przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Informacje o deklaracjach za okres styczeń 2014 - marzec 2015

Rodzaje deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres styczeń 2014 - marzec 2015:

Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej DEKLARACJA DOP-1

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej (do dwóch lokali mieszkalnych lub jednego lokalu mieszkalnego i jednego lokalu użytkowego), na których zamieszkują mieszkańcy. Formularz jest przeznaczony dla jednego gospodarstwa domowego. Przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Jeżeli średnie miesięczne zużycie wody dla nieruchomości nie przekracza 4m3 należy złożyć deklarację DOP-2.
Do deklaracji należy dołączyć kopię faktur zużycia wody za okres, który przyjęto do naliczenia opłaty.

Pliki do pobrania

UWAGA: Od dnia 1 lutego 2015 r. przy wypełnianiu deklaracji prosimy o niezaokrąglanie kwot opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Nieruchomość w zabudowie wielorodzinnej (z jedną nieruchomością) DEKLARACJA DOP-2*

Formularz przeznaczony dla właścicieli jednej nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej (powyżej dwóch lokali), na których zamieszkują mieszkańcy. Przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

*FORMULARZ DOP-2 PRZEZNACZONY JEST RÓWNIEŻ DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ, JEŻELI ŚREDNIOMIESIĘCZNE ZUŻYCIE WODY NA NIERUCHOMOŚCI, NIE PRZEKRACZA 4 M3

Pliki do pobrania

UWAGA: Od dnia 1 lutego 2015 r. przy wypełnianiu deklaracji prosimy o niezaokrąglanie kwot opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Nieruchomość w zabudowie wielorodzinnej (z wieloma nieruchomościami) DEKLARACJA DOP-2

Formularz przeznaczony dla właścicieli wielu nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej (powyżej dwóch lokali), na których zamieszkują mieszkańcy. Przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Załącznik ZOP-2 przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. Jeżeli właściciel nieruchomości składa deklarację dla większej liczby nieruchomości, dla każdej nieruchomości należy wypełnić odrębny załącznik.

Pliki do pobrania

UWAGA: Od dnia 1 lutego 2015 r. przy wypełnianiu deklaracji prosimy o niezaokrąglanie kwot opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PAMIĘTAJ!

  • Przy składaniu pierwszej deklaracji należy dołączyć kopię dotychczasowej umowy na wywóz odpadów komunalnych
  • Właściciel nieruchomości ustalający opłatę na podstawie przeciętnych norm zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych do deklaracji powinien dołączyć załącznik „Oświadczenie właściciela nieruchomości niewyposażonej w wodomierz”

Pliki do pobrania


Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmową przeglądarkę plików .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie

udostępnił:
WGKiOŚ
wytworzono:
2013/12/17
odpowiedzialny/a:
dyrektor wydziału
wprowadził/a:
Tomasz Czerniawski
dnia:
2015/06/24 14:10:58
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2015/06/24 14:10:58 nowa pozycja
Tomasz Czerniawski 2015/05/21 11:52:53 nowa pozycja
Tomasz Czerniawski 2015/05/21 09:18:14 nowa pozycja
Tomasz Czerniawski 2015/05/21 09:17:04 nowa pozycja
Anna Tarnawska 2015/02/10 08:53:30 nowa pozycja
Tomasz Czerniawski 2014/12/30 11:37:04 nowa pozycja
Tomasz Czerniawski 2014/01/08 10:30:05 nowa pozycja
Tomasz Czerniawski 2014/01/08 08:24:21 nowa pozycja
Ewa Szynkowska 2014/01/03 11:35:26 nowa pozycja
Ewa Szynkowska 2014/01/03 11:28:36 nowa pozycja
Tomasz Czerniawski 2013/12/18 08:51:46 nowa pozycja
Tomasz Czerniawski 2013/12/18 08:51:11 nowa pozycja
Tomasz Czerniawski 2013/12/18 08:49:53 nowa pozycja
Tomasz Czerniawski 2013/12/18 08:47:56 nowa pozycja
Tomasz Czerniawski 2013/12/18 08:46:32 nowa pozycja
Tomasz Czerniawski 2013/12/18 08:45:22 nowa pozycja
Tomasz Czerniawski 2013/12/17 16:28:14 nowa pozycja
Tomasz Czerniawski 2013/12/17 14:30:12 nowa pozycja
Tomasz Czerniawski 2013/12/17 14:10:04 nowa pozycja
Tomasz Czerniawski 2013/12/17 14:06:44 nowa pozycja