przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Jednostki organizacyjne UM

Prezydent Miasta | Biuro Prasowe | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Dyrektorzy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Żbikowski Andrzej  57A   Wydział Spraw Obywatelskich     Dyrektor Wydziału  
Frankowska Anna  56   Wydział Spraw Obywatelskich     Zastępca Dyrektora Wydziału  
Gawron Agnieszka  58   Wydział Spraw Obywatelskich     Zastępca Dyrektora  
Pawlik Rafał  07   Wydział Spraw Obywatelskich     Zastępca Dyrektora ds. Filii  

Kierownicy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Galikowska Ariadna  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Ludności   Kierownik Referatu  
Jagiełło Irena  51   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Pojazdów   Kierownik Referatu  
Jurkiewicz Agnieszka  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Kierownik Referatu  
Kusz Monika  24A   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Praw Jazdy   Kierownik Referatu  
Majdańska Joanna  29   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Kierownik Referatu  

Sekretariaty

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Dobrowolska Monika  57   91 4245000 Wydział Spraw Obywatelskich   Sekretariat WSO   Podinspektor  
Tymińska Agnieszka  57   91 4245000 Wydział Spraw Obywatelskich   Sekretariat WSO   Inspektor  

Pracownicy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Adamowska Natalia  20   Wydział Spraw Obywatelskich   Filia – stanowiska ds. dowodów osobistych    Główny Specjalista  
Balcer Joanna   62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Ludności   Podinspektor  
Baran Sylwia  Archiwum WSO   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Młodszy Referent  
Bartoszewicz Małgorzata  20   Wydział Spraw Obywatelskich   Filia – stanowiska ds. dowodów osobistych    Inspektor  
Bączkiewicz Marcin  Archiwum WSO   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Podinspektor  
Bąk Agnieszka  20   Wydział Spraw Obywatelskich   Filia – stanowiska rejestracji pojazdów    Główny Specjalista  
Bernat Monika  54A   Wydział Spraw Obywatelskich   Biuro rzeczy znalezionych   Główny Specjalista  
Białoń Joanna  20   Wydział Spraw Obywatelskich   Filia –stanowiska ds. ewidencji ludności    Inspektor  
Bogaczyk Aneta  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Ludności   Podinspektor  
10  Chub Olga  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Ludności   Podinspektor  
11  Cocek-Zaborska
Renata  
62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Podinspektor  
12  Dziekan Katarzyna  47a   Wydział Spraw Obywatelskich   Stanowisko ds. postępowań administracyjnych w zakresie rejestracji pojazdów   Inspektor  
13  Fijoł Magdalena  47a   Wydział Spraw Obywatelskich   Stanowisko ds. postępowań administracyjnych w zakresie rejestracji pojazdów   Główny Specjalista  
14  Fiszer Katarzyna  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Główny Specjalista  
15  Flisek Marta  46-46A   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Ludności   Podinspektor  
16  Gałązka Kinga  61   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Praw Jazdy   Referent  
17  Gawęda Krzysztof  46-46A   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Ludności   Główny Specjalista  
18  Gozdalik Izabela  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Podinspektor  
19  Góraj Sylwia  23   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Praw Jazdy   Podinspektor  
20  Greszta Iwona  24   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Praw Jazdy   Główny Specjalista  
21  Gruszka Dżesika  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Podinspektor  
22  Grzeszek Wanesa  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Ludności   Podinspektor  
23  Hajdamowicz Jolanta  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Inspektor  
24  Hancyk Justyna  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Podinspektor  
25  Hasinec Anna  20   Wydział Spraw Obywatelskich   Filia – stanowiska rejestracji pojazdów    Inspektor  
26  Jachym-Tyloch
Elżbieta 
55A   Wydział Spraw Obywatelskich   Stanowiska ds. postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji ludności   Inspektor  
27  Jemilianowicz Małgorzata  52   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Pojazdów   Inspektor  
28  Kacprzak Marcin  28   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Główny Specjalista  
29  Kaliszewska Joanna  46-46A   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Ludności   Podinspektor  
30  Kamińska-Andrzejczak
Agnieszka 
62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Praw Jazdy   Podinspektor  
31  Karwacka Agnieszka  53   Wydział Spraw Obywatelskich   Stanowiska ds. postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji ludności   Inspektor  
32  Kawałkiewicz-Bauer
Anna 
62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Inspektor  
33  Kilian Dorota  27   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Inspektor  
34  Klukowska Beata  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Główny Specjalista  
35  Kopczyńska-Sawoń
Beata 
52   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Pojazdów   Podinspektor  
36  Kopeć Małgorzata  55   Wydział Spraw Obywatelskich   Stanowiska ds. postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji ludności   Główny Specjalista  
37  Kotowska Marta  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Podinspektor  
38  Kozak Adriana  55A   Wydział Spraw Obywatelskich   Stanowiska ds. postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji ludności   Główny Specjalista  
39  Krych Urszula  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Ludności   Główny Specjalista  
40  Kubacka Dorota  20   Wydział Spraw Obywatelskich   Filia – stanowiska rejestracji pojazdów    Inspektor  
41  Kujawska Marta  61   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Praw Jazdy   Inspektor  
42  Kuszyńska Magdalena  Archiwum WSO   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Główny Specjalista  
43  Kwiatek Remigiusz  23   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Praw Jazdy   Główny Specjalista  
44  Langner Karolina  Archiwum WSO   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Główny Specjalista  
45  Langner Milena  27   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Główny Specjalista  
46  Lelo Sara  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Podinspektor  
47  Łapiak Małgorzata  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Referent  
48  Łukowska Ilona  20   Wydział Spraw Obywatelskich   Filia – stanowiska rejestracji pojazdów    Podinspektor  
49  Mach Beata  20   Wydział Spraw Obywatelskich   Filia –stanowiska ds. ewidencji ludności    Inspektor  
50  Maciejowska-Szulińska
Agnieszka 
50   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Praw Jazdy   Inspektor  
51  Maczewski Krzysztof  53   Wydział Spraw Obywatelskich   Stanowiska ds. postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji ludności   Inspektor  
52  Maksymowicz Agnieszka  Archiwum WSO   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Główny Specjalista  
53  Matusow Sylwia  24   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Praw Jazdy   Inspektor  
54  Matuszewska Aleksandra  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Praw Jazdy   Inspektor  
55  Michalska Dagmara  20   Wydział Spraw Obywatelskich   Filia – stanowiska rejestracji pojazdów    Inspektor  
56  Miszczuk Marzena  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Główny Specjalista  
57  Młynarska Wioletta  27   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Główny Specjalista  
58  Mrozek Marzena  61   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Praw Jazdy   Podinspektor  
59  Muszyńska Joanna  55   Wydział Spraw Obywatelskich   Stanowiska ds. postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji ludności   Główny Specjalista  
60  Muszyńska-Kodrzycka
Monika 
24   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Praw Jazdy   Główny Specjalista  
61  Napiontek Hanna  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Podinspektor  
62  Niewiadomski Robert  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Główny Specjalista  
63  Nowacka Patrycja  46-46A   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Ludności   Podinspektor  
64  Oślizło Krzysztof  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Główny Specjalista  
65  Pałosz Wiesława  50   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Praw Jazdy   Główny Specjalista  
66  Pielechowska Paulina  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Ludności   Podinspektor  
67  Piwowarska Hanna  27   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Główny Specjalista  
68  Piwowarska Małgorzata  51   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Pojazdów   Główny Specjalista  
69  Podkowińska Joanna  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Główny Specjalista  
70  Ptasznik-Wojciechowska
Małgorzata 
20   Wydział Spraw Obywatelskich   Filia – stanowiska rejestracji pojazdów    Podinspektor  
71  Rachoń-Wójcik
Magdalena 
62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Inspektor  
72  Rakowska Anna  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Inspektor  
73  Rąglewska Ewa  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Praw Jazdy   Inspektor  
74  Reszka Agnieszka  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Podinspektor  
75  Rezmer Magdalena  28   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Inspektor  
76  Rodacka Katarzyna  46-46A   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Ludności   Inspektor  
77  Rudy Joanna  61   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Praw Jazdy   Inspektor  
78  Rzeszotarska Alina  27   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Referent  
79  Stachy Monika  47a   Wydział Spraw Obywatelskich   Stanowisko ds. postępowań administracyjnych w zakresie rejestracji pojazdów   Główny Specjalista  
80  Steinmetz Małgorzata  20   Wydział Spraw Obywatelskich   Filia –stanowiska ds. ewidencji ludności    Inspektor  
81  Stolarczyk Nela  47   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Pojazdów   Główny Specjalista  
82  Stolarczyk Rafał  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Podinspektor  
83  Sucherski Waldemar  54   Wydział Spraw Obywatelskich   Stanowiska ds. postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji ludności   Główny Specjalista  
84  Szałek Beata  52   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Pojazdów   Główny Specjalista  
85  Szczęśniak Włodzimierz  20   Wydział Spraw Obywatelskich   Filia – stanowiska rejestracji pojazdów    Inspektor  
86  Szot Małgorzata  46A   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Ludności   Podinspektor  
87  Szydłowska Elżbieta  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Główny Specjalista  
88  Świątek Sylwia  52   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Pojazdów   Inspektor  
89  Taudul Bożena  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Podinspektor  
90  Trzepańska Iga  54A   Wydział Spraw Obywatelskich   Biuro rzeczy znalezionych   Inspektor  
91  Tudrujek Emilia  47   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Pojazdów   Podinspektor  
92  Urynowicz Agata  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Główny Specjalista  
93  Wąsowska Beata  20   Wydział Spraw Obywatelskich   Filia – stanowiska rejestracji pojazdów    Inspektor  
94  Węsierska Monika  47   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Pojazdów   Inspektor  
95  Wiśniewska Katarzyna  47   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Pojazdów   Podinspektor  
96  Wojciechowska Krystyna  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Główny Specjalista  
97  Wolano Anna  20   Wydział Spraw Obywatelskich   Filia – stanowiska rejestracji pojazdów    Główny Specjalista  
98  Wójcik Barbara  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Główny Specjalista  
99  Wróblewska Katarzyna  51   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Pojazdów   Główny Specjalista  
100  Zajdel Agnieszka  Archiwum WSO   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Główny Specjalista  
101  Zajdel Małgorzata  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Ludności   Główny Specjalista  
102  Zubiak Dorota  52   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Pojazdów   Główny Specjalista  
103  Żurawska Emilia  46-46A   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Ludności   Podinspektor  
104  Żywuszko Anna  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Główny Specjalista