Dyrektorzy

Prezydent Miasta | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Lp. Nazwisko i imię Nazwa Jednostki Stanowisko Pokój Telefon
Adamczyk Paweł  Wydział Gospodarki Komunalnej   Dyrektor Wydziału     91 4245630
Błaszczyk Magdalena  Biuro Dialogu Obywatelskiego   Dyrektor Biura     91 4245100
Bobrek Iwona  Wydział Zarządzania Finansami Miasta   Dyrektor Wydziału     91 4245372, 91 4221169
Bogusławska Kamila  Wydział Zarządzania Projektami   Dyrektor Biura     91 4351164
Bondar Jarosław  Biuro Architekta Miasta   Architekt Miasta     91 4245892
Brzozowska Dorota  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Dyrektor Wydziału     91 4245363, 91 4223169
Bugajska Beata  Wydział Spraw Społecznych   Dyrektor Wydziału     91 4245672, 91 4220069
Daniłkiewicz Witold  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Dyrektor Wydziału     91 4245110, 91 4245112
Fiuk-Dymek
Zofia 
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Dyrektor Biura     91 4221055, fax  91 4224771, 91 4245739
10  Gąsior Dariusz  Wydział Egzekucji Administracyjnej   Dyrektor Wydziału     91 4245364
11  Jaśkowiak Anna  Biuro Obsługi Interesantów   Dyrektor Biura    
12  Kieszkowska Anetta  Wydział Ochrony Środowiska   Dyrektor Wydziału     91 4245838
13  Konieczna Agnieszka  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego   Dyrektor Wydziału     91 4245852
14  Kudelski Jacek  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Dyrektor     91 4427135
15  Kupis Krzysztof  Wydział Sportu   Dyrektor Wydziału     91 4245175
16  Latkowska Maria  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Dyrektor Wydziału     91 4245621
17  Lipiński Karol  Urząd Stanu Cywilnego   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego    
18  Łubian Grzegorz  Wydział Organizacyjny   Dyrektor Wydziału     91 4223489
19  Matlak Lidia  Wydział Spraw Obywatelskich   Dyrektor Wydziału    
20  Miller-Rutkowska
Iwona 
Biuro ds. Zamówień Publicznych   Dyrektor Biura     fax 91 4245104, 91 4245102
21  Miszczuk Rafał  Biuro Rady Miasta   Dyrektor Biura     91 4245229
22  Pudło-Żylińska
Dorota 
Wydział Księgowości   Dyrektor Wydziału     91 4233931, fax 91 4245854, 91 4245395
23  Rabińska Wiesława  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Dyrektor Wydziału     91 4245585, 91 4245559
24  Rogaś Lidia  Wydział Oświaty   Dyrektor Wydziału     91 4245643
25  Słodkowska Ewa  Biuro Obsługi Urzędu   Dyrektor Biura     91 4245312, 91 4231691
26  Stala Jarosław  Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych   Dyrektor Biura     91 4351271
27  Stankiewicz Agata  Wydział Kultury   Dyrektor Wydziału     91 4224612, 91 4245651
28  Sumisławski Andrzej  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Dyrektor     91 4245314
29  Śmiecińska Beata  Biuro Nadzoru Właścicielskiego   Dyrektor Biura     91 4245853
30  Wachowicz Piotr  Biuro Prezydenta Miasta   Dyrektor Biura     91 4245020
31  Waszak Małgorzata  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Dyrektor Wydziału     91 4245528
32  Żyliński Janusz  Wydział Informatyki   Dyrektor Wydziału     91 4245703
33  Balbuza Marcin  Wydział Sportu   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245175
34  Baran Agata  Wydział Oświaty   Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Finansowych oraz Programów Wspierających     91 4245653
35  Ciszewska Aleksandra  Wydział Gospodarki Komunalnej   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245630
36  Dąbrowska-Mastalerz
Małgorzata 
Wydział Inwestycji Miejskich   Zastępca Dyrektora     91 4245496
37  Felsztyńska Ilona  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Zastępca Dyrektora     91 3077165
38  Frankowska Anna  Wydział Spraw Obywatelskich   Zastępca Dyrektora Wydziału    
39  Frąckowiak-Mosiężny
Mariola 
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245577
40  Głowacka Elżbieta  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245585, 91 4245559
41  Gonerko Piotr  Wydział Spraw Obywatelskich   Zastępca Dyrektora Wydziału    
42  Hańczewska Diana  Wydział Inwestycji Miejskich   Zastępca Dyrektora     91 4245496, 91 4223178
43  Hofman Agnieszka  Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych   Zastępca Dyrektora     91 4245232
44  Jakubik-Podolska
Sylwia 
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Zastępca Dyrektora Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami     91 4245621
45  Jewiarz Jolanta  Wydział Księgowości   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245421
46  Kacprzyk-Dymek
Klaudia 
Wydział Zarządzania Finansami Miasta   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245374
47  Kaczmarczyk Michał  Biuro Prezydenta Miasta   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245020
48  Kimber Jadwiga  Wydział Kultury   Zastępca Dyrektora     91 4224612, 91 4245651
49  Kowalski Marcin  Wydział Spraw Społecznych   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245672, 91 4220069
50  Kozanecka Dorota  Wydział Zarządzania Projektami   Zastępca Dyrektora     91 4245813
51  Lasek Magdalena  Biuro Obsługi Interesantów   Zastępca Dyrektora Biura    
52  Lejk Andrzej  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego   Zastępca Dyrektora Wydziału     tel./fax  91 4220154, 91 4245852
53  Łabaziewicz Iwona  Biuro Prezydenta Miasta   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245236
54  Matejski Dariusz  Wydział Ochrony Środowiska   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245838
55  Matuszczak Izabela  Biuro Obsługi Interesantów   Zastępca Dyrektora Biura    
56  Michalski Krzysztof  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245753, fax  91 4224771
57  Miluch Bartłomiej  Biuro ds. Zamówień Publicznych   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245102
58  Owczarek Kinga  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Zastępca Dyrektora     91 4245314
59  Pieczykolan Mirosław  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Zastępca Dyrektora     91 4351268, 91 4245110
60  Potrykus Iwona  Wydział Oświaty   Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Zarządzania Szkołami     91 4245643
61  Radziwon Joanna  Wydział Księgowości   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245126
62  Sandej Małgorzata  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Zastępca Dyrektora     91 4427144
63  Szychowska Beata  Wydział Organizacyjny   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245278
64  Szynkowska Ewa  Wydział Informatyki   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245776
65  Śniady Marcin  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245363, 91 4223169
66  Taraciński Przemysław  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245528
67  Tutko Katarzyna  Wydział Inwestycji Miejskich   Zastępca Dyrektora     91 4245496
68  Żbikowska Anna  Urząd Stanu Cywilnego   Zastępca Kierownika USC    


Wydruk