przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Najczęściej zadawane pytania - wycinka drzew i krzewów

W jakich przypadkach wymagane jest pozwolenie na wycinkę drzew?

Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów wydawane jest na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr92 poz. 880) o ochronie przyrody, (Dz. U. Z dnia 30 kwietnia 2004r.), rozdział o Ochronie terenów zieleni i zadrzewień. Zezwolenie wymagane jest na usunięcie (wycinkę lub przesadzenie) drzew i krzewów ozdobnych, w przypadkach gdy:

  • wiek drzew i krzewów ozdobnych przekracza 10 lat,
  • drzewa i krzewy nie stanowią plantacji

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości (z zastrzeżeniem terenu wpisanego do rejestru zabytków) może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem do wniosku należy dołączyć zgodę jej właściciela.

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

  • imię, nazwisko, adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
  • tytuł prawny władania nieruchomością,
  • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130cm,
  • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
  • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
  • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
  • mapę sytuacyjną z naniesionymi drzewami i krzewami.
udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2007/04/19
odpowiedzialny/a:
Agnieszka Marciniak
wprowadził/a:
Tomasz Czerniawski
dnia:
2012/06/08 08:29:56
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2012/06/08 08:29:56 nowa pozycja
Agnieszka Klimek 2007/05/15 10:48:34 nowa pozycja
EUrzadAdmin 2007/04/19 13:10:22