przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Jednostki organizacyjne UM

Prezydent Miasta | Biuro Prasowe | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Dyrektorzy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Jewiarz Jolanta  118   91 4245395, 91 4245407 Wydział Księgowości     Dyrektor Wydziału  
Chorąży Bartosz  120A   91 4331554 Wydział Księgowości     Zastępca Dyrektora Wydziału  
Karczewicz Marlena    91 4245514 Wydział Księgowości     Zastępca Dyrektora Wydziału  

Kierownicy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Arent Marcin  126   91 4245412 Wydział Księgowości   Referat windykacji dochodów majątkowych   Kierownik Referatu  
Jasińska Agnieszka  138   91 4245718 Wydział Księgowości   Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych   Kierownik Referatu  
Krzyżewska Monika  123   91 4245397 Wydział Księgowości   Referat windykacji podatków i opłat budżetowych   Kierownik Referatu  
Mackus Magdalena  133A   91 4245394 Wydział Księgowości   Referat księgowości głównej   Kierownik Referatu  
Nowak Justyna  124   91 4245403 Wydział Księgowości   Referat ewidencji należności cywilnoprawnych   Kierownik Referatu  
Przeworska Emilia  125A   91 4245413 Wydział Księgowości   Referat rozliczeń finansowych   Kierownik Referatu  
Sobieski Bartosz  150I   91 4245410 Wydział Księgowości   Referat kontroli podatkowej i windykacji zaawansowanej   Kierownik Referatu  
Urbanek Dorota  112   91 4351142 Wydział Księgowości   Referat rachunkowości i sprawozdawczości JST   Kierownik Referatu  

Sekretariaty

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Pałasz Arlena  160   91 4245212 Wydział Księgowości   Sekretariat Skarbnika Miasta   Główny Specjalista  
Piasecka Anna  118   91 4233931, 91 4245395 Wydział Księgowości   Sekretariat Wydziału   Inspektor  

Pracownicy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Bąbolewski Stanisław  122   91 4245936 Wydział Księgowości   Referat windykacji podatków i opłat budżetowych   Główny Specjalista  
Bączyk Alicja  111   91 4245969 Wydział Księgowości   Referat rachunkowości i sprawozdawczości JST   Inspektor  
Cetera Sara  110A   91 4245026 Wydział Księgowości   Referat rachunkowości i sprawozdawczości JST   Podinspektor  
Dąbrowska-Kurek
Monika 
138A   91 4245049 Wydział Księgowości   Stanowisko ds. ewidencji należości podatkowych i publicznoprawnych    Podinspektor  
Dróżdż Elwira  150H   91 4351167 Wydział Księgowości   Referat kontroli podatkowej i windykacji zaawansowanej   Podinspektor  
Falkowska Emilia  136   91 4245765 Wydział Księgowości   Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych   Główny Specjalista  
Górna Sandra  128   91 4245390 Wydział Księgowości   Referat windykacji dochodów majątkowych   Główny Specjalista  
Jasińska Aleksandra  128   91 4331562 Wydział Księgowości   Referat windykacji dochodów majątkowych   Inspektor  
Jucha Anna  121   91 4245400 Wydział Księgowości   Referat windykacji podatków i opłat budżetowych   Główny Specjalista  
10  Kamieńska Ewa  Filia   91 4641876, wew. 1308 Wydział Księgowości   Referat windykacji podatków i opłat budżetowych   Podinspektor  
11  Kaszuba Katarzyna  136   91 4245765 Wydział Księgowości   Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych   Inspektor  
12  Kawecka Violetta  121   91 4351262 Wydział Księgowości   Referat windykacji podatków i opłat budżetowych   Główny Specjalista  
13  Kazmirchuk Svitlana  131   91 4351140 Wydział Księgowości   Stanowisko ds. ewidencji należości podatkowych i publicznoprawnych    Podinspektor  
14  Kaźmierczak Joanna  125   91 4245404 Wydział Księgowości   Referat rozliczeń finansowych   Główny Specjalista  
15  Kłodawska Beata  111   91 4245287 Wydział Księgowości   Referat rachunkowości i sprawozdawczości JST   Główny Specjalista  
16  Kłys Karolina  127   91 4245389 Wydział Księgowości   Referat windykacji dochodów majątkowych   Inspektor  
17  Konopczak Dorota  131   91 4351222 Wydział Księgowości   Stanowisko ds. ewidencji należości podatkowych i publicznoprawnych    Podinspektor  
18  Kowalczyk Elżbieta  125   91 4245404 Wydział Księgowości   Referat rozliczeń finansowych   Inspektor  
19  Kruszczak Dorota  130   91 4351214 Wydział Księgowości   Stanowisko ds. ewidencji należości podatkowych i publicznoprawnych    Główny Specjalista  
20  Legutowska Anna  134   91 4245125 Wydział Księgowości   Referat księgowości głównej   Główny Specjalista  
21  Liszniańska Barbara  114   91 4245386 Wydział Księgowości   Referat ewidencji należności cywilnoprawnych   Główny Specjalista  
22  Łagocka Agnieszka  134A   91 4245127 Wydział Księgowości   Referat księgowości głównej   Inspektor  
23  Łużna Sylwia  122   91 4245411 Wydział Księgowości   Referat windykacji podatków i opłat budżetowych   Główny Specjalista  
24  Maciesza Hanna  SPP   91 5065200 Wydział Księgowości   Referat windykacji podatków i opłat budżetowych   Główny Specjalista  
25  Malada Małgorzata  133   91 4245393 Wydział Księgowości   Referat księgowości głównej   Główny Specjalista  
26  Malczewska Paulina  114   91 4351203 Wydział Księgowości   Referat ewidencji należności cywilnoprawnych   Inspektor  
27  Markun Dorota  133   91 4245393 Wydział Księgowości   Referat księgowości głównej   Główny Specjalista  
28  Markut Lilianna  117A   91 4245387 Wydział Księgowości   Referat ewidencji należności cywilnoprawnych   Podinspektor  
29  Nitzler Marta  150G   91 4245490 Wydział Księgowości   Referat kontroli podatkowej i windykacji zaawansowanej   Inspektor  
30  Nurkiewicz Anna  122   91 4802023 Wydział Księgowości   Referat windykacji podatków i opłat budżetowych   Główny Specjalista  
31  Okoniewska Alicja  150G   91 4245490 Wydział Księgowości   Referat kontroli podatkowej i windykacji zaawansowanej   Podinspektor  
32  Orzoł Dorota  122   91 4351230 Wydział Księgowości   Referat windykacji podatków i opłat budżetowych   Podinspektor  
33  Pawlik Katarzyna  150H   91 4351167 Wydział Księgowości   Referat kontroli podatkowej i windykacji zaawansowanej   Podinspektor  
34  Pluta Paulina  132   91 4245126 Wydział Księgowości   Referat księgowości głównej   Inspektor  
35  Potok Anna  131   91 4351222 Wydział Księgowości   Stanowisko ds. ewidencji należości podatkowych i publicznoprawnych    Główny Specjalista  
36  Prawdzic Dominika  121   91 4245405 Wydział Księgowości   Referat windykacji podatków i opłat budżetowych   Główny Specjalista  
37  Przybylska Anna  122   91 4245427 Wydział Księgowości   Referat windykacji podatków i opłat budżetowych   Podinspektor  
38  Raczoń Anna  117A   91 4245388 Wydział Księgowości   Referat ewidencji należności cywilnoprawnych   Podinspektor  
39  Rogowski Łukasz  150F   91 4245503 Wydział Księgowości   Referat kontroli podatkowej i windykacji zaawansowanej   Główny Specjalista  
40  Rutkowska Katarzyna  138A   91 4245049 Wydział Księgowości   Referat ewidencji należności budżetowych   Podinspektor  
41  Skrzypczak Danuta  130   91 4351214 Wydział Księgowości   Stanowisko ds. ewidencji należości podatkowych i publicznoprawnych    Inspektor  
42  Sobieszek-Chałubińska
Anna 
127   91 4245844 Wydział Księgowości   Referat windykacji dochodów majątkowych   Podinspektor  
43  Stasiak Agnieszka  117   91 4245055 Wydział Księgowości   Referat ewidencji należności cywilnoprawnych   Inspektor  
44  Strzelec Anna  130   91 4351214 Wydział Księgowości   Stanowisko ds. ewidencji należości podatkowych i publicznoprawnych    Główny Specjalista  
45  Suszczyńska Beata  137   91 4245383 Wydział Księgowości   Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych   Główny Specjalista  
46  Suszczyńska Klaudia  134A   91 4245127 Wydział Księgowości   Referat księgowości głównej   Podinspektor  
47  Szewczyk Barbara  134   91 4245125 Wydział Księgowości   Referat księgowości głównej   Główny Specjalista  
48  Szydłowska-Wojsław
Izabela 
134A   91 4245127 Wydział Księgowości   Referat księgowości głównej   Główny Specjalista  
49  Toepler Aneta  138A   91 4245402 Wydział Księgowości   Stanowisko ds. ewidencji należości podatkowych i publicznoprawnych    Pomoc administracyjna  
50  Walas Monika  135   91 4245377 Wydział Księgowości   Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych   Główny Specjalista  
51  Wegner Ewa  131   91 4351140 Wydział Księgowości   Stanowisko ds. ewidencji należości podatkowych i publicznoprawnych    Główny Specjalista  
52  Widomska Izabela  117A   91 4245388 Wydział Księgowości   Referat ewidencji należności cywilnoprawnych   Podinspektor  
53  Wojciechowska Agnieszka  137   91 4245383 Wydział Księgowości   Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych   Główny Specjalista  
54  Wójcik Joanna  150F   91 4245503 Wydział Księgowości   Referat kontroli podatkowej i windykacji zaawansowanej   Podinspektor  
55  Zakrzewska Aleksandra  125   91 4245399 Wydział Księgowości   Referat rozliczeń finansowych   Główny Specjaista  
56  Zielonka Renata  114   91 4351203 Wydział Księgowości   Referat ewidencji należności cywilnoprawnych   Główny Specjalista  
57  Zillat Monika  117   91 4331566 Wydział Księgowości   Referat ewidencji należności cywilnoprawnych   Główny Specjalista