przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXXXII
Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Podstawa prawna: art. 45a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 622 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców” (BOI-84).

2. Załączniki:
• pełnomocnictwo i dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej – w przypadku działania przez pełnomocnika,
• zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
• dokumentacja szkoleniowa – Książka ewidencji osób szkolonych.

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewu należy załączyć do wniosku) na prowadzony w Banku PKO BP S.A. rachunek bankowy Gminy Miasto Szczecin: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

7 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

Forma załatwienia sprawy:
• informacja o wykreśleniu wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
• unieważnienie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2015/11/04
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Krzysztof Klusek
dnia:
2024/02/09 10:58:55
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Klusek 2024/02/09 10:58:55 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2024/02/09 10:46:06 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/10/25 10:22:11 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 10:09:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/10 10:44:47 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:34:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 10:35:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/09/22 12:20:11 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/04 09:44:12 nowa pozycja