Dyrektorzy

Prezydent Miasta | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Lp. Nazwisko i imię Nazwa Jednostki Stanowisko Pokój Telefon
Adamczyk Paweł  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   Dyrektor Wydziału     91 4245630
Berczyński Stefan  Pełnomocnicy PM poza strukturą Wydziałów   Pełnomocnik PM     91 4245021
Błaszczyk Magdalena  Biuro Dialogu Obywatelskiego   Dyrektor Biura     91 4245100
Bobrek Iwona  Wydział Zarządzania Finansami Miasta   Dyrektor Wydziału     91 4245372, 91 4221169
Bogusławska Kamila  Biuro Strategii   Dyrektor Biura     91 4351164
Brzozowska Dorota  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Dyrektor Wydziału     91 4245363, 91 4223169
Bugajska Beata  Wydział Spraw Społecznych   Dyrektor Wydziału     91 4245672, 91 4220069
Daniłkiewicz Witold  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Dyrektor Wydziału     91 4245110, 91 4245112
Gąsior Dariusz  Wydział Egzekucji Administracyjnej   Dyrektor Wydziału     91 4245364
10  Ilnicka-Mądry
Maria 
Pełnomocnicy PM poza strukturą Wydziałów   Pełnomocnik PM     91 4245201
11  Konieczna Agnieszka  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego   Dyrektor Wydziału     91 4245852
12  Kowalewska Bożena  Wydział Inwestycji Miejskich   Dyrektor Wydziału     91 4245496, 91 4223178
13  Kudelski Jacek  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Dyrektor     91 4427135
14  Kupis Krzysztof  Wydział Sportu   Dyrektor Wydziału     91 4245175
15  Latkowska Maria  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Dyrektor Wydziału     91 4245621
16  Lipiński Karol  Urząd Stanu Cywilnego   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego    
17  Łubian Grzegorz  Wydział Organizacyjny   Dyrektor Wydziału     91 4223489
18  Matlak Lidia  Biuro Obsługi Interesantów   Dyrektor Biura     91 4245350
19  Miller-Rutkowska
Iwona 
Biuro ds. Zamówień Publicznych   Dyrektor Biura     fax 91 4245104, 91 4245102
20  Miszczuk Rafał  Biuro Rady Miasta   Dyrektor Biura     91 4245229
21  Nawacka-Górzeńska
Anna 
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Dyrektor Biura     91 4221055, fax  91 4224771, 91 4245739
22  Pudło-Żylińska
Dorota 
Wydział Księgowości   Dyrektor Wydziału     91 4233931, fax 91 4245854, 91 4245395
23  Rabińska Wiesława  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Dyrektor Wydziału     91 4245585, 91 4245559
24  Rogaś Lidia  Wydział Oświaty   Dyrektor Wydziału     91 4245643
25  Słodkowska Ewa  Biuro Obsługi Urzędu   Dyrektor Biura     91 4245312, 91 4231691
26  Stala Jarosław  Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych   Dyrektor Biura     91 4351271
27  Stankiewicz Agata  Wydział Kultury   Dyrektor Wydziału     91 4224612, 91 4245651
28  Stempiński Szczepan  Pełnomocnicy PM poza strukturą Wydziałów   Pełnomocnik PM     91 4245201
29  Sumisławski Andrzej  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Dyrektor     91 4245314
30  Szotkowska Anna  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Dyrektor Wydziału     91 4245528
31  Śmiecińska Beata  Biuro Nadzoru Właścicielskiego   Dyrektor Biura     91 4245853
32  Wachowicz Piotr  Biuro Prezydenta Miasta   Dyrektor Biura     91 4245020
33  Żyliński Janusz  Wydział Informatyki   p.o. Dyrektor Wydziału     91 4245703
34  Balbuza Marcin  Wydział Sportu   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245175
35  Baran Agata  Wydział Oświaty   Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Finansowych oraz Programów Wspierających     91 4245653
36  Bondar Jarosław  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Architekt Miasta - Zastępca Dyrektora      91 4245892
37  Ciszewska Aleksandra  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245630
38  Dąbrowska-Mastalerz
Małgorzata 
Wydział Inwestycji Miejskich   Zastępca Dyrektora     91 4245496
39  Frankowska Anna  Biuro Obsługi Interesantów   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245069
40  Frąckowiak-Mosiężny
Mariola 
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245577
41  Głowacka Elżbieta  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245585, 91 4245559
42  Gonerko Piotr  Biuro Obsługi Interesantów   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245268
43  Hańczewska Diana  Wydział Inwestycji Miejskich   Zastępca Dyrektora     91 4245496, 91 4223178
44  Jakubik-Podolska
Sylwia 
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Zastępca Dyrektora Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami     91 4245621
45  Jaśkowiak Anna  Biuro Obsługi Interesantów   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245606
46  Jewiarz Jolanta  Wydział Księgowości   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245421
47  Kacprzyk-Dymek
Klaudia 
Wydział Zarządzania Finansami Miasta   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245374
48  Kaczmarczyk Michał  Biuro Prezydenta Miasta   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245020
49  Kimber Jadwiga  Wydział Kultury   Zastępca Dyrektora     91 4224612, 91 4245651
50  Kowalski Marcin  Wydział Spraw Społecznych   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245672, 91 4220069
51  Kozanecka Dorota  Biuro Strategii   Zastępca Dyrektora     91 4245813
52  Lejk Andrzej  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego   Zastępca Dyrektora Wydziału     tel./fax  91 4220154, 91 4245852
53  Litwiński Arkadiusz  Biuro Strategii   Zastępca Dyrektora     91 4351281
54  Matejski Dariusz  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245630, 91 4223425
55  Michalski Krzysztof  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245753, fax  91 4224771
56  Miluch Bartłomiej  Biuro ds. Zamówień Publicznych   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245102
57  Owczarek Kinga  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Zastępca Dyrektora     91 4245314
58  Potrykus Iwona  Wydział Oświaty   Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Zarządzania Szkołami     91 4245643
59  Radziwon Joanna  Wydział Księgowości   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245126
60  Sandej Małgorzata  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Zastępca Dyrektora     91 4427144
61  Szarafiński Włodzimierz  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245110
62  Szychowska Beata  Wydział Organizacyjny   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245278
63  Szynkowska Ewa  Wydział Informatyki   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245776
64  Śniady Marcin  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245363, 91 4223169
65  Waszak Małgorzata  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245528
66  Zimmer Jolanta  Biuro Obsługi Interesantów   Zastępca Dyrektora Biura     91 4629605, wew. 1300
67  Żbikowska Anna  Urząd Stanu Cywilnego   Zastępca Kierownika USC    


Wydruk