Kierownicy

Prezydent Miasta | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Lp. Nazwisko i imię Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Bajsarowicz Joanna  Wydział Księgowości   Referat windykacji dochodów majątkowych   Kierownik Referatu     91 4245412
Balcer Aleksander  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Pracownia Baz Danych Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego   Kierownik Pracowni     91 4351247
Bargiel Małgorzata  Straż Miejska   Komenda    Główny Księgowy     91 4427616
Batko Katarzyna  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. zasobu nieruchomości   Kierownik Referatu     91 4245775
Bilicki Arkadiusz  Straż Miejska   Oddział interwencyjno - prewencyjny Prawobrzeże   Zastępca Naczelnika Oddziału     91 4427634
Bińkowska Marta  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Inżynierii i Ochrony Środowiska   Kierownik Zespołu     91 4245747
Biwan Barbara  Straż Miejska   Referat Ruchu Drogowego   Kierownik Referatu     tel./fax 91 4427612
Bolek Tadeusz  Straż Miejska   Referat Dyżurnych (SM-DTM)   Kierownik Referatu     91 4427603
Borko-Niemiro
Irena 
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Zespół Organizacyjno-Administracyjny   Kierownik Zespołu     91 4245183
10  Budniak Małgorzata  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Pracownia Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Kierownik Pracowni     91 4245185
11  Charęza Marcin  Wydział Gospodarki Komunalnej   Referat ds. organizacji ruchu   Kierownik Referatu     91 4245614
12  Chechelska Katarzyna  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Referat Dodatków Mieszkaniowych   Kierownik Referatu     91 4427154
13  Chłap Danuta  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych   Kierownik Referatu     91 4245620
14  Chmielewska Aleksandra  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej     Główny Księgowy     91 4245197
15  Chorąży Bartosz  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatku od środków transportowych, Opłaty Skarbowej i Kontroli Podatkowej   Kierownik Referatu     91 4245380
16  Cichecka Sylwia  Wydział Inwestycji Miejskich   Referat ds. Terenowo-Prawnych   Kierownik Referatu     91 4245488
17  Ciszewski Marek  Wydział Oświaty   Referat Programów Wspierających    Kierownik Referatu      91 4245787
18  Czasnojć Mariusz  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego     Starszy Inspektor - Kierownik     91 4245151
19  Dobrowolska Dorota  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Referat Prawobrzeże   Kierownik Referatu     91 4245571
20  Dolot Krzysztof  Straż Miejska   Referat Wodny    Kierownik Referatu     fax 91 4427629, 91 4427600/601
21  Dołgoszyja Dariusz  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Programowania Rozwoju i Systemów Informatycznych   Kierownik Zespołu     91 4245741
22  Falkiewicz-Szult
Radosław 
Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. Integracji Społecznej   Kierownik Zespołu     91 4351145
23  Frąckiewicz Janusz  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego   Główny Specjalista     91 4351269
24  Frydrychowicz Iwona  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Orzecznictwa   Kierownik Referatu     91 4245763
25  Gabinowska Joanna  Biuro Dialogu Obywatelskiego   Referat ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi   Kierownik Referatu     91 4245914
26  Haraburda Jolanta  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Biuro Obsługi Interesanta   Kierownik Referatu     91 4427120
27  Jankowski Grzegorz  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Referat ds. Służebności i Trwałych Zarządów   Kierownik Referatu     91 4245522
28  Kamińska Agata  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Dział Zaopatrzenia i Transportu   Kierownik Działu     91 4351160
29  Kawecka Izabela  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Referat Świadczeń Wychowawczych   Kierownik Referatu     91 4472571
30  Klimek Sławomir  Wydział Informatyki   Referat Oprogramowania   Kierownik Referatu     91 4245720
31  Klocek-Kowalska
Halina 
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Referat Północ   Kierownik Referatu     91 4245583
32  Koksa Magdalena  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania   Kierownik Zespołu     91 4351190
33  Konczalska Żaneta  Wydział Księgowości   Referat rozliczeń finansowych   Kierownik Referatu     91 4245413
34  Kopocińska Jolanta  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych   Kierownik Referatu     91 4245851
35  Kosior Lesław  Straż Miejska   Oddział interwencyjno - prewencyjny Śródmieście   Naczelnik Oddziału     91 4427624
36  Kotarska Maria  Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych     Główny Specjalista     91 4245696
37  Kotiasz Waldemar  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Zespół Informatyki   Kierownik Zespołu     91 4245188
38  Krauze Katarzyna  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Komunikacji   Kierownik Zespołu     91 4245742
39  Kromski Grzegorz  Straż Miejska   Oddział interwencyjno - prewencyjny Prawobrzeże   Naczelnik Oddziału     91 4427634
40  Królikowska Agnieszka  Wydział Organizacyjny   Referat Kadr i Szkolenia   Kierownik Referatu     91 4245241
41  Krynicka Iwona  Wydział Informatyki   Referat Portali Informacyjnych   Kierownik Referatu     91 4245717
42  Krysztofik Katarzyna  Biuro Obsługi Interesantów   Referat Działalności Gospodarczej   Kierownik Referatu    
43  Kusz Monika  Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Praw Jazdy   Kierownik Referatu    
44  Lipczyńska Iwona  Wydział Inwestycji Miejskich   Referat ds. Inwestycji Komunikacyjnych i Uzbrojenia   Kierownik Referatu     91 4245497
45  Łabno Ilona  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Urbanistyczny Północ   Kierownik Zespołu     91 4245745
46  Łukasiewicz Monika  Biuro Geodety Miasta   Referat Administracji Geodezyjniej   Kierownik Referatu     91 4245541
47  Majdańska Joanna  Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności   Kierownik Referatu    
48  Makowski Andrzej  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Służba Ochrony Mienia   Kierownik Zespołu     91 4245296
49  Maniszewska Renata  Wydział Gospodarki Komunalnej   Referat ds. systemu gospodarowania odpadami   Kierownik Referatu     91 4245162
50  Markiewicz Grzegorz  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Dział Techniczny   Kierownik Działu     91 4245039
51  Marzec Robert  Straż Miejska   Oddział interwencyjno - prewencyjny Północ    Naczelnik Oddziału     91 4427632
52  Maszało Eliza  Urząd Stanu Cywilnego   Referat zasobów USC   Kierownik Referatu    
53  Matusiak Renata  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Referat ds. Mieszkalnictwa   Kierownik Referatu     91 4245451
54  Mełech Grzegorz  Straż Miejska   Referat Gospodarczo - Zaopatrzeniowy    p.o. Kierownik Referatu     91 4427630
55  Midera Marta  Wydział Informatyki   Referat Projektów   Kierownik Referatu     91 4245034
56  Mirek Bożena  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi   Kierownik Referatu     91 4351211
57  Mirkiewicz Zofia  Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. Polityki Zdrowotnej   Kierownik Zespołu     tel./fax 91 4245676
58  Młynarczyk Dorota  Wydział Ochrony Środowiska   Referat ds. oddziaływań na środowisko   Kierownik Referatu     91 4245470
59  Morawski Adam  Biuro Prezydenta Miasta   Referat ds. Komunikacji Społecznej i Internetowej    Kierownik Referatu     91 4245600
60  Mroczkowska Joanna  Wydział Egzekucji Administracyjnej   Referat nr 2 ds. rejonów egzekucyjnych   Kierownik Referatu     91 4245810
61  Narożna Alicja  Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. Polityki Rodzinnej i Senioralnej   Kierownik Zespołu     91 4245821
62  Nuckowska Anna  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Referat Zachód   Kierownik Referatu     91 4245574
63  Ogrodniczak Tadeusz  Straż Miejska   Referat Dyżurnych (SM-DTM)   Zastępca Kierownika Referatu     91 4427603
64  Oleszczuk-Iber
Marzena 
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Referat ds. Sprzedaży lokali   Kierownik Referatu     91 4245767
65  Panecki Andrzej  Straż Miejska   Referat Wykroczeń    Kierownik Referatu, Stanowisko ds. BHP i PPOŻ.     tel./fax 91 4427621
66  Pawłowski Wiesław  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego     Starszy Inspektor - Kierownik     91 4245151
67  Piasecka Aleksandra  Biuro Prezydenta Miasta   Referat ds. Obsługi Organizacyjnej i Współpracy Międzynarodowej   Kierownik Referatu     91 4245359
68  Piechowiak Arkadiusz  Straż Miejska   Oddział interwencyjno - prewencyjny Śródmieście   Zastępca Naczelnika Oddziału     91 4427624
69  Piecuch Dorota  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych   Kierownik Referatu     91 4427121
70  Piotrowska Magdalena  Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych   Referat Techniczny   Kierownik Referatu     91 4245780
71  Pobikrowska Ewa  Wydział Księgowości   Referat ewidencji należności budżetowych   Kierownik Referatu     91 4245403
72  Porożyńska-Dołgoszyja
Anna 
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Urbanistyczny Prawobrzeże   Kierownik Zespołu     91 4245746
73  Półtorak Aleksandra  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat przekształceń własnościowych   p.o. Kierownik Referatu     91 4245683
74  Przyjemski Sebastian  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Dział Administracyjno-Gospodarczy   p.o. Kierownik Działu     91 4245037
75  Radzimska Daria  Wydział Gospodarki Komunalnej   Referat ds. gospodarki komunalnej   Kierownik Referatu     91 4245459
76  Ramza Maciej  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej   Kierownik Zespołu     91 4351248
77  Rogacka Alicja  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych   Kierownik Referatu     91 4245467
78  Rzymska-Satkiewicz
Ewa 
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Referat ds. architektury i urbanistyki - warunki zabudowy   Kierownik Referatu     91 4245575
79  Sandej Małgorzata  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Referat Koordynacji i Nienależnych Świadczeń   Kierownik Referatu     91 4427144
80  Sieradzki Andrzej  Straż Miejska   Oddział interwencyjno - prewencyjny Zachód   Naczelnik Oddziału     91 4427636
81  Skłodowska Dorota  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Referat ds. architektury i urbanistyki - inwestycje celu publicznego, podziały nieruchomości   p.o. Kierownik Referatu     91 4245582
82  Słowińska Agnieszka  Wydział Informatyki   Referat Wsparcia Użytkowników   Kierownik Referatu     91 4245708
83  Słowiński Radosław  Wydział Informatyki   Zespół Miejskiej Infrastruktury Teletechnicznej   Kierownik Zespołu     91 4351138
84  Sobótka Magdalena  Wydział Księgowości   Referat windykacji podatków i opłat budżetowych   Kierownik Referatu     91 4245397
85  Sokołowska Anna  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Urbanistyczny Śródmieście-Zachód   Kierownik Zespołu     91 4245744
86  Sotek Danuta  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Dział Księgowości   Główna Księgowa     91 4351150
87  Stępień Barbara  Wydział Ochrony Środowiska   Stanowisko ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień   Kierownik Referatu     91 4245633
88  Strombek Ewa  Biuro Geodety Miasta   Referat Katastru Nieruchomości, Geodezji i Kartografii   p.o. Kierownika Referatu     91 4245266
89  Styrczula Klaudia  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. opłat i analiz   Kierownik Referatu     91 4245040
90  Szabelska Aleksandra  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Pracownia Baz Danych Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego   Zastępca Kierownika Pracowni     91 4245198
91  Szczygieł Kamila  Wydział Księgowości   Referat ds. rozliczeń podatku VAT   Kierownik Referatu     91 4245128
92  Szerniewicz-Kwas
Angelika 
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Generalnego Projektanta   Generalny Projektant     91 4245740
93  Szmyd Urszula  Wydział Organizacyjny   Referat Skarg i Wniosków   Kierownik Referatu     91 4245243
94  Śmiałek Robert  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Referat Postępowań Alimentacyjnych i Windykacji    Kierownik Referatu     91 4427128
95  Śpiewak-Nowicka
Agnieszka 
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Referat Śródmieście   Kierownik Referatu     91 4245555
96  Taudul Bożena  Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Kierownik Referatu    
97  Wiechetek Natalia  Wydział Księgowości   Referat księgowości głównej   Kierownik Referatu     91 4245394
98  Woźniak Magdalena  Straż Miejska   Referat Profilaktyki    Kierownik Referatu     91 4427623
99  Wójs Paweł  Wydział Gospodarki Komunalnej   Zespół ds. realizacji projektów inwestycyjnych   Kierownik Zespołu     91 4245766
100  Zdonek Jerzy  Wydział Egzekucji Administracyjnej   Referat nr 1 ds. rejonów egzekucyjnych   Kierownik Referatu     91 4245810
101  Żołnowska Anna  Wydział Księgowości   Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych   Kierownik Referatu     fax 91 4245861, 91 4233458
102  Żywczyńska Angelika  Straż Miejska   Oddział interwencyjno - prewencyjny Północ    Zastępca Naczelnika Oddziału     91 4427632


Wydruk