Najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców w sprawie ułatwienia dostępu do informacji z zakresu spraw załatwnianych w Urzędzie Miasta, oddaje do dyspozycji bazę zawierającą odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania zadawane przez naszych interesantów.

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej
e-mail: boi@um.szczecin.pl


»  ePUAP
»  Sprawy meldunkowe
»  Dowody osobiste
»  Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
»  Głosowanie przez pełnomocnika
»  Prawa jazdy
»  Rejestracja pojazdów
»  Działalność gospodarcza
»  Zgromadzenia publiczne
»  Rejestracja sprzętu pływającego
»  Sprawy budowlane
»  Nieruchomości
»  Podatek od nieruchomości
»  Utrata dokumentów
»  Pełnomocnik

Wydruk