panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Utracone, zniszczone oznakowania pojazdu (inne niż dowód i tablice rejestracyjne)

Numer Tytuł procedury
WSO-LXXX Wtórnik nalepki kontrolnej

Wydruk