przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Jednostki organizacyjne UM

Prezydent Miasta | Biuro Prasowe | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Dyrektorzy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Taraciński Przemysław  221A   91 4245621 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami     Dyrektor Wydziału  
Batko Katarzyna  222   91 4245621 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami     Zastępca Dyrektora Wydziału  

Kierownicy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Adamowski Dariusz  243   91 4245620 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych   Kierownik Referatu  
Krzykała Katarzyna  326   91 4245612 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Zespół ds. weryfikacji i zwrotów bonifikat   Kierownik Zespołu  
Melzacki Arkadiusz  224A   91 4245040 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. opłat i analiz   Kierownik Referatu  
Półtorak Aleksandra  325   91 4245683 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat przekształceń własnościowych   Kierownik Referatu  

Sekretariaty

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Bezmian Katarzyna  222   fax  91 4351289, 91 4351279 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Sekretariat WZION   Podinspektor  
Jaworska Paulina  222   91 4245621 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Sekretariat WZION   Inspektor  

Pracownicy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Angrot-Glińska
Małgorzata 
244   91 4245420 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych   Główny Specjalista  
Bilik Anna  331   91 4245071 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat przekształceń własnościowych   Główny Specjalista  
Bojek Anna  241   91 4245768 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych   Inspektor  
Borowska Marta  330   91 4245597 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat przekształceń własnościowych   Główny Specjalista  
Chabowska Jowita  239A   91 4245468 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Stanowisko ds. ewidencjonowania zasobów i nabywania nieruchomości   Główny Specjalista  
Ciesielska Dorota  228   91 4245545 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. opłat i analiz   Główny Specjalista  
Czeczel Ałła  240   91 4245530 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych   Główny Specjalista  
Dominiak Edyta  226   91 4245519 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. opłat i analiz   Inspektor  
Filip-Karpowicz
Sylwia 
239A   91 4245784 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Stanowisko ds. ewidencjonowania zasobów i nabywania nieruchomości   Główny Specjalista  
10  Florczak Marta  242   91 4351196 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych   Główny Specjalista  
11  Furtak-Kozłowska
Agnieszka 
224   91 4245357 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Stanowisko ds. ewidencjonowania zasobów i nabywania nieruchomości   Główny Specjalista  
12  Horniak Anna  239   91 4245512 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Zespół ds. weryfikacji i zwrotów bonifikat   Główny Specjalista  
13  Janicka Bożena  327   91 4802083 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat przekształceń własnościowych   Inspektor  
14  Jerchewicz Małgorzata  330   91 4245523 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat przekształceń własnościowych   Inspektor  
15  Kamionka-Nastarowicz
Karolina 
239   91 4245532 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Zespół ds. weryfikacji i zwrotów bonifikat   Inspektor  
16  Karpik Marzena  241   91 4245768 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych   Główny Specjalista  
17  Koniuch Katarzyna  331   91 4245531 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat przekształceń własnościowych   Podinspektor  
18  Kościelniak Joanna  225A   91 4245551 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Stanowisko ds. aktualizacji i weryfikacji danych w systemie ZSI-FK   Główny Specjalista  
19  Kruślińska Monika  223   91 4351108 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Stanowisko ds. budżetu, rozliczeń finansowych, zamówień publicznych i spraw pracowniczych   Główny Specjalista  
20  Ledzińska Beata  234   91 4245846 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych   Główny Specjalista  
21  Lisewska Wanda  241   91 4245775 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych   Podinspektor  
22  Litwińska Beata  227A   91 4245028 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. opłat i analiz   Główny Specjalista  
23  Łaszewska Barbara  332   91 4245070 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat przekształceń własnościowych   Inspektor  
24  Łubian Iwona  240   91 4245429 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych   Główny Specjalista  
25  Maj Agata  223   91 4351287, fax 91 4245548 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Stanowisko ds. budżetu, rozliczeń finansowych, zamówień publicznych i spraw pracowniczych   Główny Specjalista  
26  Makarewicz-Grążawska
Anna 
241   91 4245592 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych   Inspektor  
27  Marczak-Zalcewicz
Bożena 
241   91 4245090 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych   Inspektor  
28  Matulewicz Barbara  327   91 4351112 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat przekształceń własnościowych   Inspektor  
29  Melzacka Marlena  238   91 4245048 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Stanowisko ds. ewidencjonowania zasobów i nabywania nieruchomości   Główny Specjalista  
30  Mikołajewska-Miłoszewicz
Ewa 
238   91 4245536 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Stanowisko ds. ewidencjonowania zasobów i nabywania nieruchomości   Główny Specjalista  
31  Mikulska-Baltrukiewicz
Dorota 
224   91 4351169 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Stanowisko ds. ewidencjonowania zasobów i nabywania nieruchomości   Główny Specjalista  
32  Mroczkowska Monika  242   91 4245221 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych   Główny Specjalista  
33  Nesterowicz Malina  63   91 4245542 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Stanowisko ds. ewidencji akt nieruchomości   Inspektor  
34  Ostrowska Ewa  227   91 4245509 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. opłat i analiz   Główny Specjalista  
35  Panasiuk-Pilinda
Dagmara 
332   91 4245588 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat przekształceń własnościowych   Główny Specjalista  
36  Piechocka Bogna   225   91 4802099 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Stanowisko ds. aktualizacji i weryfikacji danych w systemie ZSI-FK   Inspektor  
37  Radwańska Agnieszka  329A   91 4245535 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat przekształceń własnościowych   Główny Specjalista  
38  Rajchel Renata  227A   91 4245511 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. opłat i analiz   Główny Specjalista  
39  Rowińska Dorota  226   91 4245543 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. opłat i analiz   Główny Specjalista  
40  Różańska Gizela  225A   91 4351198 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Stanowisko ds. aktualizacji i weryfikacji danych w systemie ZSI-FK   Inspektor  
41  Sarbinowska-Szyc
Joanna 
243A   91 4245783 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych   Główny Specjalista  
42  Siedlecki Kamil  239   91 4245059 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Zespół ds. weryfikacji i zwrotów bonifikat   Podinspektor  
43  Sinecki Piotr  228   91 4245349 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. opłat i analiz   Główny Specjalista  
44  Skrzypek Tadeusz  226   91 4351101 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. opłat i analiz   Główny Specjalista  
45  Słotwiński Robert  243A   91 4245416 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych   Główny Specjalista  
46  Sochalski Radosław  229   91 4351166 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. opłat i analiz   Główny Specjalista  
47  Szlachta Katarzyna  225   91 4245526 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Stanowisko ds. aktualizacji i weryfikacji danych w systemie ZSI-FK   Główny Specjalista  
48  Szymków Anna  244   91 4245587 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych   Główny Specjalista  
49  Wasilewska Wioleta  332   91 4245070 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat przekształceń własnościowych   Główny Specjalista  
50  Witkowska Aleksandra  63   91 4245542 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Stanowisko ds. ewidencji akt nieruchomości   Inspektor  
51  Wójcik-Przysiecka Małgorzata  226   91 4245544 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. opłat i analiz   Główny Specjalista  
52  Zieńkowska Urszula  329A   91 4351292 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat przekształceń własnościowych   Podinspektor