Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

EUrząd Miasta Szczecin - strona główna

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz.. 875).

Na mocy postanowień art. 46 pkt. 20 i art. 68 ww. ustawy, terminy przewidziane przepisami prawa administracyjnego oraz terminy procesowe i sądowe, o których mowa w art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, (Dz. U. poz. 374, 567,568,695, w tym terminy w postępowaniach prowadzonych przez organy administracji publicznej, których bieg nie rozpoczął się albo których bieg uległ zawieszeniu, odpowiednio rozpoczynają bieg albo biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r.

Tym samym, zawarte w wydanych rozstrzygnięciach, wezwaniach, zawiadomieniach, postanowieniach pouczenia, że terminy uległy wstrzymaniu lub zawieszeniu do dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, stały się nieaktualne.

Terminy rozpoczynają swój bieg albo biegną dalej od dnia 23 maja 2020 r.

Jak załatwić sprawę?

Wnioski i podania do Urzędu można:

 1. Wysłać pocztą na adres Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
 2. Złożyć za pośrednictwem platformy EPUAP
 3. Wrzucać do specjalnie przygotowanych urn, które znajdują się:
 • W przedsionku przed salą Sesyjną Urzędu Miasta (skrzydło po dawnej siedzibie Filharmonii im. M. Karłowicza)
 • Przy wejściu do Filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40

Urny będą dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Wnioski należy wrzucać do urny w zaklejonych kopertach, które będą dostępne na stojakach obok. Znajdą się tam również wydruki najpopularniejszych formularzy oraz długopisy. Na wnioskach należy podać dane kontaktowe: numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Prosimy również, aby na kopercie „hasłowo” opisać rodzaj sprawy lub nazwę wydziału, do którego kierowany jest wniosek.

Do wniosków należy dołączać wymagane załączniki oraz (jeśli jest to wymagane) potwierdzenie opłaty. Wszelkie szczegóły dotyczące poszczególnych spraw i niezbędnych dokumentów, a także numery kont dostępne są na stronie: eurzad.szczecin.pl

W wyjątkowych przypadkach dot. ww. procedur może wystąpić konieczność osobistego stawienia się w magistracie. Wówczas urzędnik kontaktuje się z mieszkańcem w celu umówienia spotkania, które odbędzie się z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa.

Od 6 lipca w lewym skrzydle magistratu (przed salą Sesyjną) działa Punkt Informacyjny. Tu mieszkańcy, którzy chcą załatwić urzędową sprawę mogą zgłosić się po pomoc m.in.: ws. określonych procedur lub wypełnianie wniosków.

Specjalne stanowiska działają w godzinach otwarcia Urzędu Miasta, tj. poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30 i są dostępne dla wszystkich mieszkańców (nie trzeba umawiać się na wizytę).

Obok punktu dostępne są stoliki dla interesantów, przy których można wypełnić wnioski. W tym miejscu znajdują się również koperty, do których interesanci mogą włożyć dokumenty przed wrzuceniem do urny.

Ruch interesantów w lewym skrzydle jest zorganizowany w następujący sposób:

 • lewym wejściem do skrzydła są wpuszczani interesanci do punktu informacyjnego,
 • w środkowym wejściu ustawiona jest skrzynka podawcza na dokumenty,

Ponadto w sprawach niezbędnych, gdzie konieczny jest bezpośredni kontakt interesanta z urzędnikiem, osobista wizyta w magistracie jest możliwa tylko po wcześniejszym telefonicznym zarezerwowaniu terminu. Dotyczy to w szczególności spraw z zakresu:

 • rejestracji stanu cywilnego: śluby (tel. 91 424 5255), uznanie ojcostwa (tel. 91 424 5252)
 • dowodów osobistych: wydawanie dowodów (tel. 91 424 5948), składanie wniosków i zgłoszenie utraty dowodu (tel. 91 424 59 43, 91 424 59 44), sprawy realizowane w Filii UM (tel. 91 462 9602 i 91 462 9603)
 • wydawania praw jazdy (tel. 91 424 52 75)
 • dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych(na wizytę umawiają urzędnicy, po rozpatrzeniu złożonego wcześniej wniosku)
 • działalności gospodarczej tj. wniosek CEIDG-1
 • wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o warunkach zabudowy (na wizytę umawiają urzędnicy, po rozpatrzeniu złożonego wcześniej wniosku)
 • zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania oraz sprawy związane z wezwaniem organu podatkowego (tel. 91 424 53 69, 91 424 54 23)
 • obrotu nieruchomościami (na wizytę umawiają urzędnicy, po rozpatrzeniu złożonego wcześniej wniosku)

Co jeszcze warto wiedzieć?

 • pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne zachowują ważność do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
 • nie będą nakładane kary pieniężne za niezarejestrowanie pojazdów i niezgłoszenie sprzedaży w ciągu 30 dni.

Ważne numery telefonów

 • infolinia Urzędu Miasta - 91 424 5000
 • infolinia Urzędu Stanu Cywilnego - 91 424 5277
 • informacja w sprawie rejestracji pojazdów - 91 424 5940, 91 424 5962, 91 424 5963, 91 424 5964, 91 424 5965
 • informacja w sprawie działalności gospodarczej – 91 424 5354
 • infolinia Filii Urzędu Miasta, przy ul. Rydla 39-40 - 91 462 7172 oraz 91 462 8473
 • Najnowsze informacje o działaniach podejmowanych przez Miasto ws. koronawirusa są dostępne w specjalnym serwisie internetowym: www.koronawirus.szczecin.eu