przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Prezydent Miasta

Prezydent Miasta | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Pokój Telefon
Krzystek Piotr  Prezydent Miasta Szczecin   100   91 4245204, kom. 693393393, 91 4225332, fax 91 4245855
Biskupski Marcin  Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   170   fax 91 4230806, 91 4245208
Kadłubowski Łukasz  Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   102   fax 91 4245207, 91 4245209
Przepiera Michał  Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   104   91 4351100, fax 91 4230806, kom. 607573418
Szotkowska Anna  Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   165   kom. 603323033, fax 91 4221129, 91 4245050
Pudło-Żylińska
Dorota 
Skarbnik Miasta   160   91 4245212
Słoka Ryszard  Sekretarz Miasta   115   fax 91 4222340, 91 4245200, kom. 697920927