Kierownicy

Prezydent Miasta | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Lp. Nazwisko i imię Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Bajsarowicz Joanna  Wydział Księgowości   Referat windykacji dochodów majątkowych   Kierownik Referatu     91 4245412
Balcer Aleksander  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Pracownia Baz Danych Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego   Kierownik Pracowni     91 4351247
Bargiel Małgorzata  Straż Miejska   Komenda    Główny Księgowy     91 4427616
Batko Katarzyna  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. ewidencjonowania zasobu nieruchomości   Kierownik Referatu     91 4245775
Bilicki Arkadiusz  Straż Miejska   Oddział interwencyjno - prewencyjny Prawobrzeże   Zastępca Naczelnika Oddziału     91 4427634
Biwan Barbara  Straż Miejska   Referat Ruchu Drogowego   Kierownik Referatu     tel./fax 91 4427612
Bolek Tadeusz  Straż Miejska   Referat Dyżurnych (SM-DTM)   Kierownik Referatu     91 4427603
Borko-Niemiro
Irena 
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Zespół Organizacyjno-Administracyjny   Kierownik Zespołu     91 4245183
Budniak Małgorzata  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Pracownia Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Kierownik Pracowni     91 4245185
10  Charęza Marcin  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   Referat ds. organizacji ruchu   Kierownik Referatu     91 4245614
11  Chechelska Katarzyna  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Referat Dodatków Mieszkaniowych   Kierownik Referatu     91 4427154
12  Chłap Danuta  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych   Kierownik Referatu     91 4245620
13  Chmielewska Aleksandra  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej     Główny Księgowy     91 4245197
14  Chorąży Bartosz  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatku od środków transportowych, Opłaty Skarbowej i Kontroli Podatkowej   Kierownik Referatu     91 4245380
15  Cichecka Sylwia  Wydział Inwestycji Miejskich   Referat ds. Terenowo-Prawnych   Kierownik Referatu     91 4245488
16  Ciszewski Marek  Wydział Oświaty   Referat Programów Wspierających    Kierownik Referatu      91 4245787
17  Czasnojć Mariusz  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego     Starszy Inspektor - Kierownik     91 4245151
18  Dobrowolska Dorota  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Referat Prawobrzeże   Kierownik Referatu     91 4245571
19  Dolot Krzysztof  Straż Miejska   Referat Wodny    Kierownik Referatu     fax 91 4427629, 91 4427600/601
20  Dołgoszyja Dariusz  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Programowania Rozwoju i Systemów Informatycznych   Kierownik Zespołu     91 4245741
21  Frąckiewicz Janusz  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego   Główny Specjalista     91 4351269
22  Frydrychowicz Iwona  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Orzecznictwa   Kierownik Referatu     91 4245763
23  Haraburda Jolanta  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Biuro Obsługi Interesanta   Kierownik Referatu     91 4427120
24  Hofman Agnieszka  Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych   Referat ds. budżetu, planowania inwestycji, przygotowania i zawierania umów   Kierownik Referatu     91 4245232
25  Jakubiak vel Wojtczak Renata  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Referat ds. Architektury i Urbanistyki: Śródmieście-Prawobrzeże   Kierownik Referatu     91 4245582
26  Jankowski Grzegorz  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Referat ds. Służebności   Kierownik Referatu     91 4245522
27  Kamińska Agata  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Dział Zaopatrzenia i Transportu   Kierownik Działu     91 4351160
28  Klimek Sławomir  Wydział Informatyki   Referat Oprogramowania   Kierownik Referatu     91 4245720
29  Klocek-Kowalska
Halina 
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Referat Północ   Kierownik Referatu     91 4245583
30  Kołodziejska Beata  Wydział Inwestycji Miejskich   Referat ds. inwestycji oświatowych i sportowych   Kierownik Referatu     91 4245494
31  Konczalska Żaneta  Wydział Księgowości   Referat rozliczeń finansowych   Kierownik Referatu     91 4245413
32  Kopocińska Jolanta  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych   Kierownik Referatu     91 4245851
33  Kordus Ewa  Biuro Strategii   Referat ds. obsługi inwestorów   Kierownik Referatu     91 4245617
34  Kosior Lesław  Straż Miejska   Oddział interwencyjno - prewencyjny Śródmieście   Naczelnik Oddziału     91 4427624
35  Kosmowski Bogdan  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Inżynierii i Ochrony Środowiska   Kierownik Zespołu     91 4245740
36  Kotarska Maria  Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych     Główny Specjalista     91 4245696
37  Kotiasz Waldemar  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Zespół Informatyczny   Kierownik Zespołu     91 4245188
38  Kowalski Jacek  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   Zespół ds. realizacji projektów    Kierownik Zespołu     91 4245625
39  Krakowiecka Małgorzata  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych   p.o. Kierownik Referatu     91 4427121
40  Krauze Katarzyna  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Komunikacji   Kierownik Zespołu     91 4245742
41  Kromski Grzegorz  Straż Miejska   Oddział interwencyjno - prewencyjny Prawobrzeże   Naczelnik Oddziału     91 4427634
42  Królikowska Agnieszka  Wydział Organizacyjny   Referat Kadr i Szkolenia   Kierownik Referatu     91 4245241
43  Krynicka Iwona  Wydział Informatyki   Referat Portali Informacyjnych   Kierownik Referatu     91 4245717
44  Krysztofik Katarzyna  Biuro Obsługi Interesantów   Referat Działalności Gospodarczej   Kierownik Referatu     91 4245124
45  Kusz Monika  Biuro Obsługi Interesantów   Referat Praw Jazdy   Kierownik Referatu     91 4245262
46  Lasek Magdalena  Biuro Obsługi Interesantów   Centrum Informacji Mieszkańców   Kierownik Referatu     91 4245864
47  Lipczyńska Iwona  Wydział Inwestycji Miejskich   Referat ds. Inwestycji Komunikacyjnych i Uzbrojenia   Kierownik Referatu     91 4245497
48  Łabaziewicz Iwona  Biuro Prezydenta Miasta   Referat ds. Obsługi Narad Prezydenta i Kontroli Zarządczej   Kierownik Referatu     91 4245236
49  Łabno Ilona  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Urbanistyczny Północ   Kierownik Zespołu     91 4245745
50  Łabuń Maciej  Biuro Strategii   Referat ds. Funduszy Pomocowych   Kierownik Referatu     91 4245289
51  Łukasiewicz Monika  Biuro Geodety Miasta   Referat Administracji Geodezyjniej   Kierownik Referatu     91 4245541
52  Majdańska Joanna  Biuro Obsługi Interesantów   Referat Spraw Obywatelskich   Kierownik Referatu     91 4245937
53  Makowski Andrzej  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Służba Ochrony Mienia   Kierownik Zespołu     91 4245296
54  Maniszewska Renata  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   Referat ds. systemu gospodarowania odpadami   Kierownik Referatu     91 4245162
55  Markiewicz Grzegorz  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Dział Techniczny   p.o. Kierownik Działu     91 4245039
56  Markiewicz Karolina  Wydział Spraw Społecznych   Stanowisko ds. Ekonomiczno-Finansowych   Kierownik Zespołu     91 4351162
57  Marzec Robert  Straż Miejska   Oddział interwencyjno - prewencyjny Północ    Naczelnik Oddziału     91 4427632
58  Maszało Eliza  Urząd Stanu Cywilnego   Referat zasobów USC   Kierownik Referatu    
59  Matusiak Renata  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Referat ds. Mieszkalnictwa   Kierownik Referatu     91 4245451
60  Mełech Grzegorz  Straż Miejska   Referat Gospodarczo - Zaopatrzeniowy    p.o. Kierownik Referatu     91 4427630
61  Mirek Bożena  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi   Kierownik Referatu     91 4351211
62  Mirkiewicz Zofia  Wydział Spraw Społecznych   Stanowiska ds. Polityki Zdrowotnej i Osób Niepełnosprawnych   Kierownik Zespołu     91 4245670, tel./fax 91 4245676
63  Mroczkowska Joanna  Wydział Egzekucji Administracyjnej   Referat nr 2 ds. rejonów egzekucyjnych   Kierownik Referatu     91 4245810
64  Narożna Alicja  Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. Polityki Rodzinnej i Senioralnej   Kierownik Zespołu     91 4245821
65  Nuckowska Anna  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Referat Zachód   Kierownik Referatu     91 4245574
66  Ogrodniczak Tadeusz  Straż Miejska   Referat Dyżurnych (SM-DTM)   Zastępca Kierownika Referatu     91 4427603
67  Oleszczuk-Iber
Marzena 
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Referat ds. Sprzedaży lokali   Kierownik Referatu     91 4245767
68  Panecki Andrzej  Straż Miejska   Referat Wykroczeń    Kierownik Referatu, Stanowisko ds. BHP i PPOŻ.     tel./fax 91 4427621
69  Pawłowski Wiesław  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego     Starszy Inspektor - Kierownik     91 4245151
70  Piasecka Aleksandra  Biuro Prezydenta Miasta   Referat ds. Obsługi Organizacyjnej i Współpracy Międzynarodowej   Kierownik Referatu     91 4245359
71  Piechowiak Arkadiusz  Straż Miejska   Oddział interwencyjno - prewencyjny Śródmieście   Zastępca Naczelnika Oddziału     91 4427624
72  Pobikrowska Ewa  Wydział Księgowości   Referat ewidencji należności budżetowych   Kierownik Referatu     91 4245403
73  Porożyńska-Dołgoszyja
Anna 
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Urbanistyczny Prawobrzeże   Kierownik Zespołu     91 4245746
74  Przyjemski Sebastian  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Dział Administracyjno-Gospodarczy   p.o. Kierownik Działu     91 4245037
75  Radzimska Daria  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   Referat ds. gospodarki komunalnej   Kierownik Referatu     91 4245459
76  Ramza Maciej  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej   Kierownik Zespołu     91 4351248
77  Rogacka Alicja  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych   Kierownik Referatu     91 4245467
78  Rydz Katarzyna  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych   Kierownik Referatu    
79  Rzymska-Satkiewicz
Ewa 
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Referat ds. Architektury i Urbanistyki: Zachód-Północ   Kierownik Referatu     91 4245575
80  Sieradzki Andrzej  Straż Miejska   Oddział interwencyjno - prewencyjny Zachód   Naczelnik Oddziału     91 4427636
81  Słowińska Agnieszka  Wydział Informatyki   Referat Wsparcia Użytkowników   Kierownik Referatu     91 4245708
82  Słowiński Radosław  Wydział Informatyki   Zespół Miejskiej Infrastruktury Teletechnicznej   Kierownik Zespołu     91 4351138
83  Sobótka Magdalena  Wydział Księgowości   Referat windykacji podatków i opłat budżetowych   Kierownik Referatu     91 4245397
84  Sokołowska Anna  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Urbanistyczny Śródmieście-Zachód   Kierownik Zespołu     91 4245744
85  Sotek Danuta  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Dział Księgowości   Główna Księgowa     91 4351150
86  Stępień Barbara  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   Referat ds. Ochrony Środowiska   Kierownik Referatu     91 4245633
87  Strombek Ewa  Biuro Geodety Miasta   Referat Katastru Nieruchomości, Geodezji i Kartografii   p.o. Kierownika Referatu     91 4245266
88  Styrczula Klaudia  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. opłat i analiz   Kierownik Referatu     91 4245040
89  Szabelska Aleksandra  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Pracownia Baz Danych Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego   Zastępca Kierownika Pracowni     91 4245198
90  Szczygieł Kamila  Wydział Księgowości   Referat ds. rozliczeń podatku VAT   Kierownik Referatu     91 4245128
91  Szerniewicz-Kwas
Angelika 
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Planu Portu   Kierownik Zespołu     91 4245751
92  Szmyd Urszula  Wydział Organizacyjny   Referat Skarg i Wniosków   Kierownik Referatu     91 4245243
93  Śpiewak-Nowicka
Agnieszka 
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Referat Śródmieście   p.o. Kierownik Referatu     91 4245555
94  Taraciński Przemysław  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Referat Regulacji Stanów Prawnych, Wywłaszczeń i Odszkodowań   Kierownik Referatu     91 4245889
95  Taudul Bożena  Biuro Obsługi Interesantów   Referat Rejestracji Pojazdów    Kierownik Referatu     91 4245940
96  Wojciechowska Barbara  Wydział Informatyki   Referat Projektów   Kierownik Referatu     91 4245030
97  Woźniak Magdalena  Straż Miejska   Referat Profilaktyki    Kierownik Referatu     91 4427623
98  Zaworska-Kołczyk
Katarzyna 
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Pracownia Katastru Nieruchomości   Kierownik Pracowni Katastru Nieruchomości     91 4245149
99  Zdonek Jerzy  Wydział Egzekucji Administracyjnej   Referat nr 1 ds. rejonów egzekucyjnych   Kierownik Referatu     91 4245810
100  Żołnowska Anna  Wydział Księgowości   Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych   Kierownik Referatu     fax 91 4245861, 91 4233458
101  Żywczyńska Angelika  Straż Miejska   Oddział interwencyjno - prewencyjny Północ    Zastępca Naczelnika Oddziału     91 4427632


Wydruk