Dyrektorzy

Prezydent Miasta | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Lp. Nazwisko i imię Nazwa Jednostki Stanowisko Pokój Telefon
Adamczyk Paweł  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   Dyrektor Wydziału     91 4245630
Berczyński Stefan  Pełnomocnicy PM poza strukturą Wydziałów   Pełnomocnik PM     91 4245021
Błaszczyk Magdalena  Biuro Dialogu Obywatelskiego   Dyrektor Biura     91 4245100
Bobrek Iwona  Wydział Zarządzania Finansami Miasta   Dyrektor Wydziału     91 4245372, 91 4221169
Bogusławska Kamila  Biuro Strategii   Dyrektor Biura     91 4351164
Brzozowska Dorota  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Dyrektor Wydziału     91 4245363, 91 4223169
Bugajska Beata  Wydział Spraw Społecznych   Dyrektor Wydziału     91 4245672, 91 4220069
Daniłkiewicz Witold  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Dyrektor Wydziału     91 4245110, 91 4245112
Gąsior Dariusz  Wydział Egzekucji Administracyjnej   Dyrektor Wydziału     91 4245364
10  Ilnicka-Mądry
Maria 
Pełnomocnicy PM poza strukturą Wydziałów   Pełnomocnik PM     91 4245201
11  Konieczna Agnieszka  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego   Dyrektor Wydziału     91 4245852
12  Kowalewska Bożena  Wydział Inwestycji Miejskich   Dyrektor Wydziału     91 4245496, 91 4223178
13  Kudelski Jacek  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Dyrektor     91 4427135
14  Kupis Krzysztof  Wydział Sportu   Dyrektor Wydziału     91 4245175
15  Latkowska Maria  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Dyrektor Wydziału     91 4245621
16  Lipiński Karol  Urząd Stanu Cywilnego   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego    
17  Łubian Grzegorz  Wydział Organizacyjny   Dyrektor Wydziału     91 4223489
18  Matlak Lidia  Biuro Obsługi Interesantów   Dyrektor Biura     91 4245350
19  Miller-Rutkowska
Iwona 
Biuro ds. Zamówień Publicznych   Dyrektor Biura     fax 91 4245104, 91 4245102
20  Miszczuk Rafał  Biuro Rady Miasta   Dyrektor Biura     91 4245229
21  Nawacka-Górzeńska
Anna 
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Dyrektor Biura     91 4221055, fax  91 4224771, 91 4245739
22  Pudło-Żylińska
Dorota 
Wydział Księgowości   Dyrektor Wydziału     91 4233931, fax 91 4245854, 91 4245395
23  Rabińska Wiesława  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Dyrektor Wydziału     91 4245585, 91 4245559
24  Rogaś Lidia  Wydział Oświaty   Dyrektor Wydziału     91 4245643
25  Słodkowska Ewa  Biuro Obsługi Urzędu   Dyrektor Biura     91 4245312, 91 4231691
26  Stala Jarosław  Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych   Dyrektor Biura     91 4351271
27  Stankiewicz Agata  Wydział Kultury   Dyrektor Wydziału     91 4224612, 91 4245651
28  Stempiński Szczepan  Pełnomocnicy PM poza strukturą Wydziałów   Pełnomocnik PM     91 4245201
29  Szotkowska Anna  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Dyrektor Wydziału     91 4245528
30  Śmiecińska Beata  Biuro Nadzoru Właścicielskiego   Dyrektor Biura     91 4245853
31  Wachowicz Piotr  Biuro Prezydenta Miasta   Dyrektor Biura     91 4245020
32  Żyliński Janusz  Wydział Informatyki   p.o. Dyrektor Wydziału     91 4245703
33  Balbuza Marcin  Wydział Sportu   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245175
34  Baran Agata  Wydział Oświaty   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245653
35  Bondar Jarosław  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Architekt Miasta - Zastępca Dyrektora      91 4245892
36  Ciszewska Aleksandra  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245630
37  Dąbrowska-Mastalerz
Małgorzata 
Wydział Inwestycji Miejskich   Zastępca Dyrektora     91 4245496
38  Frankowska Anna  Biuro Obsługi Interesantów   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245069
39  Frąckowiak-Mosiężny
Mariola 
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245577
40  Głowacka Elżbieta  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245585, 91 4245559
41  Gonerko Piotr  Biuro Obsługi Interesantów   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245268
42  Hańczewska Diana  Wydział Inwestycji Miejskich   Zastępca Dyrektora     91 4245496, 91 4223178
43  Jakubik-Podolska
Sylwia 
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Zastępca Dyrektora Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami     91 4245621
44  Jaśkowiak Anna  Biuro Obsługi Interesantów   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245606
45  Kacprzyk-Dymek
Klaudia 
Wydział Zarządzania Finansami Miasta   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245374
46  Kaczmarczyk Michał  Biuro Prezydenta Miasta   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245020
47  Kimber Jadwiga  Wydział Kultury   Zastępca Dyrektora     91 4224612, 91 4245651
48  Kozanecka Dorota  Biuro Strategii   Zastępca Dyrektora     91 4245813
49  Lejk Andrzej  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego   Zastępca Dyrektora Wydziału     tel./fax  91 4220154, 91 4245852
50  Litwiński Arkadiusz  Biuro Strategii   Zastępca Dyrektora     91 4351281
51  Matejski Dariusz  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245630, 91 4223425
52  Michalski Krzysztof  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245753, fax  91 4224771
53  Miluch Bartłomiej  Biuro ds. Zamówień Publicznych   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245102
54  Pobikrowska Ewa  Wydział Księgowości   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245403
55  Potrykus Iwona  Wydział Oświaty   Zastępca Dyrektora      91 4245643
56  Radziwon Joanna  Wydział Księgowości   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245126
57  Sandej Małgorzata  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Zastępca Dyrektora     91 4427144
58  Sumisławski Andrzej  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Zastępca Dyrektora     91 4245314
59  Szarafiński Włodzimierz  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245110
60  Szychowska Beata  Wydział Organizacyjny   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245278
61  Szynkowska Ewa  Wydział Informatyki   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245776
62  Śniady Marcin  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245363, 91 4223169
63  Waszak Małgorzata  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245528
64  Zimmer Jolanta  Biuro Obsługi Interesantów   Zastępca Dyrektora Biura     91 4629605, wew. 1300
65  Żbikowska Anna  Urząd Stanu Cywilnego   Zastępca Kierownika USC    


Wydruk