przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Jednostki organizacyjne UM

Prezydent Miasta | Biuro Prasowe | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Dyrektorzy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Brzozowska Dorota  5   91 4245363, 91 4223169 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych     Dyrektor Wydziału  
Śniady Marcin  3   91 4245363, 91 4223169 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych     Zastępca Dyrektora Wydziału  

Kierownicy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Frydrychowicz Iwona  10   91 4245763 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Orzecznictwa   Kierownik Referatu  
Kaczorowska Anna  6   91 4245380 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatku od Środków Transportowych i Opłaty Skarbowej   Kierownik Referatu  
Koksa Magdalena  23   91 4351190 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania   Kierownik Zespołu  
Kopocińska Jolanta  18   91 4245851 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych   Kierownik Referatu  
Mirek Bożena  47   91 4351211 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi   Kierownik Referatu  
Rogacka Alicja  29   91 4245467 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych   Kierownik Referatu  

Sekretariaty

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Bendig-Wielowiejska
Agnieszka 
  91 4245363, 91 4223169, fax 91 4245408 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Sekretariat WPiOL   Inspektor  
Hałas Monika    fax 91 4245408, 91 4245058 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Sekretariat WPiOL   Główny Specjalista  

Pracownicy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Antropik Kinga  44   91 4351213 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi   Inspektor  
Astramowicz Ewelina  12   91 4245472 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Orzecznictwa   Inspektor  
Bachorska Małgorzata  22   91 4245863 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania   Inspektor  
Bień Kamila  16   91 4245368 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatku od Środków Transportowych i Opłaty Skarbowej   Inspektor  
Bindulska Marta  9   91 4351274 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatku od Środków Transportowych i Opłaty Skarbowej   Główny Specjalista  
Borowiec Katarzyna  7   91 4351152 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych   Inspektor  
Borzym Agnieszka  21   91 4245842 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania   Inspektor  
Bręcz Ewa  28   91 4245366 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych   Główny Specjalista  
Byczkowska Agnieszka  15   91 4245365 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatku od Środków Transportowych i Opłaty Skarbowej   Główny Specjalista  
10  Ciechanowicz Magdalena  45   91 4351210 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi   Główny Specjalista  
11  Cretti Patrycja  13   91 4245595 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Orzecznictwa   Inspektor  
12  Darmoid Patrycja  30   91 4245872 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych   Inspektor  
13  Dzikowska Malwina  2   91 4245367 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych   Inspektor  
14  Grzesik Mariola  2   91 4802084 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych   Podinspektor  
15  Jasińska Aleksandra  31   91 4245554 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych   Inspektor  
16  Jeżyna Adrianna  8   91 4245837 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych   Inspektor  
17  Kos-Domagalska
Patrycja  
19   91 4245089 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania   Inspektor  
18  Kowalczyk Izabela  19   91 4245089 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania   Inspektor  
19  Król Olga  35   91 4351220 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi   Inspektor  
20  Lewandowska Małgorzata  28   91 4351197 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych   Główny Specjalista  
21  Lewandowska Wanda  8   91 4245837 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych   Inspektor  
22  Listowski Krzysztof  13   91 4245595 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Orzecznictwa   Podinspektor  
23  Luginbühl Beata  46A   91 4351202 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi   Główny Specjalista  
24  Łuka-Kaczmarczyk
Marlena 
21   91 4245370 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania   Podinspektor  
25  Łukaszewicz Katarzyna  22   91 4245863 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania   Główny Specjalista  
26  Majdzińska Katarzyna  17   91 4245092 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych   Główny Specjalista  
27  Michniewicz Ewelina  17   91 4245242 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych   Podinspektor  
28  Mikołajczak Sylwia  34   91 4351239 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi   Główny Specjalista  
29  Motyka Agata  21   91 4245370 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania   Podinspektor  
30  Musiał Agnieszka  28   91 4245366 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych   Podinspektor  
31  Pawlus-Ficek
Anna 
11   91 4245361 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Orzecznictwa   Główny Specjalista  
32  Pełka Bogumiła  43   91 4245362, 91 4224633 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych   Inspektor  
33  Piotrowska Agata  35   91 4351220 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi   Inspektor  
34  Podlecka Mirosława  43   91 4245362, 91 4224633 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych   Główny Specjalista  
35  Prochacka Magdalena  15   91 4245379 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatku od Środków Transportowych i Opłaty Skarbowej   Główny Specjalista  
36  Romanowicz Karolina  16   91 4245368 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatku od Środków Transportowych i Opłaty Skarbowej   Główny Specjalista  
37  Rybarczyk Aleksandra  12   91 4245988 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Orzecznictwa   Podinspektor  
38  Rymsza Monika  34   91 4351239 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi   Inspektor  
39  Salaniuk Sylwia  2   91 4245367 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych   Główny Specjalista  
40  Siedlikowska Aneta  46A   91 4351179 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi   Główny Specjalista  
41  Siemaszko Katarzyna  15   91 4245365 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatku od Środków Transportowych i Opłaty Skarbowej   Inspektor  
42  Strzechmińska Ewelina  46A   91 4351202 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi   Inspektor  
43  Sulikowska Aneta  21   91 4245370 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania   Inspektor  
44  Sumera Marta  7   91 4351152 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych   Głowny Specjalista  
45  Szulikowska Anna  11   91 4245361 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Orzecznictwa   Główny Specjalista  
46  Szynkaruk Dorota  21   91 4245842 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania   Główny Specjalista  
47  Trzcińska Martyna  9   91 4351274 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatku od Środków Transportowych i Opłaty Skarbowej   Podinspektor  
48  Wieczorek Marta  44   91 4351213 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi   Inspektor  
49  Wnęk Karolina  31   91 4245554 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych   Podinspektor  
50  Wołowik Magdalena  17   91 4245092 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych   Główny Specjalista  
51  Wróbel Anna  7   91 4351152 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych   Główny Specjalista  
52  Żygadło Alina  19   91 4245089 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania   Podinspektor