Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Jednostki Organizacyjne UM

Prezydent Miasta | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Lp. Nazwa Jednostki Symbol Jednostki
Biuro Dialogu Obywatelskiego BDO  
Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych BOIN  
Biuro ds. Zamówień Publicznych BZP  
Biuro Geodety Miasta BGM  
Biuro Informacji Publicznej BIP  
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych BIiRO  
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków BMKZ  
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów BMRK  
Biuro Nadzoru Właścicielskiego BNW  
10  Biuro Obsługi Interesantów BOI  
11  Biuro Obsługi Urzędu BOU  
12  Biuro Ochrony Danych BOD  
13  Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego BPPP  
14  Biuro Prawne BP  
15  Biuro Prezydenta Miasta BPM  
16  Biuro Rady Miasta BRM  
17  Biuro Rewitalizacji BR  
18  Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa BSiMSP  
19  Biuro Zarządzania Energią BZE  
20  Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy Sp. P. KRP  
21  Koordynator ds. dostępności KD  
22  Pełnomocnicy PM poza strukturą Wydziałów PELNOMOCNICY  
23  Portiernia UM P  
24  Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa KASA PKZP  
25  Prezydent Miasta, Zastępcy PM, Sekretarz i Skarbnik KPM  
26  Służba BHP - Samodzielne stanowisko pracy BHP  
27  Urząd Stanu Cywilnego USC  
28  Wydział Architektury i Budownictwa WAiB  
29  Wydział Egzekucji Administracyjnej WEA  
30  Wydział Gospodarki Komunalnej WGK  
31  Wydział Informatyki WInf  
32  Wydział Inwestycji Miejskich WIM  
33  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego WKiAW  
34  Wydział Księgowości WKs  
35  Wydział Kultury WK  
36  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości WMiRSPN  
37  Wydział Ochrony Środowiska WOŚr  
38  Wydział Organizacyjny WO  
39  Wydział Oświaty WOś  
40  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych WPiOL  
41  Wydział Sportu WS  
42  Wydział Spraw Obywatelskich WSO  
43  Wydział Spraw Społecznych WSS  
44  Wydział Zarządzania Finansami Miasta WZFM  
45  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności WZKiOL  
46  Wydział Zarządzania Projektami WZP  
47  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami WZiON