panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Urząd Miasta Szczecin – pl. Armii Krajowej 1


Lp. Nazwa stanowiska Realizowany
bilet
Liczba
oczekujących
1.  A: Rejestracja pojazdów 
2.  C: Odbiór dowodu rejestracyjnego / Zbycie pojazdu 
3.  D: Prawa jazdy - wnioski 
4.  E: Prawa jazdy - odbiór 
5.  F: Podatki i opłaty lokalne 
6.  G: Meldunki 
7.  H: Dowody osobiste - wnioski 
8.  I: Dowody osobiste - odbiór 
9.  J: Informacja adresowa 
10.  K: Działalność gospodarcza 
11.  L: Szczecińska Karta Rodzinna  
12.  L: Szczecińska Karta Seniora 
13.  M: Księgowość - opłaty 
14.  N: Zasób i obrót nieruchomościami 
15.  Q: Kancelaria 
16.  R: Urbanistyka i administracja budowlana 
17.  S: Mieszkalnictwo i regulacja stanów prawnych 

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-26 00:23:36


Kolor czerwony oznacza brak biletów - zapraszamy do umówienia się na termin - http://rezerwacjaboi.um.szczecin.pl
Informacja: tel. 91 4245 000.

Wydruk