przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Kierownicy

Prezydent Miasta | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Lp. Nazwisko i imię Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Adamowski Dariusz  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych   Kierownik Referatu     91 4245620
Arent Marcin  Wydział Księgowości   Referat windykacji dochodów majątkowych   Kierownik Referatu     91 4245412
Bińkowska Marta  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Inżynierii   Kierownik Zespołu     91 4245747
Bołtrukiewicz Urszula  Biuro Obsługi Urzędu   Referat ds. archiwum Urzędu   Kierownik ds. Archiwum     91 4351119
Borko-Niemiro
Irena 
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Zespół Organizacyjno-Administracyjny   Kierownik Zespołu     91 4245183
Borysewicz Anna  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Urbanistyczny Północ   Kierownik Zespołu     91 4245750
Budniak Małgorzata  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Biuro Obsługi Interesantów   Kierownik     91 4245185
Charęza Marcin  Wydział Gospodarki Komunalnej   Referat ds. organizacji ruchu   Kierownik Referatu     91 4245614
Chechelska Katarzyna  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Referat Dodatków Mieszkaniowych   Kierownik Referatu     91 4427154
10  Chmielewska Aleksandra  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej     Główny Księgowy     91 4245197
11  Cichecka Sylwia  Wydział Inwestycji Miejskich   Referat ds. Terenowo-Prawnych   Kierownik Referatu     91 4245488
12  Czasnojć Mariusz  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego     Starszy Inspektor - Kierownik     91 4245151
13  Diug Joanna  Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Północ   Kierownik Referatu     91 4245583
14  Dobrowolska Dorota  Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Prawobrzeże   Kierownik Referatu     91 4245571
15  Falkiewicz-Szult
Radosław 
Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. Integracji Społecznej   Kierownik Zespołu     91 4351145
16  Frydrychowicz Iwona  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Orzecznictwa   Kierownik Referatu     91 4245763
17  Furmańczyk Dorota  Wydział Architektury i Budownictwa   Referat ds. architektury - warunki zabudowy   Kierownik Referatu     91 4245569
18  Gabinowska Joanna  Biuro Dialogu Obywatelskiego   Referat ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi   Kierownik Referatu     91 4245914
19  Galikowska Ariadna  Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Ludności   Kierownik Referatu    
20  Gałgańska Aleksandra  Wydział Zarządzania Finansami Miasta   Referat planowania i realizacji budżetu Miasta   Kierownik Referatu     91 4245065
21  Grzywna Patrycja  Wydział Zarządzania Projektami   Referat ds. zarządzania projektami i Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina   Kierownik Referatu     91 4245816
22  Haraburda Jolanta  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Biuro Obsługi Interesanta   Kierownik Referatu     91 4427120
23  Hnatkowska Agnieszka  Wydział Informatyki   Referat Portali Informacyjnych   Kierownik Referatu     91 4245713
24  Jagiełło Irena  Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Pojazdów   Kierownik Referatu    
25  Jakubowska Anna  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Dział Administracyjno-Gospodarczy   Kierownik Działu     91 4245037
26  Jankowska Paulina  Wydział Oświaty   Referat Finansowy   Kierownik Referatu Finansowego     91 4351219
27  Jankowski Grzegorz  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Referat ds. Służebności i Trwałych Zarządów   Kierownik Referatu     91 4245522
28  Jasińska Agnieszka  Wydział Księgowości   Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych   Kierownik Referatu     91 4245718
29  Kaczkiełło Anna  Wydział Oświaty   Referat Organizacji i Nadzoru szkół i placówek oświatowych   Kierownik Referatu     91 4245624
30  Kaczorowska Anna  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatku od Środków Transportowych i Opłaty Skarbowej   Kierownik Referatu     91 4245380
31  Kamińska Agata  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Dział Zaopatrzenia i Transportu   Kierownik Działu     91 4351160
32  Kardel Anna  Wydział Organizacyjny   Referat Skarg i Wniosków   Kierownik Referatu     91 4245243
33  Kawecka Izabela  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Referat Świadczeń Wychowawczych   Kierownik Referatu     91 4472571
34  Kaźmierczak Tomasz  Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Zachód   Kierownik Referatu     91 4245574
35  Kęsicki Jarosław  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego   Kierownik MCZK     91 4245687, 91 4223719
36  Klimek Sławomir  Wydział Informatyki   Referat Oprogramowania   Kierownik Referatu     91 4245720
37  Klupa Jerzy  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Referat Spraw Obronnych   Kierownik Referatu     91 4245688
38  Kobiak Katarzyna  Biuro Obsługi Interesantów   Referat obsługi kancelaryjnej   Kierownik Referatu    
39  Koksa Magdalena  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania   Kierownik Zespołu     91 4351190
40  Komincz Aleksandra  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Pracownia Weryfikacji i Baz Danych   Kierownik Pracowni     91 4351247
41  Kopocińska Jolanta  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych   Kierownik Referatu     91 4245851
42  Korzeniowska Ewa  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Pracownia Katastru Nieruchomości   Kierownik Pracowni     91 4802074
43  Kotarska Maria  Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych   Kierownik Kancelarii Tajnej   Kierownik     91 4245696
44  Kotiasz Waldemar  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Zespół Informatyki   Kierownik Zespołu     91 4245188
45  Kowalczyk Agata  Wydział Ochrony Środowiska   Zespół ds. klimatu   Kierownik Zespołu     91 4351149
46  Krauze Katarzyna  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Komunikacji   Kierownik Zespołu     91 4245742
47  Krynicka Iwona  Wydział Informatyki   Referat Obiegu Dokumentów   Kierownik Referatu     91 4245717
48  Krysiak Marcin  Wydział Gospodarki Komunalnej   Referat ds. gospodarki komunalnej   p.o. Kierownik referatu     91 4245634
49  Krzykała Katarzyna  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Zespół ds. weryfikacji i zwrotów bonifikat   Kierownik Zespołu     91 4245612
50  Krzyżewska Monika  Wydział Księgowości   Referat windykacji podatków i opłat budżetowych   Kierownik Referatu     91 4245397
51  Kusz Monika  Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Praw Jazdy   Kierownik Referatu    
52  Lipczyńska Iwona  Wydział Inwestycji Miejskich   Referat ds. Inwestycji Komunikacyjnych i Uzbrojenia   Kierownik Referatu     91 4245497
53  Lisiecka Wioletta  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Urbanistyczny Prawobrzeże   Kierownik Zespołu     91 4245746
54  Łukasiewicz Monika  Biuro Geodety Miasta   Referat Administracji Geodezyjnej   Kierownik Referatu     91 4245541
55  Mackus Magdalena  Wydział Księgowości   Referat księgowości głównej   Kierownik Referatu     91 4245394
56  Majczyna Anna  Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. polityki zdrowotnej i osób z niepełnosprawnością   Kierownik Zespołu     91 4245664
57  Majdańska Joanna  Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Kierownik Referatu    
58  Makowski Andrzej  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Służba Ochrony Mienia   Kierownik Zespołu     91 4245296
59  Maniszewska Renata  Wydział Gospodarki Komunalnej   Referat ds. systemu gospodarowania odpadami   Kierownik Referatu     91 4245162
60  Markiewicz Karolina  Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. Ekonomiczno-Finansowych   Kierownik Zespołu     91 4245547
61  Matusiak Renata  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Referat ds. Mieszkalnictwa   Kierownik Referatu     91 4245451
62  Melzacki Arkadiusz  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. opłat i analiz   Kierownik Referatu     91 4245040
63  Midera Marta  Wydział Informatyki   Referat Projektów   Kierownik Referatu     91 4245034
64  Mirek Bożena  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi   Kierownik Referatu     91 4351211
65  Młynarczyk Dorota  Wydział Ochrony Środowiska   Referat ds. oddziaływań na środowisko   Kierownik Referatu     91 4245470
66  Morawski Adam  Biuro Prezydenta Miasta   Referat ds. Komunikacji Społecznej i Internetowej    Kierownik Referatu     91 4245600
67  Mroczkowska Joanna  Wydział Egzekucji Administracyjnej   Referat ds. egzekucji należności pieniężnych rejony VII-XII   Kierownik Referatu     91 4245810
68  Narożna Alicja  Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. Polityki Rodzinnej i Senioralnej   Kierownik Zespołu     91 4245821
69  Nowak Justyna  Wydział Księgowości   Referat ewidencji należności cywilnoprawnych   Kierownik Referatu     91 4245403
70  Paszkiewicz Grzegorz  Wydział Informatyki   Referat Administratorów Infrastruktury Teletechnicznej   Kierownik Referatu     91 4351260
71  Pawlaczyk Karolina  Urząd Stanu Cywilnego   Referat zasobów USC   Kierownik Referatu    
72  Pawłowski Wiesław  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego     Starszy Inspektor - Kierownik     91 4245151
73  Piecuch Dorota  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych   Kierownik Referatu     91 4427121
74  Piotrowska Magdalena  Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych   Referat Techniczny   Kierownik Referatu     91 4245780
75  Podniesińska-Drozd
Ewelina 
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Dział Techniczny   Kierownik Działu     91 4245319
76  Prałat Honorata  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Programowania Rozwoju i Systemów Informatycznych   p.o. Kierownik Zespołu     91 4245736
77  Przeworska Emilia  Wydział Księgowości   Referat rozliczeń finansowych   Kierownik Referatu     91 4245413
78  Ramza Maciej  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Pracownia Narad Koordynacyjnych   Kierownik Zespołu     91 4351248
79  Rogacka Alicja  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych   Kierownik Referatu     91 4245467
80  Safader-Domańska
Marta 
Wydział Ochrony Środowiska   Zespół Ogrodnika Miasta   Kierownik Zespołu     91 4351128
81  Sandej Małgorzata  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Referat Koordynacji i Nienależnych Świadczeń   Kierownik Referatu     91 4427144
82  Sęk-Zalejko
Katarzyna 
Wydział Ochrony Środowiska   Referat ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień oraz nadzoru nad utrzymaniem zieleni   Kierownik Referatu     91 4245633
83  Skłodowska Dorota  Wydział Architektury i Budownictwa   Referat ds. architektury - inwestycje celu publicznego, podziały nieruchomości   Kierownik Referatu     91 4245582
84  Słowińska Agnieszka  Wydział Informatyki   Referat Wsparcia Użytkowników   Kierownik Referatu     91 4245708
85  Sobieski Bartosz  Wydział Księgowości   Referat kontroli podatkowej i windykacji zaawansowanej   Kierownik Referatu     91 4245410
86  Sokołowska Anna  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Urbanistyczny Śródmieście-Zachód   Kierownik Zespołu     91 4245744
87  Sotek Danuta  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Dział Księgowości   Główna Księgowa     91 4351150
88  Strombek Ewa  Biuro Geodety Miasta   Referat Katastru Nieruchomości, Geodezji i Kartografii   Kierownik Referatu     91 4245266
89  Szczygieł Kamila  Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń   Referat ds. rozliczeń podatku VAT i akcyzy    Kierownik Referatu     91 4245128
90  Szlesińska Anna  Biuro Prezydenta Miasta   Referat ds. Obsługi Organizacyjnej i Współpracy Międzynarodowej   Kierownik Referatu     91 4245231
91  Szurpicka Katarzyna  Wydział Zarządzania Projektami   Referat ds. monitorowania zadań majątkowych   Kierownik Referatu     91 4245289
92  Śmiałek Robert  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Referat Postępowań Alimentacyjnych i Windykacji    Kierownik Referatu     91 4427128
93  Śpiewak-Nowicka
Agnieszka 
Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Śródmieście   Kierownik Referatu     91 4245555
94  Urbanek Dorota  Wydział Księgowości   Referat rachunkowości i sprawozdawczości JST   Kierownik Referatu     91 4351142
95  Węsierska Monika  Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Kierownik Referatu    
96  Wiśniewska Jolanta  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Ochrony Środowiska   Kierownik Zespołu     91 4245748
97  Wiśniewska Wioletta  Wydział Oświaty   Referat Programów Wspierających    Kierownik Referatu     91 4351298
98  Wojnicz Anna  Wydział Organizacyjny   Referat Kadr i Szkolenia   Kierownik Referatu     91 4245886
99  Wołosiak Rafał  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Referat Regulacji Stanów Prawnych, Wywłaszczeń i Odszkodowań   Kierownik Referatu     91 4331556
100  Zdonek Jerzy  Wydział Egzekucji Administracyjnej   Referat ds. egzekucji należności pieniężnych rejony I-VI   Kierownik Referatu     91 4245811