przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Wydział Kultury

Numer Tytuł procedury
WK-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Kultury
WK-II Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin
WK-III Prowadzenie spraw dotyczących wzniesienia (montażu)/ rozbiórki (demontażu) /rozbiórki (demontażu) i wzniesienia (montażu) w nowej lokalizacji POMNIKA / TABLICY PAMIĄTKOWEJ / AKCENTU RZEŹBIARSKIEGO dla upamiętnienia wydarzenia lub osoby na terenie nieruchomości Gminy Miasto Szczecin
WK-IV Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin
WK-V Nadanie tytułu Mecenasa Kultury Szczecina
WK-VI Przydział pracowni artystycznych
WK-VII Aneksowanie umowy wieloletniej – przyznanie kwoty dotacji na kolejny rok budżetowy
WK-VIII Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WK-IX Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych
WK-X Stypendia Twórcze Miasta Szczecin
WK-XI Wgląd w akta
WK-XII Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego
WK-XIII Aneksowanie umowy 3.letniej zawartej w procedurze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wykonywanego przez podmiot/-y prowadzący/-e działalność pożytku publicznego
WK-XIV Dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach Mecenatu kulturalnego Miasta Szczecin – „Program Partnerstwa dla Kultury”
WK-XV Aktualizacja oferty złożonej w procedurze pozakonkursowej ofert na realizację zadania publicznego wykonywanego przez podmiot/-y prowadzący/-e działalność pożytku publicznego
WK-XVI Dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach Mecenatu kulturalnego Miasta Szczecin - „Program Młoda Sztuka”