Dyrektorzy

Prezydent Miasta | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Lp. Nazwisko i imię Nazwa Jednostki Stanowisko Pokój Telefon
Adamczyk Paweł  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   Dyrektor Wydziału     91 4245630
Berczyński Stefan  Pełnomocnicy PM poza strukturą Wydziałów   Pełnomocnik PM     91 4245021
Błaszczyk Magdalena  Biuro ds. Organizacji Pozarządowych   p.o. Dyrektor Biura     91 4245100
Bobrek Iwona  Wydział Zarządzania Finansami Miasta   Dyrektor Wydziału     91 4245372, 91 4221169
Bogusławska Kamila  Biuro Strategii   Dyrektor Biura     91 4351164
Brzozowska Dorota  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Dyrektor Wydziału     91 4245363, 91 4223169
Bugajska Beata  Wydział Spraw Społecznych   Dyrektor Wydziału     91 4245672, 91 4220069
Daniłkiewicz Witold  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Dyrektor Wydziału     91 4245110, 91 4245112
Gajewski Leon  Straż Miejska   Komendant     91 4427613, fax  91 4427615
10  Gąsior Dariusz  Wydział Egzekucji Administracyjnej   Dyrektor Wydziału     91 4245364
11  Goralski Krzysztof  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Dyrektor Jednostki     91 4245314
12  Ilnicka-Mądry
Maria 
Pełnomocnicy PM poza strukturą Wydziałów   Pełnomocnik PM     91 4245201
13  Kamiński Krzysztof  Straż Miejska   Zastępca Komendanta; Administrator Bezpieczeństwa Informacji     91 4427613, fax  91 4427615
14  Konieczna Agnieszka  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego   Dyrektor Wydziału     91 4245852
15  Kowalewska Bożena  Wydział Inwestycji Miejskich   Dyrektor Wydziału     91 4245496, 91 4223178
16  Kudelski Jacek  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Dyrektor     91 4427135
17  Kupis Krzysztof  Wydział Sportu   Dyrektor Wydziału     91 4245175
18  Latkowska Maria  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Dyrektor Wydziału     91 4245621
19  Lipiński Karol  Urząd Stanu Cywilnego   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego     91 4245254
20  Loch Andrzej  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego   Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie     91 4245578
21  Łubian Grzegorz  Wydział Organizacyjny   Dyrektor Wydziału     91 4223489
22  Matlak Lidia  Biuro Obsługi Interesantów   Dyrektor Biura     91 4245350
23  Mechliński Krzysztof  Straż Miejska   Zastępca Komendanta      91 4427613, fax  91 4427615
24  Miller-Rutkowska
Iwona 
Biuro ds. Zamówień Publicznych   Dyrektor Biura     fax 91 4245104, 91 4245102
25  Miszczuk Rafał  Biuro Rady Miasta   Dyrektor Biura     91 4245229
26  Myłka Andrzej  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Dyrektor     91 4245182, 91 4223530
27  Nawacka-Górzeńska
Anna 
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Dyrektor Biura     91 4221055, fax  91 4224771, 91 4245739
28  Pudło-Żylińska
Dorota 
Wydział Księgowości   Dyrektor Wydziału     91 4233931, fax 91 4245854, 91 4245395
29  Rabińska Wiesława  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Dyrektor Wydziału     91 4245585, 91 4245559
30  Rogaś Lidia  Wydział Oświaty   Dyrektor Wydziału     91 4245643
31  Słodkowska Ewa  Biuro Obsługi Urzędu   Dyrektor Biura     91 4245312, 91 4231691
32  Stala Jarosław  Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych   Dyrektor Biura     91 4351271
33  Stankiewicz Agata  Wydział Kultury   Dyrektor Wydziału     91 4224612, 91 4245651
34  Stempiński Szczepan  Pełnomocnicy PM poza strukturą Wydziałów   Pełnomocnik PM     91 4245201
35  Szotkowska Anna  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Dyrektor Wydziału     91 4245528
36  Śmiecińska Beata  Biuro Nadzoru Właścicielskiego   Dyrektor Biura     91 4245853
37  Wachowicz Piotr  Biuro Prezydenta Miasta   Dyrektor Biura     91 4245020
38  Wnuk Wojciech  Biuro Geodety Miasta   Geodeta Miasta     91 4231292, 91 4245524, fax 91 4245552
39  Zdonek Jerzy  Wydział Egzekucji Administracyjnej   p.o. Dyrektor Wydziału     91 4245810
40  Żyliński Janusz  Wydział Informatyki   p.o. Dyrektor Wydziału     91 4245703
41  Balbuza Marcin  Wydział Sportu   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245175
42  Baran Agata  Wydział Oświaty   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245653
43  Belina Agnieszka  Wydział Inwestycji Miejskich   Zastępca Dyrektora     91 4245496
44  Bondar Jarosław  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Architekt Miasta - Zastępca Dyrektora      91 4245892
45  Ciemniak Adam  Wydział Spraw Społecznych   Zastępca Dyrektora     91 4245672, 91 4245669, fax 91 4245671
46  Ciszewska Aleksandra  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245630
47  Dąbrowska-Mastalerz
Małgorzata 
Wydział Inwestycji Miejskich   Zastępca Dyrektora     91 4245496
48  Frankowska Anna  Biuro Obsługi Interesantów   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245069
49  Frąckowiak-Mosiężny
Mariola 
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245577
50  Głowacka Elżbieta  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245585, 91 4245559
51  Gonerko Piotr  Biuro Obsługi Interesantów   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245268
52  Hańczewska Diana  Wydział Inwestycji Miejskich   Zastępca Dyrektora     91 4245496, 91 4223178
53  Jakubik-Podolska
Sylwia 
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Zastępca Dyrektora Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami     91 4245621
54  Jaśkowiak Anna  Biuro Obsługi Interesantów   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245606
55  Kacprzyk Klaudia  Wydział Zarządzania Finansami Miasta   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245374
56  Kaczmarczyk Michał  Biuro Prezydenta Miasta   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245020
57  Kimber Jadwiga  Wydział Kultury   Zastępca Dyrektora     91 4224612, 91 4245651
58  Kozanecka Dorota  Biuro Strategii   Zastępca Dyrektora     91 4245813
59  Lejk Andrzej  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego   Zastępca Dyrektora Wydziału     tel./fax  91 4220154, 91 4245852
60  Litwiński Arkadiusz  Biuro Strategii   Zastępca Dyrektora     91 4351281
61  Matejski Dariusz  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245630, 91 4223425
62  Michalski Krzysztof  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245753, fax  91 4224771
63  Miluch Bartłomiej  Biuro ds. Zamówień Publicznych   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245102
64  Pobikrowska Ewa  Wydział Księgowości   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245403
65  Potrykus Iwona  Wydział Oświaty   Zastępca Dyrektora      91 4245643
66  Radziwon Joanna  Wydział Księgowości   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245126
67  Sandej Małgorzata  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Zastępca Dyrektora     91 4427144
68  Sroczyński Roman  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Zastępca Dyrektora     91 4245182, 91 4223530
69  Sumisławski Andrzej  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Zastępca Dyrektora     91 4245314
70  Szarafiński Włodzimierz  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245110
71  Szychowska Beata  Wydział Organizacyjny   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245278
72  Szynkowska Ewa  Wydział Informatyki   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245776
73  Śniady Marcin  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245363, 91 4223169
74  Waszak Małgorzata  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245528
75  Zimmer Jolanta  Biuro Obsługi Interesantów   Zastępca Dyrektora Biura     91 4629605, wew. 1300
76  Żbikowska Anna  Urząd Stanu Cywilnego   Zastępca Kierownika USC     91 4351240


Wydruk