążący na nich obowiązek prawny

Samo wypełnienie deklaracji na stronie nie wystarczy. Właściciele nieruchomości* nie dysponujący kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym E-PUAP po wypełnieniu deklaracji winni ją wydrukować, podpisać i przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta. Dopiero wówczas wypełnią ciążący na nich obowiązek.

Wzór deklaracji zawierający objaśnienia na temat sposobu wypełniania deklaracji, jej złożenia i następstw wynikających z zawartych w deklaracji danych znajdują się poniżej.

 • Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej wypełniają i składają deklarację DOP-1 lub DOP-2, jeżeli średnie miesięczne zużycie wody dla nieruchomości nie przekracza 4 m3
 • Właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej wypełniają i składają deklarację DOP-2*. Jeżeli właściciel nieruchomości, będzie składać  deklarację dotyczącą kilku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej musi wypełnić również załącznik/-ki ZOP-2.

 

Instrukcja obsługi e-Deklaracji:

Dzięki e-Deklaracji Urzędu Miasta Szczecin istnieje możliwość zdalnego złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoby posiadające kwalifikowany certyfikat klucza publicznego mogą załatwić sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie.

Przyciski funkcyjne formularza e-Deklaracji:


 1. Zapisz - umożliwia zapisanie wprowadzonych danych w trakcie pracy na swoim dysku lokalnym w formacie xml. Dzięki temu możliwe jest przerwanie procesu wypełniania deklaracji w dowolnym momencie i dokończenie w terminie późniejszym,
 2. Wczytaj - pozwala na wczytanie do formularza deklaracji zapisanych wcześniej danych na dysku lokalnym i dokończenie deklaracji lub wprowadzenie zmian.
 3. Zatwierdź - pozwala na zaakceptowanie wprowadzonych danych oraz wyliczonej opłaty.
 4. Przekaż bez podpisu – kończy cykl wprowadzania deklaracji poprzez nadanie jej numeru oraz przekazanie danych na serwer urzędu. Funkcję tę wybierają osoby, które nie posiadają podpisu elektronicznego. Osoby te winny złożyć do urzędu wydrukowaną i podpisaną deklarację.
 5. Wyślij z podpisem - kończy cykl wprowadzania deklaracji poprzez nadanie jej numeru, podpisanie deklaracji za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz wysłanie deklaracji na serwer urzędu. Należy wybrać własciwy certyfikat, funkcję tę wybierają osoby, które posiadają ważny kwalifikowany certyfikat w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262) Osoby te nie składają już do urzędu deklaracji papierowej.
 6. Drukuj do pliku – umożliwia zapisanie do pliku na swoim dysku lokalnym wydruku wypełnionego formularza deklaracji oraz jego wydruk na drukarkę. Wydruk w formacie pdf.
 7. Potwierdzenie – pozwala na zapisanie do pliku na swoim dysku lokalnym potwierdzenia wypełnienia deklaracji oraz jego wydruk na drukarkę. Wydruk w formacie pdf.

Pliki do pobrania


Wymagania techniczne:

Obsługa e-Deklaracji  wymaga komputera o nastepującej minimalnej konfiguracji:

 • 2GB RAM (Windows Vista/7/8/8.1 z najnowszymi aktualizacjami)
 • 1GB wolnego miejsca na dysku
 • Java SE 8 (JRE8) 32 bit w najnowszej wersji
 • przeglądarki: Internet Explorer w wersji 9 i wyższej.
  UWAGA! Przeglądarki Chrome, Firefox, Opera od 2017 roku nie wspierają aplikacji utworzonych w Java. Proponujemy korzystanie z przegladarek wymienionych powyżej.
 • UWAGA! W przypadku składania bezpiecznego podpisu elektronicznego z wykorzystaniem zestawu Szafir z certyfikatem kwalifikowanym wydanym przez KiR należy zainstalować wersję oprogramowania CryptoCardSuite_2.00.00034-KIR do odwołania

Pliki do pobrania

UWAGA

Po instalacji najnowżej wersji Javy może wystąpić problem związany z poziomem bezpieczeństwa. W przypadku, gdy  po wywołaniu E-deklaracji pojawi się komunikat następującej treści:

należy obniżyć poziom bezpieczeństwa Javy do "medium", w nastepujący sposób:

1. z poziomu START uruchomić panel sterowania

2. z listy wybrać Javę

3. w menu SECURITY przesunąć suwakiem poziom bezpieczeństwa z High na Medium


Wypełnij e-Deklarację:

 UWAGA! NIE MA MOŻLIWOŚCI PODPISANIA DEKLARACJI PROFILEM ZAUFANYM E-PUAP DO ODWOŁANIA. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY


udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2013/12/17, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2017/03/23 08:48:32
Lista poprzednich wersji:
 • Tomasz Czerniawski / 2017/03/23 08:48:32 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2017/01/31 10:46:02 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2017/01/26 14:43:15 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2017/01/23 10:12:11 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2017/01/11 12:30:54 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Rogalińska / 2016/01/14 15:03:18 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Rogalińska / 2016/01/14 15:00:10 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2016/01/14 14:54:42 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Rogalińska / 2016/01/08 09:07:19 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Rogalińska / 2016/01/07 09:31:03 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2015/11/26 09:00:28 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Rogalińska / 2015/07/15 10:56:44 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Rogalińska / 2015/07/15 08:33:59 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2015/06/24 10:29:27 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2015/06/24 10:28:02 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2015/05/21 09:55:30 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2015/05/21 09:50:10 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2015/04/20 12:43:37 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2015/04/20 12:13:34 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2015/04/20 12:13:03 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2015/02/20 07:57:18 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2015/02/19 10:28:25 / modyfikacja wartości 
 • Anna Tarnawska / 2015/02/03 11:14:27 / modyfikacja wartości 
 • Anna Tarnawska / 2015/02/03 11:11:44 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2014/12/30 11:38:33 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2014/01/17 09:10:50 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2014/01/16 10:13:15 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2014/01/16 09:58:33 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2014/01/16 09:29:10 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2014/01/16 09:06:41 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2014/01/16 09:04:43 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2014/01/13 10:12:02 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2014/01/13 08:43:05 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2014/01/13 08:28:41 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2014/01/07 09:17:49 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2014/01/03 12:46:13 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2014/01/03 12:35:07 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2014/01/03 12:24:36 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2014/01/03 12:14:24 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2014/01/03 12:09:57 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2014/01/03 12:05:18 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2014/01/03 11:59:04 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2014/01/03 11:56:39 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2014/01/03 11:30:12 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2013/12/31 11:44:43 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2013/12/31 11:25:02 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2013/12/31 10:39:38 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/12/17 14:33:30 / nowa pozycja