przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Jednostki organizacyjne UM

Prezydent Miasta | Biuro Prasowe | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Dyrektorzy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Bugajska Beata  336F   91 4245672, 91 4220069 Wydział Spraw Społecznych   Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. równości Gminy Miasto Szczecin   Dyrektor Wydziału  
Królikowska Agnieszka  336D   91 4245672, 91 4220069 Wydział Spraw Społecznych     Zastępca Dyrektora  

Kierownicy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Falkiewicz-Szult
Radosław 
336L   91 4351145 Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. Integracji Społecznej   Kierownik Zespołu  
Majczyna Anna  336M   91 4245664 Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. polityki zdrowotnej i osób z niepełnosprawnością   Kierownik Zespołu  
Markiewicz Karolina  336C   91 4245547 Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. Ekonomiczno-Finansowych   Kierownik Zespołu  
Narożna Alicja  336J   91 4245821 Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. Polityki Rodzinnej i Senioralnej   Kierownik Zespołu  

Sekretariaty

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Gajewska Anna  336D   91 4245672 Wydział Spraw Społecznych     Inspektor  

Pracownicy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Błaż Kamila  336G   91 4245833 Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. Ekonomiczno-Finansowych   Inspektor  
Buchnat Martyna  336I   91 4245670 Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. polityki zdrowotnej i osób z niepełnosprawnością   Podinspektor  
Bujel Kamila  336K   91 4351184 Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. Polityki Rodzinnej i Senioralnej   Główny Specjalista  
Depa Anna  336B   91 4245618 Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. polityki zdrowotnej i osób z niepełnosprawnością   Główny Specjalista  
Jurek Kamil  336G   91 4351162 Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. Ekonomiczno-Finansowych   Referent  
Jurga-Bogacka
Monika 
336N   91 4245668 Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. Polityki Rodzinnej i Senioralnej   Inspektor  
Kamińska Agnieszka  336G   91 4351162 Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. Ekonomiczno-Finansowych   Inspektor  
Kokolus Urszula  336O   91 4351156 Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. Integracji Społecznej   Inspektor  
Kotkowiak Joanna  336I   91 4802072 Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. polityki zdrowotnej i osób z niepełnosprawnością   Inspektor  
10  Lokś Dorota  336N   91 4245675 Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. Polityki Rodzinnej i Senioralnej   Inspektor  
11  Mazurkiewicz Jerzy  336Ł   91 4245666 Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. Integracji Społecznej   Główny Specjalista  
12  Perzyńska Wioletta  336B   91 4245674 Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. polityki zdrowotnej i osób z niepełnosprawnością   Główny Specjalista  
13  Piotrowska Klaudia  336N   91 4245679 Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. Polityki Rodzinnej i Senioralnej   Inspektor  
14  Pszczoła Agnieszka  336G   91 4331552 Wydział Spraw Społecznych     Podinspektor  
15  Rodziewicz Beata  336H   91 4245063 Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. Integracji Społecznej   Główny Specjalista  
16  Rowińska Laura  336H   91 4245673 Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. Integracji Społecznej   Inspektor  
17  Sońta Marta  336O   91 4245667 Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. Integracji Społecznej   Główny Specjalista  
18  Stasik Marzena  336Z   91 4245676 Wydział Spraw Społecznych   Stanowisko ds. Inwestycji i Remontów   Główny Specjalista  
19  Suszczyńska Karolina  336O   91 4245895 Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. Integracji Społecznej   Główny Specjalista  
20  Swica Barbara  336Ł   91 4351137 Wydział Spraw Społecznych   Stanowisko ds. Monitoringu i Pomocy Społecznej   Główny Specjalista  
21  Wręczycka Olga  336K   91 4802024 Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. Polityki Rodzinnej i Senioralnej   Główny Specjalista