przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Jednostki organizacyjne UM

Prezydent Miasta | Biuro Prasowe | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Dyrektorzy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Jewiarz Jolanta  118   91 4245395, 91 4245407 Wydział Księgowości     Dyrektor Wydziału  
Chorąży Bartosz  117   91 4331554 Wydział Księgowości     Zastępca Dyrektora Wydziału  
Konczalska Żaneta  118   91 4245421 Wydział Księgowości     Zastępca Dyrektora  

Kierownicy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Arent Marcin  129   91 4245412 Wydział Księgowości   Referat windykacji dochodów majątkowych   Kierownik Referatu  
Jasińska Agnieszka  333B   91 4245718 Wydział Księgowości   Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych   Kierownik Referatu  
Karczewicz Marlena  124   91 4245403 Wydział Księgowości   Referat ewidencji należności budżetowych   Kierownik Referatu  
Krzyżewska Monika  123   91 4245397 Wydział Księgowości   Referat windykacji podatków i opłat budżetowych   Kierownik Referatu  
Mackus Magdalena  133A   91 4245394 Wydział Księgowości   Referat księgowości głównej   Kierownik Referatu  
Przeworska Emilia  125A   91 4245413 Wydział Księgowości   Referat rozliczeń finansowych   Kierownik Referatu  
Sobieski Bartosz  150I   91 4245410 Wydział Księgowości   Referat kontroli podatkowej i windykacji zaawansowanej   Kierownik Referatu  
Szczygieł Kamila  138   91 4245128 Wydział Księgowości   Referat ds. rozliczeń podatku VAT i akcyzy   Kierownik Referatu  
Urbanek Dorota  126   91 4351142 Wydział Księgowości   Referat rachunkowości i sprawozdawczości JST   Kierownik Referatu  

Sekretariaty

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Pałasz Arlena  160   91 4245212 Wydział Księgowości   Sekretariat Skarbnika Miasta   Główny Specjalista  
Piasecka Anna  118   91 4233931, 91 4245395 Wydział Księgowości   Sekretariat Wydziału   Inspektor  

Pracownicy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Bąbolewski Stanisław  122   91 4245398 Wydział Księgowości   Referat windykacji podatków i opłat budżetowych   Główny Specjalista  
Bączyk Alicja  121   91 4245427 Wydział Księgowości   Referat windykacji podatków i opłat budżetowych   Inspektor  
Cetera Sara  111   91 4245026 Wydział Księgowości   Referat rachunkowości i sprawozdawczości JST   Podinspektor  
Dąbrowska-Kurek
Monika 
135   91 4245049 Wydział Księgowości   Referat ewidencji należności budżetowych   Referent  
Dróżdż Elwira  150H   91 4351167 Wydział Księgowości   Referat kontroli podatkowej i windykacji zaawansowanej   Podinspektor  
Dudek Renata  137   91 4351259 Wydział Księgowości   Referat ds. rozliczeń podatku VAT i akcyzy   Inspektor  
Falkowska Emilia  333B   91 4245765 Wydział Księgowości   Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych   Główny Specjalista  
Górna Sandra    91 4245390 Wydział Księgowości   Referat windykacji dochodów majątkowych   Inspektor  
Jabłońska Karolina  136   91 4351229 Wydział Księgowości   Referat ds. rozliczeń podatku VAT i akcyzy   Główny Specjalista  
10  Jamroszka Irmina  333A   91 4245377 Wydział Księgowości   Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych   Główny Specjalista  
11  Janur Dorota  150E   91 4245396 Wydział Księgowości   Referat kontroli podatkowej i windykacji zaawansowanej   Główny Specjalista  
12  Jasińska Aleksandra    91 4331562 Wydział Księgowości   Referat windykacji dochodów majątkowych   Podinspektor  
13  Jucha Anna  121   91 4245400 Wydział Księgowości   Referat windykacji podatków i opłat budżetowych   Główny Specjalista  
14  Kamieńska Ewa  Filia   91 4641876, wew. 1308 Wydział Księgowości   Referat windykacji podatków i opłat budżetowych   Podinspektor  
15  Kaszuba Katarzyna  111   91 4331553 Wydział Księgowości   Referat rachunkowości i sprawozdawczości JST   Inspektor  
16  Kawecka Violetta  121   91 4351262 Wydział Księgowości   Referat windykacji podatków i opłat budżetowych   Główny Specjalista  
17  Kazmirchuk Svitlana  131   91 4351140 Wydział Księgowości   Referat ewidencji należności budżetowych   Podinspektor  
18  Kaźmierczak Joanna  125   91 4245404 Wydział Księgowości   Referat rozliczeń finansowych   Główny Specjalista  
19  Kłodawska Beata  111   91 4245287 Wydział Księgowości   Referat rachunkowości i sprawozdawczości JST   Główny Specjalista  
20  Kłys Karolina  127   91 4245389 Wydział Księgowości   Referat windykacji dochodów majątkowych   Inspektor  
21  Konopczak Dorota  131   91 4351222 Wydział Księgowości   Referat ewidencji należności budżetowych   Podinspektor  
22  Kowalczyk Elżbieta  125   91 4245404 Wydział Księgowości   Referat rozliczeń finansowych   Inspektor  
23  Koziatek Aneta  136   91 4351134 Wydział Księgowości   Referat ds. rozliczeń podatku VAT i akcyzy   Inspektor  
24  Kruszczak Dorota  130   91 4351214 Wydział Księgowości   Referat ewidencji należności budżetowych   Główny Specjalista  
25  Legutowska Anna  134   91 4245125 Wydział Księgowości   Referat księgowości głównej   Główny Specjalista  
26  Liszniańska Barbara  152A   91 4245386 Wydział Księgowości   Referat księgowości głównej   Główny Specjalista  
27  Łagocka Agnieszka  134A   91 4245127 Wydział Księgowości   Referat księgowości głównej   Inspektor  
28  Łużna Sylwia  122   91 4245411 Wydział Księgowości   Referat windykacji podatków i opłat budżetowych   Główny Specjalista  
29  Maciesza Hanna  SPP   91 5065200 Wydział Księgowości   Stanowisko ds. windykacji opłat za nieopłacony postój w SPP   Główny Specjalista  
30  Majkowska Sylwia  135   91 4245392 Wydział Księgowości   Referat ewidencji należności budżetowych   Inspektor  
31  Malada Małgorzata  133   91 4245393 Wydział Księgowości   Referat księgowości głównej   Główny Specjalista  
32  Malczewska Paulina  132   91 4245126 Wydział Księgowości   Referat księgowości głównej   Inspektor  
33  Markun Dorota  133   91 4245393 Wydział Księgowości   Referat księgowości głównej   Główny Specjalista  
34  Markut Lilianna  114   91 4245388 Wydział Księgowości   Referat ewidencji należności budżetowych   Podinspektor  
35  Misiewicz Aleksandra  150G   91 4245490 Wydział Księgowości   Referat kontroli podatkowej i windykacji zaawansowanej   Inspektor  
36  Nitzler Marta  150H   91 4351167 Wydział Księgowości   Referat kontroli podatkowej i windykacji zaawansowanej   Inspektor  
37  Nowak Justyna  114   91 4245387, fax  91 4351107 Wydział Księgowości   Referat ewidencji należności budżetowych   Główny Specjalista  
38  Nurkiewicz Anna  122   91 4802023 Wydział Księgowości   Referat windykacji podatków i opłat budżetowych   Inspektor  
39  Okoniewska Alicja  150G   91 4245490 Wydział Księgowości   Referat kontroli podatkowej i windykacji zaawansowanej   Podinspektor  
40  Orzoł Dorota  122   91 4351230 Wydział Księgowości   Referat windykacji podatków i opłat budżetowych   Podinspektor  
41  Pawlik Katarzyna  150H   91 4351167 Wydział Księgowości   Referat kontroli podatkowej i windykacji zaawansowanej   Podinspektor  
42  Pluta Paulina  132   91 4245126 Wydział Księgowości   Referat księgowości głównej   Inspektor  
43  Potok Anna  131   91 4351222 Wydział Księgowości   Referat ewidencji należności budżetowych   Główny Specjalista  
44  Prawdzic Dominika  121   91 4245405 Wydział Księgowości   Referat windykacji podatków i opłat budżetowych   Główny Specjalista  
45  Ptaszyński Łukasz  137   91 4351259 Wydział Księgowości   Referat ds. rozliczeń podatku VAT i akcyzy   Podinspektor  
46  Rogowski Łukasz  150F   91 4245503 Wydział Księgowości   Referat kontroli podatkowej i windykacji zaawansowanej   Główny Specjalista  
47  Rutkowska Katarzyna  135   91 4245055 Wydział Księgowości   Referat ewidencji należności budżetowych   Główny Specjalista  
48  Skrzypczak Danuta  130   91 4351214 Wydział Księgowości   Referat ewidencji należności budżetowych   Inspektor  
49  Sobieszek-Chałubińska
Anna 
  91 4245844 Wydział Księgowości   Referat windykacji dochodów majątkowych   Podinspektor  
50  Stasiak Agnieszka  135   91 4245055 Wydział Księgowości   Referat ewidencji należności budżetowych   Inspektor  
51  Strzelec Anna  130   91 4351214 Wydział Księgowości   Referat ewidencji należności budżetowych   Główny Specjalista  
52  Suszczyńska Beata  333D   91 4245383 Wydział Księgowości   Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych   Główny Specjalista  
53  Suszczyńska Klaudia  134A   91 4245127 Wydział Księgowości   Referat księgowości głównej   Podinspektor  
54  Szczęch Katarzyna  117A   91 4245130 Wydział Księgowości   Referat rozliczeń finansowych   Główny Specjalista  
55  Szewczyk Barbara  134   91 4245125 Wydział Księgowości   Referat księgowości głównej   Główny Specjalista  
56  Szydłowska-Wojsław
Izabela 
134A   91 4245127 Wydział Księgowości   Referat księgowości głównej   Główny Specjalista  
57  Szymańska Anna  137   91 4351131 Wydział Księgowości   Referat ds. rozliczeń podatku VAT i akcyzy   Główny Specjalista  
58  Świder-Wardak
Emilia 
  91 4245406 Wydział Księgowości   Referat windykacji dochodów majątkowych   Podinspektor  
59  Toepler Aneta  138A   91 4245402 Wydział Księgowości   Referat ewidencji należności budżetowych   Pomoc administracyjna  
60  Walas Monika  333B   91 4245765 Wydział Księgowości   Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych   Główny Specjalista  
61  Wegner Ewa  131   91 4351140 Wydział Księgowości   Referat ewidencji należności budżetowych   Główny Specjalista  
62  Widomska Izabela  114   91 4245388 Wydział Księgowości   Referat windykacji dochodów majątkowych   Podinspektor  
63  Wojciechowska Agnieszka  333D   91 4245383 Wydział Księgowości   Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych   Główny Specjalista  
64  Wójcik Joanna  150F   91 4245503 Wydział Księgowości   Referat kontroli podatkowej i windykacji zaawansowanej   Podinspektor  
65  Zakrzewska Aleksandra  125   91 4245399 Wydział Księgowości   Referat rozliczeń finansowych   Główny Specjaista  
66  Zdanowicz Katarzyna  117A   91 4245130 Wydział Księgowości   Referat rozliczeń finansowych   Główny Specjalista  
67  Zielonka Renata  152A   91 4351203 Wydział Księgowości   Referat księgowości głównej   Główny Specjalista  
68  Zillat Monika  117   91 4331566 Wydział Księgowości   Referat ewidencji należności budżetowych   Inspektor